Usvojen SECAP - Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka

Jučer je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka usvojen Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka – SECAP kojeg je DOOR izradio u sklopu projekta Compete4SECAP.  

https://dms.osijek.hr/JavniDokumenti/00743100523749_2.pdf

SECAP za Grad Osijek donosi ukupno 25 mjera ublažavanja i 14 mjera prilagodbe na klimatske promjene koje će se provoditi od 2020. do 2030 godine. Mjere ublažavanja koje će se provoditi do 2030. godine rezultirat će smanjenjem emisije CO2 u 2030. godini od 42,15 % u odnosu na baznu godinu 2010. čime se zadovoljava cilj od 40 % prema Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.

Smanjenje emisije u sektorima zgradarstva i javne rasvjete ostvarivat će se nastavkom energetske obnove javnih i stambenih zgrada te projektima obnovljivih izvora energije kao što su solarne elektrane. U prometu SECAP predviđa kompletnu zamjenu vozila gradskog voznog parka s električnim vozilima ili drugim vozilima s nultom emisijom CO2, ali i daljnju gradnju biciklističke infrastrukture kao što je sustav javnih bicikala.

SECAP-om su definirane i glavne prijetnje klimatskih promjena u Gradu Osijeku, a to su pojačani toplinski valovi koji sve više utječu na zdravlje građana i na infrastrukturu npr. elektroenergetski sustav.  Isto tako zbog sve češće pojave obilnih i kratkotrajnih kiša, postoji i znatna ranjivost od poplava te rizik za komunalnu infrastrukturu i zdravlje ljudi.

Mjere prilagodbe predviđene SECAP-om većinom proizlaze iz nacionalne strategije prilagodbe na klimatske promjene, a neke od njih su: povećanje broja sigurnih točaka od ekstremnih toplinskih udara, veći udio zelene infrastrukture kao što su zeleni krovovi, zelene fasade, kišni vrtovi te lokalna proizvodnje hrane. Također predviđa se i nastavak rekonstrukcije i dogradnje vodne infrastrukture, zaštite od štetnog djelovanja voda.

SECAP donosi i dvije mjere koje će doprinijeti  smanjenju energetskog siromaštva i namijenjene su socijalno ugroženim skupinama koje ne mogu samostalno investirati u energetsku obnovu ili slične mjere.

Procjena ulaganja u mjere je oko 2 mlrd. kuna za mjere ublažavanja i 15 mil. kn za mjere prilagodbe na klimatske promjene.


Vodeća inicijativa EU-a o energetskom siromaštvu pokreće svoju novu web stranicu

The Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) – inicijativa Europske komisije – pokrenula je svoju novu web stranicu s ciljem da postane stručno središte za energetsko siromaštvo u EU-u za lokalne vlasti i sve dionike zainteresirane za poduzimanje mjera u borbi protiv energetskog siromaštva.

U nedavno pokrenutoj platformi posjetitelji i korisnici mogu saznati što je Savjetodavno središte za energetsko siromaštvo (EPAH) i što se namjerava postići u nadolazećim godinama i još važnije, lokalne vlasti i njihove potporne organizacije mogu:

  • saznati koje su specifične lokalne aktivnosti

Europske lokalne uprave počele su se baviti energetskim siromaštvom putem projekata koji su prilagođeni njihovim specifičnim lokalnim potrebama. Nova publikacija i online ATLAS istaknut će takve nadahnjujuće prakse i lokalne mjere.

  • saznati više o energetskom siromaštvu i mjerama ublažavanja

Razumijevanje, mjerenje i praćenje energetskog siromaštva važan je korak za njegovo ublažavanje. Slobodan pristup alatima može voditi lokalne vlasti i organizacije u tom procesu. Web stranica će ponuditi 3 otvorena tečaja za online obuku s različitim razinama i pristupima energetskom siromaštvu. Tečajevi imaju za cilj omogućiti polaznicima da poboljšaju vještine i sposobnosti kako bi razvili vlastiti pristup, planove i projekte za borbu protiv energetskog siromaštva. Osim toga, niz pokazatelja pružit će kratki pregled problema energetskog siromaštva u Europi.

