CILJEVI PROJEKTA

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike – HKO-ELE

Cilj projekta je ujednačiti sadržaj i kvalitetu studijskih programa i osigurati njihovu prepoznatljivost na nacionalnoj te europskoj razini, te omogućiti izradu revizije struktura postojećih programa u području elektrotehnike, kao i definirati ishode učenja koji će biti prilagođeni stalnim i brzim promjenama u sektoru elektrotehnike i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projektom će se u suradnji s predstavnicima iz sektora gospodarstva i udruga razviti 2 standarda zanimanja, 3 standarda kvalifikacija, definirati ishodi učenja i unaprijediti sadržaj za 14 studijska programa u području elektrotehnike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Ciljne skupine projekta su visokoobrazovne ustanove te 60 članovi nastavnog osoblja partnerskih visokoobrazovnih ustanova koji će sudjelovati u razvoju unaprjeđenih studijskih programa te u aktivnostima stručnog usavršavanja.

Ukupna vrijednost projekta je 3.991.805,70 kuna, a cjelokupni se iznos financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 22.03.2019. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Korisnik projekta je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Partneri na projektu su:
 Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

 Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci

 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu

 Sveučilište u Dubrovniku

 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

 Hrvatska udruga poslodavaca

 Društvo za oblikovanje održivog razvoja

 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Više informacija o samom projektu možete saznati na mrežnim stranicama projekta:

www.hko-ele.ferit.hr

Trajanje projekta:
30 mjeseci

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond


PARTNERI NA PROJEKTU

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR

Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu

Sveučilište u Dubrovniku

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Hrvatska udruga poslodavaca

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek