LIFE Clean Energy Transition Call for Proposals 2021. uključuje 18 tema otvorenih za podnošenje prijedloga. Financiranje je dostupno za projektne ideje koje će:

  • izgraditi okvir mjera za tranziciju na čistu energiju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  • ubrzati tržište za tranziciju na čistu energiju uvođenjem tehnologije, digitalizacije, novih usluga i poslovnih modela te poboljšanjem srodnih profesionalnih vještina
  • privući privatna financiranja za ulaganja u održivu energiju i podržati razvoj lokalnih i regionalnih projekata koji ulažu u čistu energiju
  • uključiti i osnažiti građane u tranziciju na čistu energiju.

Pogledajte svih 18 tema i odlučite kako možete pomoći u ubrzavanju tranzicije na čistu energiju! Dodatne upute o svakoj temi kao i o tome kako napisati izvrstan prijedlog objavljene su na namjenskoj stranici za dostavu prijedloga 2021. Započnite svoj prijedlog sada i pošaljite ga prije 12. siječnja 2022., 17:00 prema briselskom vremenu.

Izvor teksta i fotografije: https://cinea.ec.europa.eu/news/eur-95-million-available-funding-your-project-ideas-accelerate-clean-energy-transition-europe_en