O projektu

S namjerom unapređenja kvalitete upravljanja prirodnim resursima i shodno tome održivog razvoja Grada Velike Gorice pokrenut je projekt u sklopu IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima Participativno upravljanje prirodnim resursima. 

Opći cilj projekta:

Pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva (OCD) kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.

Specifični cilj projekta:

Uspostaviti trajnu suradnju između OCD-a i lokalnih vlasti u obliku višesektorske radne skupine koja će pratiti upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima, ukazivati na nepravilnosti te voditi javne diskusije na aktualna pitanja u Velikoj Gorici.

Trajanje projekta:
24 mjeseca počevši od 2. studenog 2015.

Ukupna vrijednost projekta :
208.195,89 EUR

Izvor financiranja:
EU putem programa IPA 2012, Ured za udruge Vlade RH

www.suDjeluj.net

Partneri na projektu

DOOR

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Trg kralja Petra Krešimira IV 2,
HR-10000 Zagreb

T/F +385 1 4655 441
E info@door.hr
W www.door.hr

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
Trg kralja Tomislava 34
HR-10410 Velika Gorica

T +385 1 6269-961
F +385 1 6269-963
E  suDjeluj@gorica.hr
W www.gorica.hr

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
Lj. Posavskog 2/4, HR-10000 Zagreb

T +385 1 4655 203
F +385 1 4655 200
E odraz@odraz.hr
W www.odraz.hr

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Palmotićeva 25, HR-10000 Zagreb

T +385 1 631 3323
F +385 1 466 8003
E info@udruga-gradova.hr
W www.udruga-gradova.hr

ZMAG – Zelena Mreža Aktivističkih Grupa
Vukomerić 23/3, HR-10418 Vukomerić

T +385 1 6267 223
E info@zmag.hr
W www.zmag.hr