CILJEVI PROJEKTA

UNIFY: Spajanje EU na području klimatskih akcija

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR je 1. rujna 2019. godine započelo s implementacijom još jednog velikog projekta značajnog za oblikovanje nacionalnih u EU politika u području energetike i klimatskih promjena. Projekt pod nazivom „UNIFY: Spajanje EU na području klimatskih akcija“, financira se sredstvima Europske unije osiguranim preko LIFE programa. Ukupna okvirna vrijednost projekta iznosi 2.772.365 eura, pri čemu kontribucija Europske komisije iznosi 55 % ukupne vrijednosti projekta, odnosno 1.524.797 eura.

Cilj je ovog trogodišnjeg projekta uspostaviti učinkovitu tranziciju zemalja članica Europske unije prema niskougljičnom gospodarstvu ujednačavanjem triju ključnih komponenti: programiranja za Europske strukturne i investicijske fondove, Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) i dugoročnih strategija razvoja (LTS).

U okviru projekta bi se trebali izgraditi kapaciteti za nadgledanje procesa programiranja za Europske strukturne i investicijske fondove, a temeljem kojih bi se davali ciljani inputi na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se osiguralo da ciljevi Partnerskog sporazuma i Operativnog programa za ESIF budu usklađeni s NECP-om na nacionalnoj razini i SECAP-om na lokalnoj razini.

Posebna vrijednost ovog projekta je što se istovremeno provodi u 11 zemalja članica Europske unije, te što će se u okviru projekta rezultati replicirati na područje cijele Europske unije.

Koordinator projekta je Climate Action Network Europe iz Bruxellesa, Belgija – CAN Europe – mreža koja djeluje na području svih zemalja EU, dok je projektnim konzorcijem obuhvaćeno 10 zemalja članica Europske unije:

  • Centre for Transport and Energy (CDE) iz Češke Republike,
  • Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Hrvatske,
  • Danish 92 iz Danske,
  • Estonian Fund for Nature (ELF) iz Estonije,
  • Focus Association for Sustainable Development (FOCUS) iz Slovenije,
  • Germanwatch iz Njemačke,
  • Foundation Institute for Sustainable Development (ISD) iz Poljske,
  • Reseau Action Climat (RAC-F) iz Francuske,
  • BirdLife (SEO) iz Španjolske i
  • Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO) iz Portugala.

Vrijednost projekta:
2.772.365 eura

Trajanje projekta:
36 mjeseci (od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022.)

Izvor financiranja:
LIFE program

Projekt Unify (broj Ugovora: LIFR18GIC/BE/001190- LIFE UNIFY) se su-financira sredstvima osiguranim iz LIFE programa Europske unije.


PARTNERI NA PROJEKTU

Climate Action Network Europe (Bruxelles, Belgija)

Centre for Transport and Energy (CDE, Češka Republika)

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Danish 92 (Danska)

Estonian Fund for Nature (ELF, Estonije)

Focus Association for Sustainable Development (FOCUS, Slovenija)

Germanwatch (Njemačka)

Foundation Institute for Sustainable Development (ISD, Poljska)

Reseau Action Climat (RAC-F, Francuska)

BirdLife (SEO, Španjolska)

 Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO, Portugal)