O NAMA

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Naši članovi su pojedinci posvećeni energetici, okolišu i održivom razvoju te korištenju energetike kao poluge društvenog razvoja. Radimo u dva strateška područja: ublažavanje klimatskih promjena i suzbijanje energetskog siromaštva. Više informacija o nama i našem radu možete saznati u godišnjim izvješćima i našem Statutu.

Naša misija je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike, a naše vrijednosti su stručnost, okolišna prihvatljivost, sudjelovanje građana, društvena odgovornost, društvena angažiranost, ekonomska stabilnost i mjerljiva korisnost.

DOOR Brošura >>