Meshartility

Cilj projekta MESHARTILITY (Mjerenje i razmjena podataka s opskrbljivačima energijom za Sporazum gradonačelnika) je razvoj rješenja i alata koji omogućavaju razmjenu energetskih podataka između opskrbljivača energijom i jedinica lokalne samouprave za potrebe utvrđivanja razine lokalnih emisija stakleničkih plinova i planiranja mjera za njihovo smanjivanje kroz uštedu energije, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Ta rješenja i alati će pomoći gradovima i općinama da u okviru Sporazuma gradonačelnika razviju svoje Akcijske planove održivog energetskog razvoja (eng. Sustaibable Energy Action Plan, SEAP).