Podizanje svijesti o problemu gubitka i štete zbog klimatskih promjena uoči konferencije COP26

U susret klimatskoj konferenciji COP26, organizira se događaj “Dan svijesti o gubitku i šteti” čiji je cilj podići svijest o problemu gubitka i štete zbog klimatskih promjena te potrebi da se naplati najvećim zagađivačima. Online panel će se održati na Zoomu u četvrtak, 23. rujna 2021. u 15:00 BST / 14:00 GMT.

Gubici i štete uzrokovani klimatskim promjenama su stvarnost za ljude diljem svijeta i svake godine su sve gori. Unatoč tome što su priznate negativne posljedice klimatskih promjena na Pariškom sporazum, nije bilo napretka u pogledu toga odakle bi se trebao osigurati novac za plaćanje gubitka i štete.

U sklopu događaja prikazat će se kratki film s klimatskim aktivistima Vanessa Nakate, Prof Saleemul Huq and Harjeet Singh.

Registrirat se možete na sljedećoj poveznici: https://actionnetwork.org/events/loss-damage-and-cop26-film-launch-and-panel-event?source=direct_link&

Ujedinjeno Kraljevstvo će zajedno s Italijom biti domaćin 26. konferencije stranaka UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu 31. listopada – 12. studenoga 2021. Konferencija COP26 okupit će države radi bržeg postizanja ciljeva Pariškog sporazuma i Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama. U Škotskoj se očekuje dolazak više od 190 svjetskih čelnika zajedno s desecima tisuća pregovarača, predstavnika vlade, poduzetnika i građana za raspravu koja će trajati 12 dana.

Prema Pariškom sporazumu iz 2015. godine, zemlje su se obvezale donijeti nacionalne planove u kojima će utvrditi koliko će smanjiti svoje emisije, a poznate su kao nacionalno određeni doprinosi (NDC). Zemlje su se složile da će svakih pet godina ažurirati te planove koji će pokazivati njihove najveće moguće ambicije u smanjenju emisija. Ove godine, godinu dana kasnije zbog pandemije, zemlje će ažurirati svoje planove za smanjenje emisija, iako se još nisu približili ograničenju globalnog zatopljenja na 1,5 oC, a vremena je sve manje. Naredne godine do 2030. bit će ključne, jer koliko god Pariški sporazum bio značajan, zemlje se moraju još više potruditi kako bi održale nadu da će globalno zatopljenje ostati na 1,5 oC.

Dosadašnji napredak:

 • Oko 70% svjetskog gospodarstva sada je predano postizanju neto nulte stope emisija, u odnosu na 30% kada je Ujedinjeno Kraljevstvo preuzela predsjedništvo Konferencije stranaka.
 • Više od 80 zemalja službeno je ažuriralo svoje NDC-ove, a sve zemlje G7 najavile su nove NDC ciljeve koji će ih usmjeriti prema neto nultoj stopi emisija do 2050. godine.
 • S obzirom na polovicu globalnog gospodarstva, sve zemlje koje čine G7 ažurirale su svoje ciljeve za 2030. godinu kako bi postigle neto nultu stopu emisije do 2050. godine.
 • Solarna energija i vjetar sada su jeftiniji od novih elektrana na ugljen i plin, i to u dvije trećine zemalja svijeta.
 • Više od 20 zemalja pridružilo se međunarodnoj koaliciji koja se bavi utjecajima klimatskih promjena (eng. Adaptation Action Coalition) nadovezujući se na Poziv na djelovanje za prilagodbu i otpornost na klimatske promjene iz 2019. (eng. Call for Action on Adaptation and Resilience) koji je potpisalo više od 120 zemalja.
 • Više od 1500 tvrtki, investitora, regija i gradova pridružilo se utrci za otpornost na klimatske promjene, svi su predani poduzimanju mjera prilagodbe za izgradnju otporne budućnosti.
 • Više od 40 zemalja i organizacija pridružilo se partnerstvu Risk-informed Early Action Partnership, koji okuplja veliki broj dionika s ciljem da milijarda ljudi bude sigurnija od katastrofe do 2025. godine.


