REPAM

Glavni cilj projekta REPAM (Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring) je jačanje kapaciteta udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju: pokretanje platforme zainteresirane javnosti, prijenos znanja i iskustava za udruge na području OIE, ostvarenje dijaloga između lokalnih i regionalnih vlasti i udruga na temu planiranja razvoja OIE. U okviru projekta su, između ostalih aktivnosti, izdane studije potencijala OIE za sve županije u Republici Hrvatskoj. Studije možete pročitati u nastavku:

Zagrebačka

Krapinsko-zagorska

Sisačko-moslavačka

Karlovačka

Varaždinska

Koprivničko-križevačka

Bjelovarsko-bilogorska

Primorsko-goranska

Ličko-senjska

Virovitičko-podravska

Požeško-slavonska

Brodsko-posavska

Zadarska

Osječko-baranjska

Šibenska

Vukovarsko-srijemska

Splitska

Istarska

Dubrovačko-neretvanska

Međimurska

Trajanje projekta: Ožujak 2011. – Ožujak 2013.

Utrošena sredstva: 218.766,64 Eur

Izvor financiranja: EU putem programa IPA 2008 komponenta I, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva


Partneri na projektu

Energetski institut Hrvoje Požar, nositelj projekta

http://www.eihp.hr

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, partnerska organizacija

http://www.door.hr/

Focus – društvo za sonaraven razvoj iz Ljubljane, Slovenija, partnerska organizacija

http://focus.si/


REZULTATI

Održane su četiri regionalne radionice: u Zadru, Osijeku, Karlovcu i Rijeci

Objavljen je i distribuiran „Priručnik za javno zagovaranje obnovljivih izvora energije“

Provedena anketa o mišljenjima i stavovima zainteresirane javnosti u lokalnim zajednicama spram obnovljivih izvora

Održano je pet događanja – u Zadru, Rijeci, Karlovcu, Osijeku i Varaždinu na kojima su predstavljeni potencijali obnovljivih izvora energije po županijama,

Izrađene su studije potencijala obnovljivih izvora energije po županijama