DOOR je potpisao ugovor za novi projekt – UrbanSTEM

Povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 12. svibnja 2021. godine organizirao je svečanu dodjelu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.

DOOR je potpisao ugovor za novi projekt – UrbanSTEM kojim će se povećati kapaciteti organizacija civilnog društva i multiplicirati broj aktivnosti za popularizaciju STEM-a koje provode udruge, te će se unaprijediti međusektorska suradnja organizacija civilnoga društva i akademskih institucija.

Naglasak projekta je na temi održive mobilnosti u gradovima s ciljem povećanja kvaliteta zajednica u kojima živimo i interesa mladih za znanstveni pristup planiranju gradskog prometa. Projekt ćemo provoditi zajedno s udrugom ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Fakultetom prometnih znanosti te s Fakultetom strojarstva i brodogradnje

Izvor fotografija: Ured za udruge 


Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine

Dana 11. svibnja 2021. godine, u online formatu održala se konferencija “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine”.

Konferencija je okupila predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost. Sudionici su imali priliku upoznati se s načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirana je i platforma znanja o prilagodbi (www.adriadapt.eu), kao i različite mogućnosti financiranja.

Od važnih informacija s konferencije, izdvajamo:

 • Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja najavili su javni poziv za jedinice lokalne i regionalne samouprave za neposredno sufinanciranje, kojeg će FZOEU uskoro objaviti.
 • Šibensko-kninska županija i Vodice predstavili svoje napore za prilagodbu na klimatske promjene.
 • Naglasak je stavljen na nature-based rješenja za adaptaciju te je osviještena potreba za uključivanjem prezentiranih rješenja/mjera u urbanističke i prostorne planove.
 • Istaknuta je i potreba za suradnjom jedinica lokalne samouprave na projektima/temama adaptacije s ciljem boljeg povezivanja i suradnje.
 • Platforma znanja nudi vrijedne informacije za buduće gradonačelnike i gradske vijećnike.

Poveznica na program: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/05/Adriadapt-nacionalna-konferencija-program.pdf

Prezentacije s konferencije dostupne su na sljedećim poveznicama:

Videozapisi s konferencije dostupni su na sljedećim poveznicama:

Ova nacionalna konferencija održala se u okviru projekta Adriadapt. Adriadapt – informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice, združeni je napor šest talijanskih i pet hrvatskih partnera s ciljem promicanja lokalne i regionalne otpornosti kroz razvitak baze znanja potrebne za utvrđivanje odgovarajućih opcija za prilagodbu klimatskim promjenama i pripadajuće planiranje.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

Partneri organizatori: PAP/RAC, Državni hidrometeorološki zavod, Grad Vodice, Šibensko-kninska županija i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Poveznica na platformu AdriAdapt: https://adriadapt.eu/
Poveznica na mrežnu stranicu projekta Adriadapt: https://www.italy-croatia.eu/web/adriadapt
Poveznica na projektni YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCtSnttksTOy4K7ueS5LVeCg/videos

Kontakt:

Ana Tešija

ana.tesija@door.hr


Alat za integralno planiranje prilagodbe izrađen u sklopu Adriadapt projekta

Bez obzira na to u kojoj se fazi nalazi vaš grad ili regija, utjecaji današnjih ekstremnih klimatskih uvjeta i budućih klimatskih promjena ne ostavljaju vremena za pripremu. Gradovi i regije koji se dobro pripreme za klimatske promjene svojim građanima, teritorijima i imovini osigurat će dodatnu sigurnost. Poboljšana otpornost i ojačani kapaciteti prilagodbe smanjit će potencijalne troškove i štete od utjecaja klimatskih promjena. Koristeći integralni pristup, gradovi i regije mogu istodobno poboljšati kvalitetu života svojih građana i posjetitelja i ići u smjeru održivosti.

Prilagodba je teško ostvariva bez integralnog planiranja. U početku, grad ili regija mogu se usredotočiti na određenu mjeru prilagodbe, međutim, opći integralni plan prilagodbe neophodan je za rješavanje složene naravi klimatskih promjena i njihovih učinaka.

Da bi prilagodba bila održiva, ona treba pridonijeti cjelokupnom procesu ublažavanja klimatskih promjena, i to pružanjem mjera koje smanjuju emisije stakleničkih plinova i povećavaju sekvestraciju ugljika, kao što je slučaj kod mogućnosti prilagodbe temeljenih na ekosustavu.

Nije jednostavno donositi odluke o rješenjima i pripremi planova prilagodbe. U tako izazovnom procesu potreban je novi oblik governancea akcije za klimu. Iako je governance sposobnost tijela vlasti da učinkovito odgovore na promjenjive uvjete i probleme koji se mogu javiti, za taj proces nisu zadužene samo vlade. Da bi postigli društveno jedinstvo u rješavanju pitanja klimatskih promjena, gradovi i regije trebaju široku podršku što većeg broja društvenih skupina.

