NAŠ TIM


Slavica Robić, MSc, dipl.ing.el.
izvršna direktorica

Ivana Rogulj, dipl.ing.el., univ.spec.oecoing., univ.spec.oec. (MBA)
programska direktorica

Jelena Lukić, dipl.ing.
voditeljica financija

Sanja Bogdanić
voditeljica ureda

Miljenka Kuhar, prof.
starija stručna suradnica

Daniel Rodik, dipl.ing.
stariji stručni suradnik

Ana Getaldić, mag. ing. min.
mlađa stručna suradnica

Ervin Gold, mag. ing. silv.
mlađi stručni suradnik

Ana Tešija, struč. spec. ing. sec.
mlađa stručna suradnica

Marija Horvat, univ. bacc. ing. el. techn. inf.
pripravnica

Anja Vulinec, mag. soc.
pripravnica