Iva Vrankić na poziciji je mlađe stručne suradnice. Diplomirala je 2017. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, smjer Energetika. Uz rad u DOOR-u, trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora – MBA na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

U DOOR-u, Iva je zadužena za izradu strateških dokumenata za energetski održivi razvitak i prilagodbu klimatskim promjenama te sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata iz područja energetskog planiranja, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

°°°

Ivu možete kontaktirati na:

E. iva.vrankic@door.hr

M. 098 465 540