PROJEKT EUROPSKE KLIMATSKE FONDACIJE

CILJEVI PROJEKTA

Cilj ovog projekta je doprinijeti stvaranju društva bez emisije ugljika (carbon-neutral society) (prilagođenog neizbježnim klimatskim promjenama i bez energetskog siromaštva) što je u skladu s misijom i vizijom DOOR-a i s načelima financiranja ECF-a.

Nepovratna sredstva imaju dva glavna cilja koja se uklapaju u taktike opisane u kontekstu financiranja ECF-a . Ciljevi su:

 1. Jačanje obveza i zalaganje za uspješno ostvarenje klimatskih i energetskih ciljeva Hrvatske 2030. i 2050.;
 2. Doprinos ulozi Hrvatske tijekom predsjedanja u jačanju cilja EU 2030.

Aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se postigla oba cilja su od obrazovne i javne koristi. Doprinose smanjenju rizika od klimatskih promjena i fokusiraju se na međusobnu povezanost klimatskih promjena i energetskog siromaštva.

Trajanje projekta:

01.01.2020. – 31.12.2020.

Izvor financiranja:
Europska klimatska fondacija


AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI

Aktivnosti vezane uz prvi cilj:

 • – Zagovaračke radnje za sve nacionalne dokumente u razvoju da budu u skladu s klimatskim i energetskim obvezama EU-a
 • – Medijska kampanja koja zagovara provedbu mjera predviđenih u okviru LCDS-a i NECP-a kako bi se osigurala informiranost i edukacija javnosti
 • – Angažiranje, savjetovanja, okrugli stolovi i sastanci s dionicima radi stvaranja zajedničkog pristupa i ciljeva
 • – Suradnja s partnerima u Hrvatskoj na razvoju mišljenja, alternativnih prijedloga mjera kako bi se osiguralo da se politike razvijaju na participativni način i da odražavaju mišljenja svih ključnih dionika
 • – Informativne i obrazovne aktivnosti za vladine, nevladine organizacije, lokalne vlasti i ostale dionike kako bi se osiguralo da su svi sudionici u političkom krugu dobro informirani i sposobni su biti nositelji procesa zagovaranja.

Očekivani rezultati:

 • – Implementacija željenih promjena u hrvatskoj Niskougljičnoj strategiji razvoja
 • – Implementacija željenih promjena u Nacionalnom energetskom i klimatskom planu (NECP)
 • – Hrvatski zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog omotača usvojen i povezani podzakonski propisi razvijeni i primijenjeni
 • – Osigurana medijska svijest o klimatskim pitanjima i klimatsko osjetljivo izvještavanje;
 • – Razvijena svijest donositelja odluka u Hrvatskoj o prednosti razvoja s niskim ili nepostojećim udjelom ugljika i spremni su zagovarati trenutno djelovanje;
 • – Međusektorska suradnja za ublažavanje klimatskih promjena i osiguranje društva sa niskim udjelom ugljika prilagođenog neizbježnim klimatskim promjenama bez energetskog siromaštva

Aktivnosti vezane uz drugi cilj:

 • – Redovita suradnja s ministarstvima i sa članovima Europskog parlamenta radi izravnog zagovaranja i lobiranja za potrebnim promjenama
 • – Potporna i savjetodavna uloga Ministarstvu zaštite okoliša i energije tijekom HR PRES 2020 za segmente klimatskih promjena
 • – Aktivnosti zagovaranja prema ostalim nadležnim ministarstvima i donositeljima odluka
 • – Doprinos CAN-E kampanji za povećanje ciljeva smanjenja emisije 2030.
 • – Okrugli stolovi, konferencije i sastanci sa dionicima kako bi se uspostavio zajednički pristup i ciljevi
 • – Rad s medijima

Očekivani rezultati:

 • – Odgovarajuće ciljanje i ciljevi hrvatskog predsjedanja EU-om u skladu s klimatskim i energetskim prioritetima EU-a – osigurano povećanje cilja za 2030. godinu;
 • – Praćenje pregovora i ocjenjivanje pravodobno;
 • – Hrvatska se pozicionirala kao jedan od klimatskih prvaka;
 • – Mediji redovito izvještavaju o klimatskom pitanju tijekom predsjedanja;

PARTNERI NA PROJEKTU

Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR9824020061100937497 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Janka Rakuše 1
HR – 10000 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

zaklada DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.