Projekt Bioloc objavio je svoj prvi bilten

Vijesti


Projekt BIOLOC u siječnju 2023. godine objavio je svoj prvi bilten. U biltenu su predstavljene sve organizacije koje sudjeluju u provođenju projekta, među kojima je i DOOR.

Projekt BIOLOC (Revitalizacija europskih lokalnih zajednica kroz biološke i društvene inovacije) promiče društvene inovacije i inkluziju kao čimbenike koji omogućuju ubrzanje prijelaza na kružnu bioekonomiju.

Time se doprinosi revitalizaciji lokalnih zajednica u 12 europskih regija u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Nizozemskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Španjolskoj.

Kroz opsežna interdisciplinarna istraživanja i međusektorske analize, BIOLOC će razraditi koncepte i rješenja koja će pokrenuti pozitivne učinke na zajednice poticanjem uključivog pristupa za razvoj otpornih inovativnih bioloških aktivnosti dostupnih socijalno ugroženim ili marginaliziranim skupina.

Na taj će način projekt isporučiti inovativne i uključive poslovne modele i potaknuti uspostavu stalnih javno-privatnih središta s više dionika, kako bi se pokrenuo društveni trijalog o inovativnoj i uključivoj kružnoj bioekonomiji kao poticajnom čimbeniku za održive i otporne lokalne zajednice.

U prvom biltenu koji je objavio Bioloc doznajte više o samim sudionicima projekta, koji financira Europska komisija. Bilten možete pročitati na linku: BIOLOC bilten


Prijavite se za Europsku nagradu za mlade „Karlo Veliki“ 2023.

Vijesti


Imate između 16 i 30 godina i radite na projektu s europskom dimenzijom? Prijavite se za nagradu za mlade „Karlo Veliki“ i osvojite sredstva za daljnji razvoj svoje inicijative. Rok za prijavu je 2. veljače 2023. godine.

Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki“ iz Aachena svake godine dodjeljuju nagradu projektima mladih ljudi sa snažnom EU dimenzijom. Od 2008. više od 4 650 projekata natjecalo se za nagradu.

Nagrada

Tri pobjednička projekta biraju se između 27 projekata koje nominiraju nacionalni žiriji u svakoj zemlji EU-a. Prva nagrada iznosi 7 500 €, druga 5 000 € i treća 2 500 €. Predstavnici svih nacionalnih pobjedničkih projekata bit će pozvani na dodjelu nagrada u Aachen, Njemačku.

Pravila

Projekti moraju ispunjavati sljedeće kriterije da bi se kvalificirali:

 • Promicati europsko i međunarodno razumijevanje
 • Poticati razvoj zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije
 • Služiti kao uzor mladim ljudima koji žive u Europi
 • Ponuditi praktične primjere kako Europljani žive zajedno kao jedna zajednica

Više informacija pročitajte na web stranici Nagrade.

Ako imate dodatna pitanja, obratite nam se putem e-pošte: youth@ep.europa.eu

Kalendar

 • Rok za prijavu: 2. veljače 2023.
 • Odabir nacionalnih pobjednika: ožujak 2023.
 • Objava pobjednika i svečana dodjela nagrada u Aachenu: datum će biti naknadno objavljen

Nagrada „Karlo Veliki“ za 2022.

Prošle godine prvu nagradu osvojio je „Orquestra Sem Fronteiras” [HR: Orkestar bez granica] iz Portugala, koji promovira prekograničnu suradnju između Portugala i Španjolske, kroz glazbu mladih talenata koji žive u obje zemlje, u svrhu ublažavanja društvenih i kulturnih posljedica nejednakosti.

Saznajte više o dobitnicima nagrade u 2022. godini.

Izvor: https://www.odraz.hr/novosti/natjecaji/prijavite-se-za-europsku-nagradu-za-mlade-karlo-veliki-2023/


Povratna naknada za ambalažu u Hrvatskoj najniža u Europskoj uniji

Vijesti


Europske i hrvatske okolišne organizacije pozivaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na povećanje povratne naknade za ambalažu od pića koja je sramotno najniža u Europskoj uniji, izvijestila je Zelena akcija.

Kako bi se zajamčila visoka stopa prikupljanja i maksimalna količina materijala za recikliranje u lokalnoj industriji, opravdana minimalna vrijednost povratne naknade u Hrvatskoj trebala bi iznositi 10 umjesto sedam centi.

Udruge za zaštitu okoliša, koje su dio Platforme za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj, zajedno s platformom Reloop i mrežom European Environmental Bureau ističu kako je potrebno unaprijediti postojeći model kružnog gospodarstva u Hrvatskoj.

Naime, u Hrvatskoj je 2006. godine uveden sustav povratne naknade za ambalažu od pića te je tako stvoren model odvojenog prikupljanja otpada. On garantira veću stopu prikupljanja otpadne ambalaže od pića i omogućuje kvalitetnu sirovinu za recikliranje plastike. Budući da je u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine službena valuta euro, iznos povratne naknade od 50 lipa sada iznosi tek 0,07 eura (sedam centi), što je najniži iznos povratne naknade u EU-u.

U Finskoj između 0,10 i 0,40 eura, u Njemačkoj i Nizozemskoj 0,25 eura

Udruge smatraju da iznos od sedam centi ne predstavlja dovoljno snažnu motivaciju za povrat takve vrste ambalaže. Povratna naknada pokazala se ključnim mehanizmom u modelima sakupljanja ambalažnog otpada budući da dovoljno visok iznos može stvoriti snažnu financijsku motivaciju za potrošače.

Udruge također pozivaju Ministarstvo na proširenje sustava tako da obuhvati i jednokratnu ambalažu od pića veću od tri litre te drugu ambalažu tekućih jestivih proizvoda, tekućih kozmetičkih proizvoda i proizvoda za čišćenje. Upravo sustav povratne naknade garantira veću stopu povrata otpadne ambalaže, a veća naknada garantira još veći povrat.

Važno je naglasiti kako povratna naknada nije dio cijene proizvoda budući da se iznos naknade u potpunosti nadoknađuje potrošačima ukoliko se ambalaža vrati na mjesto preuzimanja. Iznos naknade trebao bi biti postavljen na temelju socio-ekonomskih uvjeta zemlje u kojoj je takav sustav primijenjen.

Članice Platforme za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj koje potpisuju priopćenje su Zelena akcija, Zelena Istra, Sunce – Split, TerraHub Croatia, Eko Zadar, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu i Institut Plavi svijet.

Izvor: https://ekovjesnik.hr/clanak/5877/povratna-naknada-za-ambalazu-u-hrvatskoj-najniza-u-eu-u


CAN o reformi gospodarskog upravljanja EU-om: Nedostatak klimatskog cilja nije opcija

Vijesti


Ako Europska komisija ne izmijeni Smjernice za reformu gospodarskog upravljanja EU-om koje je objavila u studenom 2022. godine, EK riskira produbljivanje klimatske krize, navodi CAN Europe u svom priopćenju.

Iako Smjernice rade na tome da štednja bude manje brutalna i daju više prostora za ulaganja državama članicama, ne predlažu ništa čime bi se osiguralo da će se ta fiskalna sloboda koristiti za rješavanje klimatskih promjena i provedbu pravedne tranzicije. Također propuštaju povezivanje Europskog Semestra s procesima zelenog proračuna na nacionalnoj razini, što znači da bi subvencije za fosilna goriva i druge ekološki štetne subvencije mogle nastaviti cvjetati, pa čak i proširiti se, navodi CAN u svom priopćenju.

Klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem najveća su prijetnja okolišu i ljudskoj vrsti koju je svijet ikada iskusio. Klimatske promjene važne su za gospodarsko upravljanje EU-om iz sljedećih razloga:

 • Poticanjem neselektivnog rasta BDP-a u cilju smanjenja udjela duga u BDP-u, europski okvir gospodarskog upravljanja promiče ekonomski model koji nije usklađen s putanjom od 1,5 °C i klimatskim obvezama EU-a. Nejasan zahtjev da države članice usklade svoje fiskalno-strukturalne planove sa svojim budućim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima (NECP) potpuno je nedostatan da bi se osiguralo da će to učinkovito odvratiti europsko gospodarstvo od fosilnih goriva, beskrajnog vađenja prirodnih resursa i tehnologija štetnih za okoliš
 • Klimatske promjene ugrožavaju održivost javnih financija te su kao takve izvor sistemskog rizika za održivost javnog deficita te privatnog i javnog duga. Javna i privatna ulaganja u pravednu i zelenu tranziciju u velikim razmjerima smanjila bi buduće klimatske rizike i njihov trošak za državnu blagajnu
 • Postojeći fiskalni okvir EU-a ograničava javna ulaganja. Dok privatno financiranje ima glavnu ulogu u popunjavanju jaza u zelenom financiranju, potrebna je i javna potrošnja za klimatske akcije, osobito ako je cilj da zeleni prijelaz bude pravedan. Reformirani okvir treba potaknuti javnu potrošnju u pravednoj tranziciji i klimatskim mjerama, kao i relevantne reforme potrebne da bi ta ulaganja bila učinkovita

Rastu nejednakosti i krize troškova života

Pritom, štednji nije kraj, naglašava CAN Europe. Građani u Europi nastavljaju se suočavati s progresivnim propadanjem svojih prava na zdravstvo, stanovanje, obrazovanje i čisti okoliš, jer u pozadini rastu nejednakosti i krize troškova života.

CAN Europe objavio je deset preporuka koje se odnose na Smjernice Europske komisije za reformu gospodarskog upravljanja EU-om, kako bi se fiskalna pravila EU-a ozelenila i osiguralo da reformirani okvir gospodarskog upravljanja vodi pravednoj ekološkoj tranziciji.

 1. Parola “Ne čini značajnu štetu” trebala bi se koristiti za provjeru ulaganja i reformi koje vlada predlaže kako bi imala koristi od duljeg puta smanjenja duga
 2. Države članice trebale bi primijeniti alate za izradu zelenog proračuna u svojim nacionalnim fiskalno-strukturnim planovima kako bi odražavale klimatske i ekološke ciljeve EU-a u nacionalnoj javnoj potrošnji
 3. Kriteriji za procjenu opravdavaju li ulaganja i reforme sporiji put smanjenja duga ne bi trebali uključivati ​​”poboljšanje rasta”, već prije “povećanje otpornosti” – trebali bi učiniti javne financije održivijima, a da nikada ne promiču neselektivni rast BDP-a
 4. Vlade bi trebale imati mogućnost podnošenja, kao dijela svog nacionalnog fiskalno-strukturnog plana, popisa rashoda usmjerenih na budućnost koje treba isključiti iz njihovog deficita i/ili ograničenja rashoda
 5. Razviti metodologiju EU-a za procjenu nedostatka zelenog financiranja i zadužiti međunarodne financijske institucije da to procijene
 6. Ozelenjavanje postupka makroekonomske neravnoteže
 7. Očuvanje EU fondova za ublažavanje
 8. Ne smanjivati socijalne izdatke
 9. Ojačati građansko sudjelovanje u cilju većeg nacionalnog vlasništva
 10. Novoizabrana vlada trebala bi moći predložiti izmijenjeni plan

Cijeli CAN-ov izvještaj možete pronaći OVDJE.


Države članice moraju ažurirati svoje Nacionalne energetske i klimatske planove do 30. lipnja 2023. godine

Vijesti


Države članice moraju ažurirati nacrte svojih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova za razdoblje 2021. – 2030. do lipnja 2023. godine, a do lipnja 2024. godine bi trebali biti gotovi konačni planovi.

Politike i geopolitičke okolnosti u energetici i klimi znatno su se promijenile od pripreme početnih NECP-ova u razdoblju 2019. – 2020., a ažuriranja bi se trebala usredotočiti na potrebu za ambicioznijim klimatskim djelovanjem, bržim prijelazom na čistu energiju i povećanom energetskom sigurnošću.

Komisija je objavila smjernice za države članice o procesu i opsegu ovog ažuriranja. NECP-ovi pomažu državama članicama u ispunjavanju energetskih i klimatskih ciljeva prema Europskom zelenom planu, Europskom zakonu o klimi i paketu prijedloga Fit for 55, uključujući veće ambicije u pogledu energetske učinkovitosti i obnovljive energije, kao i međunarodnih obveza EU-a prema Pariškom sporazumu.

Smjernice Komisije uključuju preporuke državama članicama da:

 • Ojačaju planiranje unutar NECP-ova kako bi se osigurali poštena i pravedna tranzicija, ublažavanje utjecaja na društvo i zapošljavanje, rješavanje problema nedostatka radne snage i deficitarnih zanimanja, smanjenje energetskog siromaštva i osiguravanje pristupa osnovnim uslugama za sve
 • Uključivanje u konzultacije s civilnim društvom, lokalnim vlastima, socijalnim partnerima i sektorskim dionicima u ranoj fazi procesa
 • Osiguraju pošten i pravedan prijelaz, te rade na rješavanju gorućih izazova energetskog siromaštva: Sve države članice se potiču da postave jasan, specifičan, dostižan, mjerljiv i vremenski ograničen cilj za smanjenje energetskog siromaštva. Države članice procjenjuju broj kućanstava u energetskom siromaštvu. Preporuka Komisije o energetskom siromaštvu daje smjernice o prikladnim pokazateljima za njegovo mjerenje. Potiče se objašnjenje o tome kako se ova definicija i pokazatelji koriste te kako se prikupljaju podaci o energetskom siromaštvu, uključujući na nacionalnoj i lokalnoj razini
 • Na temelju takve procjene, ako država članica utvrdi da je značajan broj kućanstava u energetskom siromaštvu, mora u svoj ažurirani nacionalni plan uključiti nacionalni indikativni cilj za smanjenje energetskog siromaštva, uključujući vremenski okvir do kada se ciljevi trebaju ispuniti. Međutim, s obzirom na trenutni porast cijena energije, sve države članice se potiču da postave cilj za smanjenje energetskog siromaštva. Ako se neki cilj ne smatra nužnim, države članice trebale bi opravdati ovu odluku i odrediti najmanji broj kućanstava koji bi se kvalificirali kao „značajni” u ovom kontekstu
 • Nadalje, nacionalni planovi trebaju navesti politike i mjere za rješavanje energetskog siromaštva, uključujući mjere socijalne politike i druge relevantne nacionalne programe. Države članice trebale bi navesti kako je cilj određen, a kako bi se objasnio trenutni skok cijena energije, trebale bi koristiti najnovije dostupne podatke.


Na proljeće se održava Međunarodni festival socijalnog stanovanja (ISHF) 2023

Vijesti


Na Međunarodniom festivalu socijalnog stanovanja (ISHF) 2023 koji će se održati od 6. do 9. lipnja u Barceloni POWERPOOR će organizirati jedan od svojih inspirativnih događaja.

Ovogodišnja tema će se koncentrirati na „Učenje iz izazova i zakonodavnih postupaka zrelih sustava stanovanja te sustava u nastajanju”. Uspostavljeni sustavi ili drugi koji su se tek počeli razvijati suočavaju se s novim situacijama i problemima kako se društvo razvija. Društveni, ekonomski ili okolišni kontekst može se razlikovati, ali pitanja na koja su potrebni odgovori uvijek su ista.

Četvrto izdanje ISHF-a stavit će poseban fokus na južnu Europu i veliko sudjelovanje ostatka kontinenta – Azije, Latinske Amerike i Sjeverne Amerike. Više informacija, kao i poziv za događanja bit će objavljeni uskoro na www.socialhousingfestival.eu.


Powerpoor infografikama upućuje javnost u svoje aktivnosti

Vijesti


Ciljevi projekta POWERPOOR su osigurati platformu za razmjenu iskustava i znanja, olakšati provedbu manjih mjera energetske učinkovitosti i ugradnju obnovljivih izvora energije te povećati aktivno sudjelovanje građana kroz osnivanje energetskih zajednica koristeći alternativne sheme financiranja.

