Vaš račun je aktiviran, korisnički podaci su poslani na e-mail.

*obatite pažnju i na SPAM folder vašeg email klijenta