  • istražiti sustav podrške EPAH

Služba za pomoć EPAH -a pomoći će usmjeriti općine koje žele pokrenuti lokalnu akciju u borbi protiv energetskog siromaštva. Štoviše, lokalne samouprave imat će priliku prijaviti se na otvorene pozive za namjensku potporu svojoj općini kako bi poduzele sljedeći korak u borbi protiv energetskog siromaštva, uz stručno znanje i smjernice domaćih i međunarodnih stručnjaka EPAH -a.


Novo predavanje u sklopu DOOR-ove obrazovne akademije

Predavanje u sklopu DOOR-ove obrazovne akademije koje će se održati 20.10.2021. u 18:00 putem Zooma. Tema predavanja je “Poricanje znanstvenih činjenica: tko zna sve i tko ne zna (gotovo) ništa?”. Predavanje će održati dr.sc. Nikola Biliškov.

Kroz cijelu povijest razvoja znanosti pratimo i nastojanja njenog poricanje. Primjere poricanja i iskrivljavanja znanstvenih spoznaja možemo pronaći u svim znanstvenim područjima i disciplinama. No, poricanje znanosti poprima svoje ozbiljne oblike kad se ono odnosi na spoznaje što na bilo koji način utječu na kvalitetu našeg života, kao i donošenja političkih odluka od ključne važnosti za društvo, a u nekim slučajevima i za čovječanstvo u cjelini. Kao što nam je svima vidljivo na primjeru COVID-a i klimatskih promjena, ni suvremeno doba nije imuno na poricanje znanosti na različitim razinama. No, suvremena znanost je prodrla i u psihološke i sociološke mehanizme koji dovode do poricanja znanosti.

U ovom predavanju Nikola Biliškov će se osvrnuti na nekoliko uvriježenih mitova vezanih uz klimatske promjene te kroz njih ilustrirati mehanizme i predložiti načine suočavanja s tim mitovima.

Molimo vas da se registrirate za sudjelovanje na predavanju. Nakon registracije bit će vam prikazan link za pristup predavanju.
Link za registraciju: https://lnkd.in/ddujqgBZ

Dr. sc. Nikola Biliškov je kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu i jedan je od pokretača inicijative Znanstvenici za klimu Hrvatska. Istraživački rad mu je usmjeren na razvoj zeleno-kemijskih prcedura za priređivanje materijala za konverziju i skladištenje energije.
Vrlo je aktivan na polju promocije i popularizacije znanosti, za što je dobio i priznanje Instituta Ruđer Bošković. Osim toga, dugogodišnji je aktivist na polju ekologije, mira i ljudskih prava te član vijeća Zelene akcije. Aktivno surađuje s mnogim aktivistima srodnih područja iz Europe i svijeta, neprestano nastojeći širiti vidike i područja borbe. Za svoj zbornik „Preživljavati usprkos“ dobio je priznanje Centra za mir u Osijeku u kategoriji „Knjiga godine“.


Održali smo prvo predavanje sklopu DOOR obrazovne akademije

Potaknuti iskazanim interesom za našu Ljetnu akademiju, za jesen smo odlučili otići korak dalje i organizirati obrazovnu akademiju u okviru koje ćemo se baviti aktualnim pitanjima koja smo najavljivali tijekom ljeta. U okviru ove obrazovne akademije planiramo jednom mjesečno organizirati online predavanje ili webinar na određenu temu. Neke od tema koje ćeć mo obrađivati vezene su uz održivi razvoj, energetsko siromaštvo, klimatske promjene, novi europski proračun za 2021.-2027.,
praćenje i implementacija NECP-a i mnoge druge.

Prvo predavanje u sklopu DOOR obrazovne akademije odražala je Jelena Puđak na temu “Održivi razvoj”. Jelena Puđak je znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Autorica knjiga „Koga briga za klimu“ i „Kap preko ruba čaše – klimatske promjene: svijet i Hrvatska“. Također je jedna od potpisnica Apela za sustavnu klimatsku akciju.

Ako ste propustili predavanje možete pronaći snimku na našem youtube kanalu. Pratite nas na društvenim mrežama za informacije o novim predavanjima DOOR obrazovne akademije.


Održali smo okrugli stol na temu energetskog siromaštva i raznolika predavanja za naše partnere

Okrugli stol na temu energetskog siromaštva u Zadarskoj županiji održan 27. rujna 2021. godine u Hotelu Kolovare okupio je stručnjake iz gradskog društva Crvenog Križa (Nikolina Kučina), Zadarske regionalne agencije Zadra Nova (Ive Surić) i Društva za oblikovanje održivog razvoja (Anamari Majdandžić, Miljenka Kuhar, Anja Vulinec). Cilj okruglog stola je bio da poveže stručnjake koji rade na različitim projektima (Metar do bolje klime, Empowermed, Powerpoor i Enpor) te da ukaže na zajedničke izazove i moguća rješenja. Rasprava je prije svega bila usredotočena na izazove s kojima se lokalni partneri susreću u radu s korisnicima, te na potencijale uključivanje zajednice u rješavanje izazova energetskog siromaštva.

Sugovornici iz Zadarske županije su upozorili da Županija nema na raspolaganju dovoljno svojih sredstava za pružanje pomoći onima koja je ona najpotrebnija, te da u prikupljanju sredstva uvelike ovisi o projektnim sredstvima, te o državnom proračunu. Problem s nedostatnim sredstvima i neredovitim pristupom projektnim sredstvima se posebno očituje u području energetske učinkovitosti – na području Županije veliki dio stambenog fonda bi trebalo obnoviti, što bi dovelo do povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja stope energetskog siromaštva. Osim neredovitih otvaranja poziva, problem niske razine energetske obnove stvaraju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi i odgađanje potpune obnove zgrade te prenošenje problema na buduće generacije. Ujedno, nisko povjerenje građana u programe pomoći – odnosno činjenica da dio građana nije dovoljno informiran o različitim programima pomoći dovodi do odbijanja sudjelovanja u programima.

Rasprava tijekom okruglog stola je pokazala da je problem niske energetske učinkovitosti i visoke stope energetskog siromaštva, te visoke stope osobnog siromaštva puno dublji i ne samo da negativno utječe na pojedince već i na cijele zajednice. Stoga je jedan od zaključaka da je potrebno uložiti više truda u radu s lokalnim zajednicama i istaknutim pojedincima koji mogu načelom „iznutra prema van“ utjecati na promjene u svojim zajednicama. Jedino u suradnji sa zajednicom su moguća cjelovita rješenja koja će pridonijeti ne samo obnovi stambenog fonda već i povećanju uključenosti i integracije pojedinaca koji se uslijed vlastite borbe s ekonomskim i energetskim siromaštvom često nalaze na marginama društva.

Osim okruglog stola održali smo i niz predavanja za naše partnere s METAR projekta.

Suradnica na projektu Željka Jurlina predstavila je ukratko rad udruge “Eko-Zadar” te podatke o lokalnim dionicima na zadarskom području koji su prikupljeni preko upitnika provedenog u prvom kvartalu 2021. godine. Interes za sudjelovanje u tematskoj mreži povezanoj s klimatskim promjenama iskazale su Zadarska županija, 4 jedinice lokalne samouprave s područja zadarske županije, 6 javnih institucija te 6 organizacija civilnog društva s područja zadarske županije. Sveobuhvatna analiza dionika se očekuje do kraja 2021. godine.

Zatim je održano predavanje o istraživanju ISSP Okoliš IV (2021): stavovi o okolišu, klimatskim promjenama i energetskom siromaštvu u RH. Predavanje je održao Tomislav Cik (DOOR/IDIZ). Ankentno istraživanje je provedeno u sklopu projekta Metar do bolje klime.

Treće predavanje je održao dr.Brannon Andersen sa Sveučilišta Furman, trenutačno je gostujući professor u Svučilištu u Rijeci. On je školovan u grani geologije, ali je postao znanstvenik za zaštitu okoliša s naglaskom na biogeokemiji i znanosti o održivosti. Tema njegovog predavanje je bila: We cannot build our way out of climate change: the problem of sustainable infrastructure.

Sergio Tirado Herrero, znanstveni suradnik Instituta za znanost i tehnologiju okoliša (ICTA-UAB) na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) održao je predavanje o indikatorima energetskog siromaštva s primjerom Španjolske. UAB je ujedno i jedan od DOOR-ovih partnera na Empowermed projektu.

Posljednje predavanje je održao Ninoslav Holjevac s FER-a s fokusom na znanstveno istraživanje “Adaptacija na klimatske promjene” – AHP metoda koje se također provodi u sklopu projekta Metar do bolje klime.

Na našem youtube kanalu možete pronaći snimke posljednja dva predavanja.


Putovanje u Güssing u sklopu projekta BušEko?!

20.09.  DOOR je s projektnim partnerima iz Buševca i Velike Gorice u sklopu projekta BUŠEko?! posjetio Güssing u Austriji koje slovi kao jedan od najboljih europskih primjera energetske neovisnosti na lokalnom nivou.

Cilj studijskog posjeta je prijenos iskustava i kapacitiranje predstavnika lokalne zajednice za provedbu energetske neovisnosti Buševca. Dobri primjeri koje smo vidjeli su toplana na biomasu u naselju Urbersdorf u zadružnom vlasništvu i bioplinsko postrojenje u Stremu koje koristi poljoprivredni otpad (otkos trave, kukuruzna silaža) za proizvodnju električne energije i topline za grijanje kućanstava. Oba primjera koriste lokalno dostupne sirovine – poljoprivredne i šumske ostatke, u vlasništvu su lokalne zajednice, te se većina energije koristi lokalno za opskrbu kućanstava ili manjih poduzeća.
Vidjeli smo uživo kako održiva energetika osigurava lokalna radna mjesta, stabilniji proračun Grada, manje emisije CO2 i održiviji razvoj u cjelini.


Sudjelovanje na konferenciji Velocity2021 u Lisabonu

Daniel Rodik iz DOOR-a i Marko Stančec iz ODRAZ-a sudjeluju uživo na najvećoj svjetskoj konferenciji o biciklističkom prometu pod nazivom Velocity2021 u Lisabonu.
Preko 600 sudionika pod strogim epidemiološkim mjerama sudjeluje u diskusiji kako ublažiti klimatsku krizu kroz održivu niskougljičnu mobilnost. Glavne poruke konferencije su:
  • Bicikli i e-bicikli predstavljaju jednostavno i učinkovito rješenje koje smanjuje zagađenje i bolesti povezane s nekretanjem.
  • Neophodna komunalna biciklistička infrastruktura predstavlja daleko manje opterećenje javnog prostora u odnosu na cestovnu infrastrukturu za motorizirani promet.
  • Gospodarstvo, a pogotovo turizam postaju zeleniji i ugljični neutralniji ako u lance opskrbe i turističku mobilnost uvedemo bicikle.

Sudjelovanje na konferenciji je aktivnost u sklopu provedbe projekta “UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti” kroz koji će se povećati kapaciteti organizacija civilnog društva i multiplicirati broj aktivnosti popularizacije STEM-a koje provode udruge te unaprijediti međusektorsku suradnju organizacija civilnoga društva i akademskih institucija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.

Dio atmosfere s konferencije prenosimo kroz galeriju fotografija.


Studijsko putovanje u Güssing 20.09.

DOOR organizira jednodnevno studijsko putovanje u grad Güssing u Austriji, jednu od najpoznatijih energetski neovisnih lokalnih zajednica u Europi. Putovanje je organizirano u sklopu provedbe projekta BušEko?! koji provodimo u suradnji s Ogrankom Seljačke sloge Buševec, Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Gradom Velika Gorica. Osim toga, pobjednika našeg nagradnog kviza vodimo na ovo studijsko putovanje.

