5 rješenja studenata za održivu mobilnost Grada Šibenika


U sklopu Ljetne škole: „STEM pristup za gradove budućnosti“ u Šibeniku, koju je organizirao ODRAZ u suradnji s DOOR-om, Fakultetom prometnih znanosti i Fakultetom strojarstva i brodogradnje., od 18. do 22. srpnja 2022. godine, studenti su ponudili gradskim vlastima 5 prometno-prostornih rješenja za klimatski neutralniji grad Šibenik.

Rješenja su izradili timovi koji su činili studenti iz različitih područja poput: arhitekture, građevine, prometa, geografije, strojarstva i informatičkog dizajna. Interdisciplinarni timovi svoje ideje su izradili na temelju terenskog istraživanja dijelova grada i usmjeravanja mentora.

Ideje studenata za održivu mobilnost Grada Šibenika, koje su predstavljene na konferenciji “Prometno-prostorna rješenja za gradove budućnosti” 22. srpnja 2022. u sklopu Dana otvorenih vrata u prostoru novootvorenog Kampusa Tvrđave sv. Ivana, su sljedeće:

1) Inovativno upravljanje gradskim prometom na području stare gradske jezgre i obale

Ciljevi: Destimulirati ulazak motornih vozila u uži centar Grada Šibenika (tranzitna putovanja) i Unaprijediti mobilnost i sigurnost odvijanja prometa.

Dobrobiti rješenja: veća kvaliteta života građana, poticanje uporabe javnog gradskog prijevoza i nemotorizirane vrste prometa, smanjena emisija štetnih ispušnih plinova i manja razina buke, veća sigurnost, financijski prosperitet gospodarskih djelatnosti.

2) Doprinos razvoja EuroVelo rute održivoj mobilnosti Grada Šibenika

Ciljevi: povećanje uslužnosti i atraktivnosti EuroVelo rute, povećanje sigurnosti ranjivih sudionika u prometu, rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove biciklističke infrastrukture, uspostavljanje cikloturističkih ruta, biciklistička odmorišta, povezivanje dijelova grada biciklističkim rutama, stajališta i punionice za Pedalec bicikle.

Dobrobiti rješenja: smanjenje motoriziranog prometa i prometa u mirovanju u području stare jezgre grada i promoviranje aktivne mobilnosti.

3) Integracija svih vrsta javnog prijevoza Grada Šibenika na jedinstvenu lokaciju

Ciljevi: spajanje pomorskog, željezničkog i autobusnog terminala na jedinstvenu lokaciju, revitalizacija prostora (toplinski otoci), povećanje kapaciteta javnog prijevoza, uvođenje jedinstvene prijevozne karte i usklađivanje voznih redova.

Dobrobiti rješenja: olakšan prijelaz s jedne vrste prometa na drugi, poboljšana iskustva putovanja, ponuda novih sadržaja za turiste, dopuna vizuri grada, poticanje korištenja električnih bicikla, romobila i punionica za električna vozila i „kiss and ride” sustav (kratkotrajno parkiranje, najčešće od nekoliko minuta).

4) Revitalizacija i prenamjena Opće bolnice Šibenik

Ciljevi: zeleni održivi prostor s naglaskom na funkcije visokog obrazovanja s pripadajućim javnim ustanovama i inkubatorom za startup-ove uz kulturni – međugeneracijski centar.

Dobrobiti rješenja: nova radna mjesta, viši stupanj obrazovanja, demografska revitalizacija, cirkulacija znanja i međusektorska suradnja, očuvana baština, smanjenje sezonalnosti, teritorijalna kohezija i policentričan razvoj.

5) Klimatska otpornost i aktivna mobilnost.

Ciljevi: stvaranje povoljnijih uvjeta za kretanje minimalnim intervencijama u prostoru, poboljšanje mikroklimatskih uvjeta u gradskog jezgri, povećan broj mjesta za odmor i osvježenje, revitalizacija borove šume oko Tvrđave Barone i Tvrđave sv. Ivana, poticanje aktivne mobilnosti građana i posjetitelja te povećanje svijesti građana o klimatskim rizicima i prednostima aktivne mobilnosti.

Dobrobiti rješenja: povećanje atraktivnosti i posjećenosti lokaliteta, smanjenje rizika od požara, smanjena ovisnost o fosilnim gorivima, povoljan utjecaj na kvalitetu zraka, smanjena emisija stakleničkih plinova, smanjenje utjecaja UV zračenja i temperature, povećanje bioraznolikosti, poboljšanje psihičkog i fizičkog zdravlja te povećana svijest građana o ekološkim rizicima.

Izvor teksta:

https://www.odraz.hr/novosti/odraz-ove-vijesti/ljetna-skola-za-mlade-interdisciplinarni-timovi-mladih-kreirali-izvrsna-prometno-prostorna-rjesenja-u-sibeniku/