AdriAdapt pruža jednostavan pristup koji vas vodi kroz proces izrade lokalnog ili regionalnog plana prilagodbe u 6 ključnih koraka:

 • Pokretanje procesa
 • Procjena ranjivosti
 • Dogovor o viziji
 • Izrada plana
 • Provedba plana
 • Uključivanje dionika.

Alat za integralno planiranje prilagodbe potražite ovdje. Takav je pristup detaljno opisan u publikaciji “Strateške smjernice za klimatske politike u Jadranskim gradovima”.

Izvor: Adriadapt


Pripremamo novu radionicu o solarnim sustavima u sklopu Empowermed projekta

Održat ćemo radionicu u sklopu projekta Empowermed na kojoj će polaznici sudjelovati u sklapanju jednostavnog otočnog solarnog sustava. Radionica će se održati 19.5.2021. te će biti pod vodstvom nastavnika i učenika Strukovne škole Vice Vlatkovića u Zadru, koji imaju bogato iskustvo sa fotonaponskim sustavima.

Sustav koji izradimo kroz radionicu donirat ćemo kućanstvu koje sudjeluje u projektu EmpowerMed na području Zadarske županije, a koje nije spojeno na elektroenergetski sustav.

Time će se kućanstvu omogućiti napajanje manjih potrošača u kućanstvu: rasvjeta, TV, elektronički uređaji, hladnjak…

Glavni cilj ovog projekta je doprinijeti dokidanju energetskog siromaštva na Mediteranu: implementacijom niza mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti, procjenom njihove učinkovitost i učinka, kako bi se formulirale preporuke za oblikovanje javnih politika, promocijom policy rješenja za stimulaciju aktivnosti usmjerenih protiv energetskog siromaštva na lokalnoj i EU razini.


Dodjela nagrada za najbolje dobre, loše i ružne mjere predviđene u novom programskom razdoblju

Dugoročni proračun Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. zajedno s instrumentima za oporavak (Next Generation EU Program) predstavlja do sada najveći financijski paket u okviru EU proračuna (1.8 bilijuna eura). Tim bi se sredstvima primarno trebala poduprijeti implementacija mjera koje bi vodile ispunjavanju ciljeva Europskog zelenog plana čije je  osnovno načelo “ne čini štetu“ a osnovni cilj povećanje klimatskih ambicija.

I dok države članice razvijaju planove za potrošnju osiguranih sredstava, članice CAN Europe ocijenile su nacrte planova 16 država članica koji bi se trebali financirati iz Fonda za oporavak, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Fonda za pravednu tranziciju. Više od 50 dobrih, loših i ružnih mjera predviđenih u planovima oporavka i operativnim programima stavljeno je na javno glasovanje u vremenu od 12. do 24. travnja 2021. godine

Europski građani glasovali su za najbolje “dobre” mjere koje bi trebalo provoditi, najgore “loše” mjere koje naglašavaju propuštene prilike o kojima je potrebno javno govoriti i najgore “ružne” mjere koje bi trebalo izbaciti iz konačnih planova.

Rezultati javnog glasovanja bit će objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada 29. travnja 2021. godine od 10:30.  do 11:30. Dodjelu možete pratiti javno na sljedećoj poveznici https://us06web.zoom.us/j/87933594379?pwd=NDVHY1BqeHQwY0IyckdzZmZERGN6Zz09

Ova “dodjela nagrada” bit će ključni trenutak da se čuju glasovi europskih građana, a prije nego što države članice predaju svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost, za koji je rok 30. travnja 2021. godine.


Prijave za online konferenciju “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine” su otvorene!

Dana 11. svibnja 2021. godine, u online formatu održat će se konferencija “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine”.

Konferencija će okupiti predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost. Sudionici će imati priliku upoznati se s načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirat će se i različite mogućnosti financiranja.

Prijava na konferenciju je obavezna putem poveznice: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-mprz8sHt23OzQVujH7SUZgkXEvsnhx. Broj sudionika je ograničen.

Ova nacionalna konferencija održat će se u okviru projekta #ADRIADAPT. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Partneri organizatori: PAP/RAC, Državni hidrometeorološki zavod, Grad Vodice, Šibensko-kninska županija i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Poveznica na dnevni red: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/05/Adriadapt-nacionalna-konferencija-program.pdf

Poveznica na platformu AdriAdapt: https://adriadapt.eu/
Poveznica na mrežnu stranicu projekta Adriadapt: https://www.italy-croatia.eu/web/adriadapt


Europski klimatski zakon: postignut privremeni sporazum

Članovi Vijeća i Europskog parlamenta postigli su privremeni politički sporazum o Europskom klimatskom zakonu. Europski klimatski zakon pretvara ključne ciljeve Europskog zelenog plana u zakonske obveze:

 • obavezu EU-a u postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine
 • smanjenje neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. godine, u odnosu na razine emisija iz 1990. godine.

Ostali elementi privremenog sporazuma uključuju uspostavu Europskog znanstvenog savjetodavnog odbora za klimatske promjene, sastavljenog od 15 znanstvenih stručnjaka različitih nacionalnosti s najviše dva člana koji imaju državljanstvo iste države članice na mandat od četiri godine. Ovaj će neovisni odbor imati zadatak, između ostalog, pružiti znanstvene savjete i izvještavati o mjerama, klimatskim ciljevima i okvirnim proračunima stakleničkih plinova EU-a te njihovoj usklađenosti s Europskim klimatskim zakonom i međunarodnim obvezama EU-a prema Pariškom sporazumu.

Pregovarači su se složili da će Komisija predložiti posredni klimatski cilj za 2040. godinu, najkasnije u roku od šest mjeseci nakon prvog globalne analize stanja izvršenog prema Pariškom sporazumu. Istodobno će objaviti predviđeni okvirni proračun Unije za stakleničke plinove za razdoblje 2030. – 2050., zajedno s temeljnom metodologijom. Proračun je definiran kao okvirni ukupni volumen neto emisija stakleničkih plinova (izražen kao ekvivalent CO2 i pruža zasebne informacije o emisijama i uklanjanju) za koje se očekuje da će se emitirati u tom razdoblju, a da se ne dovedu u opasnost obveze Unije prema Pariškom sporazumu.

Osim toga, složili su se da će se Komisija surađivati sa sektorima gospodarstva koji odluče pripremiti indikativne dobrovoljne smjernice za postizanje cilja klimatske neutralnosti EU do 2050. Komisija će pratiti razvoj takvih planova, olakšati će dijalog na razini EU-a te će dijeliti informacije o najboljim praksama među relevantnim dionicima.

Privremeni sporazum također postavlja novi cilj za EU da nastoji postići negativne emisije nakon 2050. godine.

Privremeni politički sporazum mora odobriti Vijeće i Parlament, prije nego što prođe kroz formalne korake postupka usvajanja. Privremeni sporazum postigli su portugalsko predsjedništvo Vijeća i predstavnici Europskog parlamenta na temelju mandata njihovih institucija.


Objavljen e-natječaj za fotografije "Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri"

Na Dan planeta Zemlje objavljen je natječaj za fotografije pod nazivom “Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri!” koji se provodi u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Cilj natječaja je prikupiti najoriginalnije i najljepše fotografije koje pokazuju utjecaj koji na naš život, okoliš i društvo imaju klimatske promjene, ali i načine prilagodbe na klimatske promjene.

Autor najljepše i najoriginalnije fotografije bit će nagrađen!

Više informacija i pravila natječaja možete pronaći ovdje: Pravila-E-natječaja.pdf (prilagodba-klimi.hr).

Svi profesionalni i amaterski fotografi su pozvani da dostave svoje fotografije na mail: prilagodba@prilagodba-klimi.hr uz ispunjenu prijavnicu.


Organizirali smo radionicu “Fotonaponski sustavi za kućanstva” u Domu kulture Buševec

U subotu 17.04.2021. DOOR i Ogranak Seljačke sloge Buševec organizirali su radionicu “Fotonaponski sustavi za kućanstva” u Domu kulture Buševec. Razgovarali smo o tehničkim, regulatornim i financijskim aspektima fotonaponskih sustava za samoopskrbu.

Stanovnici Buševca su imali priliku razmijeniti vlastita iskustva: vlasnici postojećih fotonaponskih sustava opisali su proces kroz koji su prošli pri instalaciji, troškove i stvarnu proizvodnju energije; oni koji već ozbiljno razmišljaju o vlastitom sustavu su podijelili iskustva u dobivanju ponuda, dok su se neki prvi put susreli s osnovnim pojmovima. Kao jedna od prepreka istaknuta je nejasna komunikacija s instalaterima solarnih sustava i otkupljivačima energije.

Na kraju radionice smo napravili nekoliko proračuna procjene proizvodnje fotonaponskih sustava ovisno o nagibu i orijentaciji panela, te smo demonstrirali rad malog otočnog (off-grid) solarnog sustava.

Nadamo se da je radionica bila korisna i da su neki Buševčani bliže postavljanju vlastite fotonaponske elektrane.

Radionica je održana u sklopu projekta Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!).


Pogledajte novi promotivni video Adriadapt projekta

U okviru projekta Adriadapt izrađen je promotivni video koji ukazuje na važnost izrade i provedbe lokalnog plana prilagodbe koji se, uz uključivanje dionika, sastoji od pet prepoznatih koraka: pokretanje procesa – procjena ranjivosti – dogovor o viziji – izrada plana – provedba plana. Set informacija bit će dostupan na projektnoj informacijskoj platformi o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice AdriAdapt, adriadapt.eu.

Video pogledajte ovdje.