Već niz godina pratimo razvoj ovog malog mjesta i regije koje još 1990-tih slovi kao primjer kako gospodarstvo i okoliš idu “ruku pod ruku.” Posjetit ćemo Europski Centar za obnovljive izvore energije gdje ćemo čuti više o razvoju i konceptu komunalne održive energetike. U potrazi za primjerima dobre prakse u Güssingu posjetit ćemo komunalnu toplanu na biomasu u kombinaciji sa solarnim kolektorima i bioplinsko postrojenje koje koristi poljoprivredni otpad kao resurs za grijanje i proizvodnju električne energije.

Tijekom posjeta je osiguran prijevod s njemačkog na hrvatski jezik, a nakon razgledavanja sudionike očekuje ručak.

VAŽNO:

Svi sudionici putovanja moraju imati jednu od tri potvrde u nastavku:

  • · potvrdu o negativnom testu (brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR-test ne stariji od 72 sata),
  • · potvrdu o cijepljenju ili
  • · potvrdu o preboljenju bolesti COVID-19.


WEBINAR: "“How to make national CAP Strategic Plans deliver climate ambition in Central Eastern Europe?”

WEBINAR: ““How to make national CAP Strategic Plans deliver climate ambition in Central Eastern Europe?”

Register in advance for this meeting: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArdeygpzouHNNSjkHbvlm3NUQu1JZchVGg

European decision makers finalised negotiations on the post-2022 CAP reform. While the post-2022 CAP has shortcomings in terms of accelerating emissions reductions in the agriculture sector, Member States can still increase the climate ambition of the post-2022 CAP through well designed national strategic plans.

Member States are currently drafting their national CAP Strategic Plans that should be finalised and delivered to the European Commission by the end of 2021. The CAP Strategic Plans should become a tool to effectively steer the agriculture sector in the direction of the Green Deal’s objectives. To do that, Member States should mainstream sustainable farming practices in their CAP Strategic Plans and increase climate, nature and animal friendly farming practices through effective support.

Given the crucial importance of CAP Strategic Plans to increase climate ambition in the agriculture sector, in this webinar we will discuss how these plans can be steered towards climate friendly policies and what their co-benefits can be for the rural areas in Central and Eastern Europe. The webinar will also try to answer questions on how to boost broader societal dialogue about the role of agriculture in climate neutral just and fair economies.

Agenda:
01 September 2021 

9:30 : Welcome

9:35 : Ricard Ramon I Sumoy, Deputy Head of Unit – Policy Perspectives, DG Agriculture and Rural Development

9:50 : Célia Nyssens, European Environmental Bureau

10:00 : National inputs on CAP Strategy Plans:

     Prof. Zbigniew Karaczun, Warsaw University of Life Sciences, Polish Climate Coalition
Uroš Brankovič, Center for Sustainable Rural Development Kranj, Slovenia

10:20 : Q & A, discussion

10:30 : Breakout groups to discuss joint challenges in the process of drafting the national CAP Strategy Plans

10:50 : Wrap- Up and closure

Facilitation: Tobias Reichert, Germanwatch


Climate Alliance International Conference 2021: Localising the European Green Deal

Climate Alliance International Conference 2021: Localising the European Green Deal
8 – 10 September 2021 | Wels (Austria) and online

With its newly minted Green Deal, the European Union is striving to become the first truly climate neutral continent by 2050, setting the course in fields ranging from biodiversity and agriculture to sustainable energy, construction and mobility. While the EU’s wide-ranging and ambitious goals will have a direct influence on municipal activities, our local action will, perhaps even more importantly, also be a decisive factor in the European Green Deal’s success. How we interpret these lofty plans and fill them with life on the local level is thus of the essence. How do we shape the future we want? How do we turn the challenges we face into opportunities for a better world?

This edition of the Climate Alliance International Conference will explore how municipalities across Europe are already building on EU climate policy by making it tangible, working with stakeholders from around the corner and around the globe towards a just and inclusive transition for all.

The 2021 Climate Alliance International Conference is being made possible both online and in  Wels (Austria) with the cooperation and support of the State of Upper Austria, the City of Wels, Climate Alliance Upper Austria and Climate Alliance Austria.

Register here: https://www.climatealliance.org/events/international-conference/2021-registration.html.

Source: https://www.climatealliance.org/events/international-conference/2021-conference.html