CILJEVI PROJEKTA

Projekt FER rješenja za bolju zajednicu ima za cilj izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama uspostavom programa društveno korisnog učenja.

Razvijeni će se program testirati kroz pilot primjer borbe protiv energetskog siromaštva, u koju će, osim partnera, biti uključeni i studenti FER-a. Osnovni su rezultati projekta stoga:

– Uključivanje programa društveno korisnog učenja u kurikulum FER-a

– Kapacitiranje predstavnika OCD-a za argumentirano zagovaranje u području energetike

– Uspostava trajnog sustava suradnje OCD-a i fakulteta za uključivanje studenata u rješavanje društvenih problema

– Prijedlog politika za suzbijanje energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu i izrada modela za analizu potrošnje energije i troškova na razini kućanstava

Trajanje projekta:
24 mjeseca (ožujak 2018. – ožujak 2020.)

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond


REZULTATI i AKTIVNOSTI na projektu

Projektni element 1: Osposobljavanje zaposlenika FER-a za uspostavu programa društveno korisnog učenja:
Kako bi se osigurala uspješna uspostava programa, za početak je nabavljena literatura za edukaciju predstavnika visokoobrazovnih institucija na projektu.

Zaposlenici visokoobrazovnih institucija, nevladinih organizacija i gradova, posjetili su Irsku, kako bi se upoznali s načinom borbe protiv energetskog siromaštva te implementacije društveno korisnog učenja u Irskoj. Program putovanja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Program-putovanja_FER-rješenja-za-bolju-zajednicu.pdf.

Izrađeni program revidirat će kroz radionicu u studenom na FER-u.

 

Projektni element 2: Razrada kurikuluma i sustava za dugotrajnu uspostavu programa DKU
Kroz drugi projektni element izrađuje se program društveno korisnog učenja na FER-u te radionica za studente s vanjskim predavačima i predstavnicima OCD-a.

Fakultet elektrotehnike i računarstva izrađuje koncept vještine, kao i nastavne materijale za predmet, koji će biti provođen od ljetnog semestra akademske godine 2019/20.

Kako bi se program mogao razviti, provedena je inicijalna anketa među studentima o njihovim interesima te su održana dva od tri sastanka organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija.

Projektni element 3: Uspostava programa društveno korisnog učenja
Kroz ovaj su element studenti osposobljeni za provedbu energetskih predmeta u energetski siromašnim kućanstvima.

Studenti su nakon treninga bili spremni za terenski rad te su obavili posjete 102 energetski siromašna kućanstva, pri čemu su obavili upitnik o energetskim i socijalnim elementima energetskog siromaštva te su instalirali jednostavnu opremu.

Za svoj predan rad nagrađeni su i Rektorovom nagradom:

Na temelju rezultata terenskog rada, studenti će izraditi model za procjenu energetskih potreba kućanstava temeljem rezultata energetskog pregleda.

Projektni element 4: Osposobljavanje predstavnika OCD-a za rad sa studentima
Organizacije civilnog društva održat će radionice na kojima će studente upoznati sa svojim radom, pri čemu je prvu takvu održao DOOR.

U razvoju je metodologija za sustavno angažiranje OCD-a te program mentorstva za OCD-e.

 

Projektni element 5: Osposobljavanje predstavnika OCD-a za argumentirano zagovaranje
Kroz ovaj projektni element održane su dvije radionice o energetici za predstavnike OCD-a.

U planu je i treća radionica, čija je tema energetsko siromaštvo i zdravlje.

 

Kroz projekt su izrađeni elementi vidljivosti:

i održano je šest projektnih sastanaka, na kojima su dogovarane projektne aktivnosti:


PARTNERI NA PROJEKTU

Fakultet elektrotehnike i računarstva

www.fer.unizg.hr

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

www.zagreb.hr

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

www.zagreb.hr