CILJEVI PROJEKTA

Cilj je projekta potaknuti promjene u infrastrukturi, politikama i uslugama vezanim uz biciklizam, a da bi se ublažile klimatske promjene smanjenjem emisija CO2.

Za svaki od gradova – projektnih partnera bit će razvijen scenarij/strategija za unaprjeđenje urbane biciklističke mobilnosti: Tartu (Estonija), Riga (Latvija), Varšava (Poljska), Velika Gorica (Hrvatska) i Vrilissia (dio Atene, Grčka). Također, razvit će se preporuke za nacionalnu razinu politika u svakoj od partnerskih zemalja.
Tijekom provedbe seminara, diseminirat će se iskustva prema drugim jedinicama lokalne samouprave i donosiocima odluka.

Projekt je sufinanciran iz programa EUKI, a provodit će se do 2020. godine. Partneri su iz Njemačke, Estonije, Latvije, Poljske, Hrvatske i Grčke.

Letak:

Plakat:

Trajanje projekta:
28 mjeseci (studeni 2017. – veljača 2020.)

Sredstva:
462.729,00 eur

Izvor financiranja:


PARTNERI NA PROJEKTU

Njemačka
Nositelj projekta: Baltic Environmental Forum Germany
German Aerospace Center (DLR) – Institute of Transport Research

Estonija
Grad Tartu
Baltic Environmental Forum Estonia

Latvija
Union of Latvian Cyclists
Baltic Environmental Forum Latvia

Poljska
Grad Varšava
Zaklada “Earth and People”

Hrvatska
Grad Velika Gorica
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Grčka
National Technical University of Athens
National Observatory of Athens
EcocityCyclurban