Solarno mapiranje

DOOR je do sada proveo dva projekta mapiranja potencijala korištenja sunčeve energije za proizvodnju električne energije:

Solarno mapiranje Trnskog (2011.)
Prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj, financiran od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Proveden je u suradnji sa Platformom 9,81 i Udrugom “Živim u Trnskom”. Trnsko je jedno od prvih novozagrebačkih naselja najvećim dijelom izgrađeno 1960-tih godina, na temelju tada prevladavajućeg principa ortogonalne matrice stambenih volumena unutar parkovno oblikovanog javnog prostora. Zgrade većinom imaju ravne krovove sa malom zasjenjenosti što ih čini idealnim za postavljanje fotonaponskih ploča – solarnih elektrana.

Solarno mapiranje Velike Gorice (2015.)
Glavni cilj projekta je poticanje uporabe sunčeve energije što doprinosi smanjenju onečišćenja, povećanju energetske neovisnosti te otvaranju novih radnih mjesta. Projekt je provodilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja u suradnji s Gradom Velika Gorica uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Grada Velika Gorica.

Letak


Partneri na projektu

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Zagreb
www.door.hr

Platforma 9,81

Split

www.platforma981.hr

Udruga Živim u Trnskom

Zagreb

Grad Velika Gorica

www.gorica.hr


REZULTATI

Solarno mapiranje Trnskog (2011.)
U sklopu projekta napravljena je interaktivna solarna mapa svih višestambenih zgrada u naselju sa prikazanim podacima o veličini FN postrojenja na pojedinoj zgradi predviđenoj proizvodnji električne energije, veličini investicije, prihodu od povlaštenih otkupnih cijena i jednostavnim periodima otplate investicije. Solarne elektrane na krovovima mogu predstavljati dohodovnu aktivnost zgrade za daljnje ulaganje u energetsku učinkovitost (npr. postavljanje toplinske izolacije fasada, krova i novih prozora, modernizacija grijanja – individualno mjerenje topline, itd.), kvalitetnije održavanje zgrade ili ulaganja u lokalne projekte u zajednici.

Solarno mapiranje Velike Gorice (2015.)
U sklopu projekta izrađena je aplikacija Velika Gorica SOLARNI GRAD koja prikazuje interaktivnu kartu područja Grada Velika Gorica s javnim i stambenim zgradama, čiji su krovovi potencijalne površine za instalaciju sunčanih elektrana: www.solarvg.info.