Novo izvješće o preprekama koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi

Objavljeno je novo izvješće u sklopu projekta ENPOR pod nazivom „Strukturni čimbenici koji utječu na provedbu politike energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi“.

U izvješću se ispituju strukturne prepreke koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi. Analiza sadrži osvrt na šire trendove u privatnom iznajmljivanju, trenutni regulatorni okvir i potrebu smanjenja socijalne ugroženosti i siromaštva. Analiza se sastoji od uvoda koji detaljno opisuje povijesne i geografske trendove u Europi, koristeći studije slučaja i elaborirajući istraživanje i analizu politike iz prethodnih izvješća koji su izrađeni u sklopu projekta ENPOR. Partneri iz ENPOR konzorcija također su iznijeli svoja stručna razmišljanja koja su zajedno obuhvaćena kako bi pružili cjelovit pregled čimbenika koji pridonose ključnim preprekama, te nudeći moguća rješenja dopunjena rezultatima istraživanja.

Malo je podataka o sektoru privatnog najma u postkomunističkim zemljama Srednje i Istočne Europe. U Mađarskoj je izrađena studija u 2000. godini koja pokazuje da ne postoje statistički podaci o sektoru privatnog najma, iako su stope bile ispod 10% (Erdosi i sur., 2000.), dok je u Hrvatskoj, prema izvješću “Reforme stambene politike u postsocijalističkoj Europi“, sugerirano da sektor funkcionira u okviru neformalne ekonomije, i to u velikoj mjeri.

Kao rezultat nedostatka podataka o sektoru privatnog najma, nedostatka fokusa nacionalnih politika i općeg jaza u podacima, sektor nastavlja djelovati uglavnom neformalno i s “negativnim atributima aktivnosti na sivom tržištu”. Ako se ne zna koliko ljudi je u privatnom najmu ili ako se politikom ne rješava taj problem, bit će teško definirati ranjive stanare u sektoru privatnog najma ili izraditi politike koje će odgovoriti na njihove posebne potrebe, općenito ili u pogledu energetske učinkovitosti, jer su politički i strukturno nevidljivi.


Predstavljen je Program potpore za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u sklopu projekta POWERPOOR

Dana 17.09.2021. u sklopu POWERPOOR projekta održan je Face to face trening (F2F) na kojem  su sudjelovali predstavnici Grada Križevaca, KLIK-a i Crvenog križa-Križevci. Na sastanku je DOOR predstavio Program potpore za mjere ublažavanja energetskog siromaštva predvođen mrežom certificiranih energetskih savjetnika i mentora u Križevcima. U sklopu Programa predstavljene su aktivnosti koje će uključivati građane pogođene energetskim siromaštvom, kao što su: Info dani, Lokalni centri za energetsko siromaštvo (planirani ured u gradu Križevci) i alati informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koji će biti integrirani u Alate za ublažavanje energetskog siromaštva.

Pratite nas i dalje jer uskoro kreće javni poziv za energetske savjetnike i mentore, te otvaranje Lokalnih centara za energetsko siromaštvo u gradovima Zagrebu i Križevcima!


Nove CAN-ove radionice i webinar u sklopu tjedna javnih rasprava o fiskalnim okvirima EU-a

CAN Europe u rujnu organizira dvije zanimljive radionice i webinar u sklopu tjedna javnih rasprava o fiskalnim okvirima EU-a – FiscalMatters Week of Public Debate. Tjedan rasprave o fiskalnim okvirima od 27. do 30. rujna okuplja stručnjake za podizanje svijesti i poticanje rasprave. Nadograđuje se na široki spektar perspektiva za predstavljanje nedavnog akademskog rada i povezivanje ideja i ljudi koji brinu o budućnosti i prepoznaju važnost fiskalne politike za nju.

U ponedjeljka, 27. rujna 2021. godine, održat će se radionica „Uvod u fiskalnu politiku EU-a“ (15:00 -16:30 CEST). Interaktivan i lagani uvod u bitne koncepte i rasprave o fiskalnoj politici u EU. Radionicu organiziraju CAN Europe i Europski forum mladih. Registrirat se možete OVDJE.

U utorak, 28. rujna 2021. godine, održat će se webinar „Budućnost okvira gospodarskog upravljanja EU: međustranačka rasprava“ (9:00 – 10:00 CEST). Međustranačka rasprava između zastupnika u Europskom parlamentu, razmjena perspektiva o budućnosti okvira fiskalne politike EU-a. Webinar organiziraju CAN Europe i Europski ured za okoliš (EEB). Registrirat se možete OVDJE.

Uz to, u srijedu, 29. rujna 2021. godine, održat će se radionica „Fiskalni okvir EU-a: mitovi i mogućnosti“ (15:00 – 16:30 CEST). Fokus radionice je jačanje kapaciteta pri čemu se istražuju stvarni izazovi i mitovi fiskalnog okvira EU-a. Ovu radionicu organiziraju CAN Europe, Europski forum mladih i Finance Watch. Registrirat se možete OVDJE.


Podizanje svijesti o problemu gubitka i štete zbog klimatskih promjena uoči konferencije COP26

U susret klimatskoj konferenciji COP26, organizira se događaj “Dan svijesti o gubitku i šteti” čiji je cilj podići svijest o problemu gubitka i štete zbog klimatskih promjena te potrebi da se naplati najvećim zagađivačima. Online panel će se održati na Zoomu u četvrtak, 23. rujna 2021. u 15:00 BST / 14:00 GMT.

Gubici i štete uzrokovani klimatskim promjenama su stvarnost za ljude diljem svijeta i svake godine su sve gori. Unatoč tome što su priznate negativne posljedice klimatskih promjena na Pariškom sporazum, nije bilo napretka u pogledu toga odakle bi se trebao osigurati novac za plaćanje gubitka i štete.

U sklopu događaja prikazat će se kratki film s klimatskim aktivistima Vanessa Nakate, Prof Saleemul Huq and Harjeet Singh.

Registrirat se možete na sljedećoj poveznici: https://actionnetwork.org/events/loss-damage-and-cop26-film-launch-and-panel-event?source=direct_link&

Ujedinjeno Kraljevstvo će zajedno s Italijom biti domaćin 26. konferencije stranaka UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu 31. listopada – 12. studenoga 2021. Konferencija COP26 okupit će države radi bržeg postizanja ciljeva Pariškog sporazuma i Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama. U Škotskoj se očekuje dolazak više od 190 svjetskih čelnika zajedno s desecima tisuća pregovarača, predstavnika vlade, poduzetnika i građana za raspravu koja će trajati 12 dana.

Prema Pariškom sporazumu iz 2015. godine, zemlje su se obvezale donijeti nacionalne planove u kojima će utvrditi koliko će smanjiti svoje emisije, a poznate su kao nacionalno određeni doprinosi (NDC). Zemlje su se složile da će svakih pet godina ažurirati te planove koji će pokazivati njihove najveće moguće ambicije u smanjenju emisija. Ove godine, godinu dana kasnije zbog pandemije, zemlje će ažurirati svoje planove za smanjenje emisija, iako se još nisu približili ograničenju globalnog zatopljenja na 1,5 oC, a vremena je sve manje. Naredne godine do 2030. bit će ključne, jer koliko god Pariški sporazum bio značajan, zemlje se moraju još više potruditi kako bi održale nadu da će globalno zatopljenje ostati na 1,5 oC.

Dosadašnji napredak:

 • Oko 70% svjetskog gospodarstva sada je predano postizanju neto nulte stope emisija, u odnosu na 30% kada je Ujedinjeno Kraljevstvo preuzela predsjedništvo Konferencije stranaka.
 • Više od 80 zemalja službeno je ažuriralo svoje NDC-ove, a sve zemlje G7 najavile su nove NDC ciljeve koji će ih usmjeriti prema neto nultoj stopi emisija do 2050. godine.
 • S obzirom na polovicu globalnog gospodarstva, sve zemlje koje čine G7 ažurirale su svoje ciljeve za 2030. godinu kako bi postigle neto nultu stopu emisije do 2050. godine.
 • Solarna energija i vjetar sada su jeftiniji od novih elektrana na ugljen i plin, i to u dvije trećine zemalja svijeta.
 • Više od 20 zemalja pridružilo se međunarodnoj koaliciji koja se bavi utjecajima klimatskih promjena (eng. Adaptation Action Coalition) nadovezujući se na Poziv na djelovanje za prilagodbu i otpornost na klimatske promjene iz 2019. (eng. Call for Action on Adaptation and Resilience) koji je potpisalo više od 120 zemalja.
 • Više od 1500 tvrtki, investitora, regija i gradova pridružilo se utrci za otpornost na klimatske promjene, svi su predani poduzimanju mjera prilagodbe za izgradnju otporne budućnosti.
 • Više od 40 zemalja i organizacija pridružilo se partnerstvu Risk-informed Early Action Partnership, koji okuplja veliki broj dionika s ciljem da milijarda ljudi bude sigurnija od katastrofe do 2025. godine.


Objavljen je natječaj za poticanje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Poziv je vrijedan 300 milijuna kuna, a zaprimanjem prijava kreće 14. listopada od 9 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu. Sredstva se dodjeljuju za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu. Mjere koje se sufinanciraju su:

A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;

A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće;

A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Obiteljske kuće moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda:

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani, vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 četvorna metra ili do tri stambene jedinice, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno stanovanju. Obvezan uvjet je i suglasnost ostalih suvlasnika te prebivalište na navedenoj adresi, prijavljeno najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave.

Građani za sam postupak prijave mogu potražiti i stručnu podršku, koja se sufinancira s do 500 kuna.

Tehničke uvjete Poziva možete pogledati OVDJE.

Upute za izradu i korištenje korisničkog računa: https://www.fzoeu.hr/docs/165/Upute%20za%20izradu%20i%20kori%C5%A1tenje%20korisni%C4%8Dkog%20ra%C4%8Duna_EnU-2_21.pdf.

Izvor teksta: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165

Izvor slike: pixabay


Traže se pojedinci koji su zainteresirani da postanu STEM ambasadori!

U sklopu projekta „Razvoj mreže STEM ambasadora“, kojeg provodi udruga Bioteka s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu te udrugama DOOR , FabLabhr.NET i Astronomskim društvom Višnjan, traže se pojedinci (školarci, studenti, radnici, umirovljenici…) koji su zainteresirani da postanu STEM ambasadori. Pojedinci koji studiraju predmete iz STEM područja ili rade/umirovljenici su, a završili su fakultet iz STEM područja, srednjoškolci s interesom za STEM motivirani i/ili talentirani su za popularizaciju znanosti.

Cilj projekta je jačanja kapaciteta, znanja i vještina te međusektorske suradnje organizacija civilnog društva i obrazovnih institucija za provedbu programa popularizacije STEM-a u 21 županiji Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti su sljedeće:

 • izradu jedinstvene STEM metodologije za obučavanje budućih 20 STEM ambasadora (popularizatora znanosti),
 • studijsko putovanje u svrhu njihovog stručnog usavršavanja,
 • višemjesečni program edukacije prilagođen svakom ambasadoru,
 • provedba dva znanstveno-edukativna kampa za učenike osnovnih i srednjih škola te
 • putovanje STEM kombija i atraktivni STEM nastupi u 20 škola i javnih prostora diljem zemlje.

Više o projektu možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://udruga.bioteka.hr/hr/zapoceo-je-projekt-razvoj-mreze-stem-ambasadora/.

Prijavni obrazac za STEM ambasadora možete pronaći OVDJE.

Prijave se zaprimaju do 17. rujna 2021. godine.

Izvor slike: freepik.com


Radionica „Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja“

U utorak, 21. rujna 2021. godine, u 9:30 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec održat će se prekogranična radionica „Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja“.

Radionica će se održati u sklopu projekta SEPIaM-CC koji se provodi u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 201. – 2020. čiji je cilj povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena kroz razmjenu iskustva, znanja i primjera dobre prakse u državama projektnih partnera.

Energetsko i klimatsko planiranje su najzahtjevniji zadaci s kojima se suočavaju jedinice lokalne i regionalne samouprave te ostale javne institucije koje se bave planiranjem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj i Mađarskoj zbog čega je potrebno osigurati povećanje njihovih kapaciteta za potrebe uspostave kvalitetnog procesa energetskog i klimatskog planiranja.

Na radionici će biti omoguće usmeni prijevod s hrvatskog jezika na mađarski i obratno.

Detaljan program radionice možete pogledati na POZIVU.

Ovdje možete pronaći prijavnicu.


Pomognite klimi i pogledajte besplatno tri predstave stand-up komedije

U sklopu projekta Stand Up for Climate ili #standupzaklimu, kojim se na inovativan i kreativan način podiže svijesti o klimi, možete pogledati 3 predstave stand-up komičara Pedja Bajović: S NOGU* (*sredstvo za protiv jugonostalgije i jugofobije), MUŠKARAC (o parenju i razmnožavanju) i ROK TRAJANJA. Predstave su besplatne za one koji svoj tekst (proza ili poezija!), fotografiju, kratki video, crtež ili nešto potpuno drugačije što su napravili za klimu i prirodu učitaju na stranici: https://zaklimu.pedjabajovic.com/. Svoje radove pošaljite do 23.rujna.

Predstave ćete moći pogledati i ako se svojim djelovanjem za klimu pohvalite i na društvenim mrežama do 23. rujna, pri čemu morate označiti/tagirati: @pedjabajovic.standup @terrahubcroatia #standupzaklimu #HAHAprotivCO2.

Projekt provode produkcija Komedija s nogu i stand-up komičar Pedja Bajović, udruga Terra Hub i partneri: ZEZ, Ambrela komunikacije, BionTV, Gotiva i Mensch, a financiran je Veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu.

Izvor slike: Pixabay


Analiza politika i mjera za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma

U sklopu projekta ENPOR – Mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma, izrađena je Analiza politika i mjera u privatnom sektoru najma. U dokumentu je provedena analiza i procjena postojeće politike za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma diljem EU-a i šire, a cilj Analize je istražiti ciljeve, sadržaj i strukturu politika u sektoru privatnog najma. Pregledane su sve uspješne i neuspješne strategije usmjerene na unapređenje mjera za suzbijanje i ublažavanje energetskog siromaštva među ranjivim građanima u sektoru privatnog najma i identificirani su širi strukturnih izazova u vrsti potpore koja je trenutno dostupna energetski siromašnim kućanstvima.

Analiza pruža indikativni uvid u cjelokupnu tipologiju mjera potpore i intervencija. S obzirom na to da do sada nije provedena analiza takve vrste na globalnoj razini, u Analizi se predlaže okvir podrške za razvoj metodoloških alata i analitičkih pristupa za buduća istraživanja u sektoru privatnog najma.

Analiza se sastoji od tri dijela. Prvo dio sadrži pregled i raspravu o mjerama koje su se prikupile, na temelju nekoliko kriterija, uključujući tko provodi politiku, prema kome je politika usmjerena, geografske i vremenske čimbenike, jesu li uključeni ugroženi stanari i jesu li neki oblici sudjelovanja javnosti uključeni u proces donošenja odluka. Drugi dio sadrži analitički sažetak politika temeljenih na dobro utvrđenim načelima energetske pravde, dok treći dio sadrži zaključak s preporukama koje identificiraju nedostatke u postojećem znanju i praksi te prijedloge za daljnje korake.


Sudjelovanje na konferenciji Velocity2021 u Lisabonu

Daniel Rodik iz DOOR-a i Marko Stančec iz ODRAZ-a sudjeluju uživo na najvećoj svjetskoj konferenciji o biciklističkom prometu pod nazivom Velocity2021 u Lisabonu.
Preko 600 sudionika pod strogim epidemiološkim mjerama sudjeluje u diskusiji kako ublažiti klimatsku krizu kroz održivu niskougljičnu mobilnost. Glavne poruke konferencije su:
 • Bicikli i e-bicikli predstavljaju jednostavno i učinkovito rješenje koje smanjuje zagađenje i bolesti povezane s nekretanjem.
 • Neophodna komunalna biciklistička infrastruktura predstavlja daleko manje opterećenje javnog prostora u odnosu na cestovnu infrastrukturu za motorizirani promet.
 • Gospodarstvo, a pogotovo turizam postaju zeleniji i ugljični neutralniji ako u lance opskrbe i turističku mobilnost uvedemo bicikle.

Sudjelovanje na konferenciji je aktivnost u sklopu provedbe projekta “UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti” kroz koji će se povećati kapaciteti organizacija civilnog društva i multiplicirati broj aktivnosti popularizacije STEM-a koje provode udruge te unaprijediti međusektorsku suradnju organizacija civilnoga društva i akademskih institucija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.

Dio atmosfere s konferencije prenosimo kroz galeriju fotografija.