Loss and Damage Awareness Day and upcoming COP26

In the lead up to COP26 (Conference of the Parties), a coalition of groups are working together to host Loss and Damage Awareness Day. The panel will take place on Zoom on Thursday, 23rd September at 3pm BST / 2pm GMT.

Loss and Damage Awareness Day aims to raise awareness about the issue of loss and damage and the need for the biggest polluters to pay for it. Loss and damage caused by climate change is a present reality for people around the world, and it is getting worse every year. Despite being recognised in a key global climate agreement known as the Paris Agreement, there has been no progress on where money to pay for loss and damage should come from.

As part of the event a new short film will be launched featuring climate activists Vanessa Nakate, Prof Saleemul Huq and Harjeet Singh.

Please register for the event at this link: https://actionnetwork.org/events/loss-damage-and-cop26-film-launch-and-panel-event?source=direct_link&

The UK, together with Italy, will host the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October – 12 November 2021. The COP26 summit will bring parties together to accelerate action towards the goals of the Paris Agreement and the UN Framework Convention on Climate Change. More than 190 world leaders are expected to arrive in Scotland. Together with tens of thousands of negotiators, government representatives, businesses and citizens for twelve days of talks.

Under the Paris Agreement in 2015, countries committed to bring forward national plans setting out how much they would reduce their emissions – known as Nationally Determined Contributions (NDCs). They agreed that every five years they would come back with an updated plan that would reflect their highest possible ambition at that time. This year, delayed by a year due to the pandemic, countries will update their plans for reducing emissions. But, the commitments laid out in Paris did not come close to limiting global warming to 1.5 degrees, and the window for achieving this is closing. The decade out to 2030 will be crucial. So as momentous as Paris was, countries must go much further to keep the hope of holding temperature rises to 1.5 degrees alive.

Progress made so far:

 • Around 70% of the world’s economy is now committed to reaching net zero emissions, up from 30% when the UK took over as incoming COP Presidency.
 • More than 80 countries have formally updated their NDCs, and all G7 countries have announced new NDC targets that put them on the path to net zero emissions by 2050.
 • Accounting for around half the global economy, all the countries that make up the G7 have updated their 2030 targets to put them on a pathway to net zero by 2050.
 • Solar and wind are now cheaper than new coal and gas power plants in two thirds of countries of the world.
 • Over 20 countries have joined the Adaptation Action Coalition, building on the 2019 Call for Action on Adaptation and Resilience signed by over 120 countries.
 • 1500+ businesses, investors, regions & cities have joined the Race to Resilience all are committed to take action on adaptation to build a resilient future.
 • Over 40 countries and organisations have joined the Risk-Informed Early Action Partnership commiting to make 1 billion people safer from disaster by 2025.


Objavljen je natječaj za poticanje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Poziv je vrijedan 300 milijuna kuna, a zaprimanjem prijava kreće 14. listopada od 9 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu. Sredstva se dodjeljuju za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu. Mjere koje se sufinanciraju su:

A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;

A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće;

A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Obiteljske kuće moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda:

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani, vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 četvorna metra ili do tri stambene jedinice, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno stanovanju. Obvezan uvjet je i suglasnost ostalih suvlasnika te prebivalište na navedenoj adresi, prijavljeno najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave.

Građani za sam postupak prijave mogu potražiti i stručnu podršku, koja se sufinancira s do 500 kuna.

Tehničke uvjete Poziva možete pogledati OVDJE.

Upute za izradu i korištenje korisničkog računa: https://www.fzoeu.hr/docs/165/Upute%20za%20izradu%20i%20kori%C5%A1tenje%20korisni%C4%8Dkog%20ra%C4%8Duna_EnU-2_21.pdf.

Izvor teksta: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165

Izvor slike: pixabay


Traže se pojedinci koji su zainteresirani da postanu STEM ambasadori!

U sklopu projekta „Razvoj mreže STEM ambasadora“, kojeg provodi udruga Bioteka s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu te udrugama DOOR , FabLabhr.NET i Astronomskim društvom Višnjan, traže se pojedinci (školarci, studenti, radnici, umirovljenici…) koji su zainteresirani da postanu STEM ambasadori. Pojedinci koji studiraju predmete iz STEM područja ili rade/umirovljenici su, a završili su fakultet iz STEM područja, srednjoškolci s interesom za STEM motivirani i/ili talentirani su za popularizaciju znanosti.

Cilj projekta je jačanja kapaciteta, znanja i vještina te međusektorske suradnje organizacija civilnog društva i obrazovnih institucija za provedbu programa popularizacije STEM-a u 21 županiji Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti su sljedeće:

 • izradu jedinstvene STEM metodologije za obučavanje budućih 20 STEM ambasadora (popularizatora znanosti),
 • studijsko putovanje u svrhu njihovog stručnog usavršavanja,
 • višemjesečni program edukacije prilagođen svakom ambasadoru,
 • provedba dva znanstveno-edukativna kampa za učenike osnovnih i srednjih škola te
 • putovanje STEM kombija i atraktivni STEM nastupi u 20 škola i javnih prostora diljem zemlje.

Više o projektu možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://udruga.bioteka.hr/hr/zapoceo-je-projekt-razvoj-mreze-stem-ambasadora/.

Prijavni obrazac za STEM ambasadora možete pronaći OVDJE.

Prijave se zaprimaju do 17. rujna 2021. godine.

Izvor slike: freepik.com


Radionica „Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja“

U utorak, 21. rujna 2021. godine, u 9:30 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec održat će se prekogranična radionica „Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja“.

Radionica će se održati u sklopu projekta SEPIaM-CC koji se provodi u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 201. – 2020. čiji je cilj povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena kroz razmjenu iskustva, znanja i primjera dobre prakse u državama projektnih partnera.

Energetsko i klimatsko planiranje su najzahtjevniji zadaci s kojima se suočavaju jedinice lokalne i regionalne samouprave te ostale javne institucije koje se bave planiranjem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj i Mađarskoj zbog čega je potrebno osigurati povećanje njihovih kapaciteta za potrebe uspostave kvalitetnog procesa energetskog i klimatskog planiranja.

Na radionici će biti omoguće usmeni prijevod s hrvatskog jezika na mađarski i obratno.

Detaljan program radionice možete pogledati na POZIVU.

Ovdje možete pronaći prijavnicu.


Pomognite klimi i pogledajte besplatno tri predstave stand-up komedije

U sklopu projekta Stand Up for Climate ili #standupzaklimu, kojim se na inovativan i kreativan način podiže svijesti o klimi, možete pogledati 3 predstave stand-up komičara Pedja Bajović: S NOGU* (*sredstvo za protiv jugonostalgije i jugofobije), MUŠKARAC (o parenju i razmnožavanju) i ROK TRAJANJA. Predstave su besplatne za one koji svoj tekst (proza ili poezija!), fotografiju, kratki video, crtež ili nešto potpuno drugačije što su napravili za klimu i prirodu učitaju na stranici: https://zaklimu.pedjabajovic.com/. Svoje radove pošaljite do 23.rujna.

Predstave ćete moći pogledati i ako se svojim djelovanjem za klimu pohvalite i na društvenim mrežama do 23. rujna, pri čemu morate označiti/tagirati: @pedjabajovic.standup @terrahubcroatia #standupzaklimu #HAHAprotivCO2.

Projekt provode produkcija Komedija s nogu i stand-up komičar Pedja Bajović, udruga Terra Hub i partneri: ZEZ, Ambrela komunikacije, BionTV, Gotiva i Mensch, a financiran je Veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu.

Izvor slike: Pixabay


Analysis of policies and measures to combat energy poverty in the private rental sector

As part of the ENPOR project – Measures to alleviate energy poverty in the private rental sector, an Analysis of Private Rented Sector Policies and Measures was created. The document analyzes and assesses existing policies to combat energy poverty in the private rental sector across the EU and beyond, and aims to explore the objectives, content and structure of policies in the private rental sector. All successful and unsuccessful strategies aimed at improving measures to combat and alleviate energy poverty among vulnerable citizens in the private rental sector were reviewed and broader structural challenges were identified in the type of support currently available to energy poor households.

