Anja Vulinec je na poziciji pripravnice. Diplomirala je 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno istraživački smjer na sociologiji). Nakon diplomiranja započela je stručno osposobljavanje u DOOR-u.

°°°

Anju možete kontaktirati na:

E. anja.vulinec@door.hr