Glavne aktivnosti projekta su:
• za energetski siromašne građane, javna tijela, energetske zadruge i ostale dionike razvit će se alat za ublažavanje siromaštva koji će se sastojati od sljedećih alata (web platforme i mobilne aplikacije): POWER TARGET, POWER ACT, POWER FUND i „Vodič za uključivanje energetskog siromaštva u energetsko planiranje za javna tijela“
• izrada trening materijala, izrada plana uključivanja građana; osnivanje grupe Liaison; organizacija info dana/radionica/webinara
• izrada nacionalnih smjernica za ublažavanje energetskog siromaštva, izrada preporuka za uključivanje energetskog siromaštva u EU politike
• izrada komunikacijske strategije; izrada promocijskog i informativnog materijala; diseminacija projektnih rezultata putem raznih komunikacijskih kanala.

U sklopu POWERPOOR projekta objavljene su infografike koje govore više o tome kako se može uštedjeti energija u domu, te o tome čime se projekt bavi. Infografike možete pogledati u galeriji.

 


Donosimo ključne poruke iz rasprave s EPAH-ovog Lunch talka

Vijesti


Drugi EPAH-ov Lunch talk raspravljao je o važnosti indikatora u procjenama energetskog siromaštva na lokalnoj razini.

Razumijevanje i odabir odgovarajućih pokazatelja te posjedovanje ažurnih podataka važni su za:

 • države članice, kako bi osmislile i provele učinkovite strategije, u skladu s nacionalnim ciljevima
 • za lokalne samouprave, da provedu dubinsku dijagnozu i razviju lokalne planove
 • za istraživače da razviju nove metode, pruže obogaćenu analizu i podrže kreiranje politike

Tijekom zajedničke rasprave istaknuto je nekoliko ključnih točaka.

Dijagnosticiranje energetskog siromaštva pokazuje različite vrijednosti kada se provodi na različitim razinama. Na nacionalnoj razini razumijevanje ukupnog stanja energetskog siromaštva pomaže u izgradnji strategija i širih ciljeva. Na lokalnoj razini dijagnoza pomaže u stvaranju bolje slike o tome tko su ranjive skupine, koje su specifičnosti energetskog siromaštvate te u efektivnijem praćenju učinaka.

Stručnjaci naglašavaju potrebu za holističkim pristupom i korištenjem skupova različitih pokazatelja, što je važan pristup za prevladavanje ograničenja i nedostataka koje svaki pokazatelj sadrži ako se ocjenjuje pojedinačno. Uspostavljanje veza između pokazatelja koji pokrivaju različite dimenzije (ekonomske, građevinske, klimatske itd.) pomaže povezati uzroke i posljedice energetskog siromaštva i poboljšati analizu. “Imajte na umu da ne postoji rješenje koje odgovara svima”, rekao je EPAH-ov koordinator Joao Gouveia.

Druga važna tema rasprave odnosila se na potrebu za ažuriranim podacima i mogućnošću da se pravilno analiziraju njihovi međusektorski elementi.

Prisutni na Lunch talku izrazili su zabrinutost zbog poteškoća u pristupu podacima na lokalnoj razini – bilo zbog nedostatka podataka ili zbog različitih ograničenja uvedenih zbog privatnosti i zaštite podataka, te zbog nedostatka suradnje među odjelima iste općine. Zbog toga je važno promicati suradnju između različitih odjela. Štoviše, kada dođe vrijeme za analizu podataka, može se dogoditi da su oni predstavljeni u različitim formatima i razmjera unutar različitih odjela, što čini proces kompliciranijim.

Na Lunch talku su spomenute i poteškoće s kojima se suočavaju općinski radnici u prikupljanju i analizi podataka i potrebi da se osigura posebna izgradnja kapaciteta i obuka kako bi se razvile ove vještine.

Izvor: https://energy-poverty.ec.europa.eu/about-us/news/lunch-talk-indicators-importance-key-messages-discussion-2023-01-10_en


Webinar: Međunarodno zrakoplovstvo i brodarstvo u svijetu ispod 2°C

Vijesti


Zrakoplovstvo i pomorski promet odgovorni su za 2 do 3% ukupnih globalnih emisija stakleničkih plinova, ali tijekom posljednjih desetljeća oni su bili najbrže rastući izvori emisija. To je uglavnom zbog rekordnog rasta potražnje potaknutog povećanjem broja putnika i tereta.

