U tijeku je treći sastanak uže radne skupine za izradu standarda zanimanja za područje elektrotehnike u okviru projekta HKO-ELE, u kojem sudjelujemo kao partner. Nakon sastanka održat će se i Konferencija za medije.

Puni naziv projekta je “Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike – HKO-ELE”.

Traje 30 mjeseci od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 22.03.2019.

Korisnik projekta je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Partneri na projektu su: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska udruga poslodavaca, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR).