CILJEVI PROJEKTA

Projekt FER rješenja za bolju zajednicu ima za cilj izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama uspostavom programa društveno korisnog učenja.

Razvijeni će se program testirati kroz pilot primjer borbe protiv energetskog siromaštva, u koju će, osim partnera, biti uključeni i studenti FER-a. Osnovni su rezultati projekta stoga:

– Uključivanje programa društveno korisnog učenja u kurikulum FER-a

– Kapacitiranje predstavnika OCD-a za argumentirano zagovaranje u području energetike

– Uspostava trajnog sustava suradnje OCD-a i fakulteta za uključivanje studenata u rješavanje društvenih problema

– Prijedlog politika za suzbijanje energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu i izrada modela za analizu potrošnje energije i troškova na razini kućanstava

Trajanje projekta:
24 mjeseca (ožujak 2018. – ožujak 2020.)

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond


REZULTATI i AKTIVNOSTI na projektu

Projektni element 1: Osposobljavanje zaposlenika FER-a za uspostavu programa društveno korisnog učenja:
Kako bi se osigurala uspješna uspostava programa, za početak je nabavljena literatura za edukaciju predstavnika visokoobrazovnih institucija na projektu.

Zaposlenici visokoobrazovnih institucija, nevladinih organizacija i gradova, posjetili su Irsku, kako bi se upoznali s načinom borbe protiv energetskog siromaštva te implementacije društveno korisnog učenja u Irskoj.

 

Projektni element 2: Razrada kurikuluma i sustava za dugotrajnu uspostavu programa DKU
Kroz drugi projektni element izrađuje se program društveno korisnog učenja na FER-u te radionica za studente s vanjskim predavačima i predstavnicima OCD-a.

Fakultet elektrotehnike i računarstva izrađuje koncept vještine, kao i nastavne materijale za predmet, koji će biti provođen od ljetnog semestra akademske godine 2019/20.

Kako bi se program mogao razviti, provedena je inicijalna anketa među studentima o njihovim interesima te su održana dva od tri sastanka organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija.

 

Projektni element 3: Uspostava programa društveno korisnog učenja
Kroz ovaj su element studenti osposobljeni za provedbu energetskih predmeta u energetski siromašnim kućanstvima.

Studenti su nakon treninga bili spremni za terenski rad te su obavili posjete 102 energetski siromašna kućanstva, pri čemu su obavili upitnik o energetskim i socijalnim elementima energetskog siromaštva te su instalirali jednostavnu opremu.

 

Projektni element 4: Osposobljavanje predstavnika OCD-a za rad sa studentima
Organizacije civilnog društva održat će radionice na kojima će studente upoznati sa svojim radom, pri čemu je prvu takvu održao DOOR.


PARTNERI NA PROJEKTU

Fakultet elektrotehnike i računarstva

www.fer.unizg.hr

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

www.zagreb.hr