The analysis provides an indicative insight into the overall typology of support measures and interventions. Given that no such analysis has been conducted globally, the Analysis proposes a framework to support the development of methodological tools and analytical approaches for future research in the private rental sector.

The analysis consists of three parts. The first part provides an overview and discussion of the collected measures, based on several criteria, including who is implementing the policy, the policy and timing factors, whether vulnerable tenants are included and whether some forms of public participation are involved in the decision making process. The second part contains an analytical summary of the policies based on well-established principles of energy justice principles, while the third part contains a conclusion with recommendations identifying gaps in existing knowledge, and practice and suggestions for further steps.


Analiza politika i mjera za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma

U sklopu projekta ENPOR – Mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma, izrađena je Analiza politika i mjera u privatnom sektoru najma. U dokumentu je provedena analiza i procjena postojeće politike za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma diljem EU-a i šire, a cilj Analize je istražiti ciljeve, sadržaj i strukturu politika u sektoru privatnog najma. Pregledane su sve uspješne i neuspješne strategije usmjerene na unapređenje mjera za suzbijanje i ublažavanje energetskog siromaštva među ranjivim građanima u sektoru privatnog najma i identificirani su širi strukturnih izazova u vrsti potpore koja je trenutno dostupna energetski siromašnim kućanstvima.

Analiza pruža indikativni uvid u cjelokupnu tipologiju mjera potpore i intervencija. S obzirom na to da do sada nije provedena analiza takve vrste na globalnoj razini, u Analizi se predlaže okvir podrške za razvoj metodoloških alata i analitičkih pristupa za buduća istraživanja u sektoru privatnog najma.

Analiza se sastoji od tri dijela. Prvo dio sadrži pregled i raspravu o mjerama koje su se prikupile, na temelju nekoliko kriterija, uključujući tko provodi politiku, prema kome je politika usmjerena, geografske i vremenske čimbenike, jesu li uključeni ugroženi stanari i jesu li neki oblici sudjelovanja javnosti uključeni u proces donošenja odluka. Drugi dio sadrži analitički sažetak politika temeljenih na dobro utvrđenim načelima energetske pravde, dok treći dio sadrži zaključak s preporukama koje identificiraju nedostatke u postojećem znanju i praksi te prijedloge za daljnje korake.


Webinari o prednostima biciklizma u urbanoj mobilnosti

Istražite koliki potencijal ima biciklizam za oblikovanje budućnosti urbane mobilnosti u Europi s nultom stopom emisija. Dana 16. rujna (14:00 do 16:30 sati) održat će se webinar na temu teretni bicikli, a 23. rujna 2021. (14:00 do 15:30 sati) webinar o procijeni troškova i koristi bicikla u odnosu na automobil.

Cilj tih webinara je prikazati iskustva i dobre prakse iz zajednice Interreg Europe te pružiti smjernice i preporuke s rješenjima iz stvarnog života iz gradova i regija diljem Europe. Na webinarima će se detaljno objasniti što pojedini gradovi i regije već rade kako bi biciklizam pretvorili u temelj urbane mobilnosti, poboljšavajući time kvalitetu zraka i postižući klimatsku neutralnost u sektoru prometa.

Za registraciju na oba webinara morate imati korisnički račun na Interreg Europe platformi.

Izvor teksta: https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/12248/the-cycling-cities-series-is-back/

Izvor slike: pixabay


Usvojen je Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra

Gradsko vijeće Grada Zadra, 2. i 3. kolovoza 2021. godine, donijelo je odluku o usvajanju  Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP), koji je DOOR izradio u sklopu projekta Compete4SECAP.  Compete4SECAP je projekt na kojem su se u četiri grada u Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Velika Gorica i Zadar) doradili akcijski planovi održivog korištenja energije (SEAP) u planove koji obuhvaćaju i prilagodbu na klimatske promjene (SECAP). Projekt je financiran kroz program Obzor2020.

Nadamo se da će ovaj dokument pomoći gradskoj upravi i građanima Zadra u energetskoj tranziciji!

Izvor slike: Pixabay