Projekt IDEA, punim nazivom „Novi smjer u energetskom savjetovanju“ (eng. Innovative Direction in Energy Advising), ima za cilj razviti inovacije u edukaciji o energetskom siromaštvu.

Glavni je cilj unaprijediti postojeće i razviti nove inovativne edukacijske metode i materijale za obuku odraslih na temu energetskog siromaštva. Partnerstvo je ovo iskusnih organizacija koje se nalaze u, strateški gledano, energetskim siromaštvom pogođenim regijama – u Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Cipru.

Projekt provode Sveučilište u Cipru, DOOR iz Hrvatske, Energetska agencija Plovdiv iz Bugarske i Focus iz Slovenije. Financiran je iz programa Erasmus+.

Trajanje projekta:

24 mjeseca – od 11/2017 do 10/2019

Izvor financiranja:

Erasmus+ program

PARTNERI

Sveučilište u Cipru
www.ucy.ac.cy
Energetska agencija Plovdiv
www.eap-save.eu