CILJEVI PROJEKTA

Osnaživanje žena da djeluju protiv energetskog siromaštva na Mediteranu

Empowering women to take action against energy poverty in the MediterraneanEmpowerMed

U mediteranskim zemljama obalna se područja suočavaju s nekoliko specifičnih izazova vezanih uz energetsko siromaštvo, a koji su najčešće vezani uz toplinsku udobnost doma. Zgrade su jedva izolirane, često ne postoje sustavi grijanja u zgradama, ili su oni vrlo neučinkoviti, a rashladna komponenta koja je važnija nego u drugim područjima, zahtijeva, osim grijanja, raznolikost energetskih usluga. U usporedbi s muškarcima, žene i kućanstva isključivo sa ženama su u većoj mjeri pogođena energetskim siromaštvom. S druge strane, žene su glavni pokretači i akteri u borbi protiv energetskog siromaštva.

Iako postoje podaci o utjecajima energetskog siromaštva na zdravlje, uključivanje zdravstvenih djelatnika u aktivnosti sprječavanja energetskog siromaštva je rijetko.
Stoga je glavni cilj ovog projekta doprinijeti dokidanju energetskog siromaštva na Mediteranu:
a) implementacijom niza mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti te koje uključuju obnovljive izvore energije, a koje su posebno prilagođene kućanstvima pogođenim energetskim siromaštvom te se posebno fokusiraju na žene i zdravlje
b) procjenom njihove učinkovitost i učinka, a kako bi se formulirale preporuke za oblikovanje javnih politika
c) promocijom policy rješenja za stimulaciju aktivnosti usmjerenih protiv energetskog siromaštva na lokalnoj i EU razini.

Projektom će se u regijama u kojima će se projekt pilotirati najprije izgraditi mreža lokalnih dionika, a potom će se prenijeti znanja i iskustva kako bi se izgradili kapaciteti svih uključenih dionika za implementaciju praktičnih mjera. Jezgru projekta čini implementacija praktičnih mjera protiv energetskog siromaštva poput posjeta kućanstvima, pristupa u kojoj akter samostalno nešto izrađuje (do-it-yourself approach), podupiranja manjih ulaganja i radionica o zdravlju. Učinak i uspjeh implementiranih mjera će se procijeniti i analizirati, s ciljem formuliranja policy preporuka koje će biti zagovarane među ključnim dionicima, a kako bi se stimulirale i podupirale javne politike za sprječavanje energetskog siromaštva. Rezultati i ishodi projekta će biti diseminirani među ciljanom skupinom kako bi se osigurao široki dohvat na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Projekt se provodi od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2023., a financira se sredstvima osiguranim iz Obzor 2020 programa (H2020-LC-SC3-EE-2018; LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty).

Vrijednost projekta iznosi 1.982.150,00 eura. Projekt će se provoditi u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Albaniji.

Koordinator Projekta je Focus Društvo za Sonaraven Razvoj iz Slovenije, a partneri na projektu su:
• Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Hrvatske
• SOGESCA iz Italije
• Universitat Autonoma De Barcelona iz Španjolske
• De Fundacio Institut De Recerca De L’energia Catalunya iz Španjolske
• Groupes Energies Renouvables iz Francuske
• Associacio Catalana D’enginyeria Sense Fronteres iz Španjolske
• Women Engage For A Common Future iz Njemačke
• Milieukontakt Shqiperi iz Albanije

Vrijednost projekta:
1.982.150,00 eura

Trajanje projekta:
48 mjeseci (od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2023.)

Izvor financiranja:
Obzor 2020


PARTNERI NA PROJEKTU

Focus Društvo za Sonaraven Razvoj (Slovenija)

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

SOGESCA (Italija)

Universitat Autonoma De Barcelona (Španjolska)

De Fundacio Institut De Recerca De L’energia Catalunya (Španjolska)

Groupes Energies Renouvables (Francuska)

Associacio Catalana D’enginyeria Sense Fronteres (Španjolska)

Women Engage For A Common Future (Njemačka)

Milieukontakt Shqiperi (Albanija)