NAŠ TIM


Slavica Robić, MSc, dipl.ing.el.
izvršna direktorica

Jelena Lukić, dipl.ing.
voditeljica financija

Ivana Rogulj, dipl.ing.el., univ.spec.oecoing
starija stručna suradnica

Daniel Rodik, dipl.ing.
stariji stručni suradnik

Sanja Bogdanić,
voditeljica ureda

Miljenka Kuhar, prof.
starija stručna suradnica

Ana Tešija, struč. spec. ing. sec.
mlađa stručna suradnica

Ervin Gold, mag. ing. silv.
mlađi stručni suradnik

Ana Getaldić, mag. ing. min.
mlađa stručna suradnica