CILJEVI PROJEKTA

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike – HKO-ELE

Cilj projekta je ujednačiti sadržaj i kvalitetu studijskih programa i osigurati njihovu prepoznatljivost na nacionalnoj te europskoj razini, te omogućiti izradu revizije struktura postojećih programa u području elektrotehnike, kao i definirati ishode učenja koji će biti prilagođeni stalnim i brzim promjenama u sektoru elektrotehnike i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projektom će se u suradnji s predstavnicima iz sektora gospodarstva i udruga razviti 2 standarda zanimanja, 3 standarda kvalifikacija, definirati ishodi učenja i unaprijediti sadržaj za 14 studijska programa u području elektrotehnike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Ciljne skupine projekta su visokoobrazovne ustanove te 60 članovi nastavnog osoblja partnerskih visokoobrazovnih ustanova koji će sudjelovati u razvoju unaprjeđenih studijskih programa te u aktivnostima stručnog usavršavanja.

Ukupna vrijednost projekta je 3.991.805,70 kuna, a cjelokupni se iznos financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 22.03.2019. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Korisnik projekta je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Partneri na projektu su:
 Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu
 Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci
 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu
 Sveučilište u Dubrovniku
 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
 Hrvatska udruga poslodavaca
 Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Trajanje projekta:
30 mjeseci

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond


PARTNERI NA PROJEKTU

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR

Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu

Sveučilište u Dubrovniku

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Hrvatska udruga poslodavaca