Osim toga, međunarodna plovidba i zrakoplovstvo bili su isključeni iz računice na kojoj je temeljen Pariški sporazum. Umjesto toga, odgovornost za rješavanje emisija iz tog sektora delegirana je specijaliziranoj agenciji UN-a, Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva (ICAO) te Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

ICAO je usvojio ‘Ugljično neutralnog rasta od 2020.’ kao željeni cilj za međunarodno zrakoplovstvo. To se treba postići nizom mjera, uključujući Shemu kompenzacije i smanjenja ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA). IMO je usvojio sporazum o smanjenju emisija stakleničkih plinova s ​​brodova za najmanje 50% do 2050. godine u usporedbi s razinama iz 2008. godine. Međutim, uloga oba sektora u svijetu koji intenzivno radi na dekarbonizaciji još uvijek je relativno nejasna.

Na webinaru koji organizira CMCC 17. siječnja raspravljat će se o dostupnim politikama i tehnologijama za smanjenje emisija međunarodnog prometa (poboljšanja tehnološke ili operativne učinkovitosti, korištenje alternativnih goriva, promjena potražnje i tržišni poticaji). Osim toga, predstavit će rezultate šest globalnih IAM-ova s ​​različitim strukturama i dinamikom modeliranja pod istim ekonomskim pretpostavkama i ugljičnim proračunima, s fokusom na emisije u međunarodnom zrakoplovstvu i pomorskom prometu. Ovi scenariji razvijeni su unutar projekta NAVIGATE za postizanje zadržavanja globalnog zatopljenja ispod 2 celzijeva stupnja.

Webinar se održava putem Zoom platforme 17. siječnja u 15 sati.

Prijaviti se možete putem linka: https://cmcc-it.zoom.us/webinar/register/WN_WKuH5oCSScKTaKk9Yu3OhQ

Izvor: https://www.cmcc.it/lectures_conferences/international-aviation-and-shipping-in-a-world-below-2c


IEA: Svijet ulazi u novo doba proizvodnje čiste tehnologije, a industrijske strategije bit će ključne za uspjeh

Vijesti


Energetski svijet nalazi se u osvitu novog industrijskog doba, doba proizvodnje tehnologije čiste energije koje stvara velika nova tržišta i milijune radnih mjesta. Ono također podiže nove rizike, potičući zemlje diljem svijeta da osmisle industrijske strategije kako bi osigurale svoje mjesto u novoj globalnoj energetskoj ekonomiji, stoji u novom izvješću IEA-e.

Energy Technology Perspectives 2023 posljednji je u toj seriji IAE-inih izvještaja i služi kao prvi svjetski globalni vodič za industrije čistih tehnologija budućnosti. Izvještaj pruža sveobuhvatnu analizu današnje globalne proizvodnje tehnologija čiste energije, kao što su solarni paneli, vjetroturbine, elektrolizeri za vodik i dizalice topline – i njihovih opskrbnih lanaca diljem svijeta. Također, prikazana je i mapa mogućeg razvitka tehnologija s obzirom na to kako će prijelaz na čistu energiju napredovati u godinama koje dolaze.

Analiza pokazuje da će globalno tržište za ključne masovno proizvedene tehnologije čiste energije iznositi oko 650 milijardi dolara godišnje do 2030. godine. To je više od tri puta u odnosu na današnju razinu, pod uvjetom da zemlje diljem svijeta u potpunosti provedu svoja najavljena obećanja u vezi s energijom i klimom. Poslovi u proizvodnji čiste energije mogli bi porasti s današnjih šest milijuna dolara godišnje na gotovo 14 milijuna do 2030. godine. Daljnji brzi rast industrije i zapošljavanja očekuje se u sljedećim desetljećima kako tranzicija bude napredovala.

Rizici od uskih lanaca opskrbe već su primjetni – zbog njih su posljednjih godina narasle cijene tehnologije čiste energije, čineći prijelaz zemalja na čistu energiju težim i skupljim. Povećanje cijena kobalta, litija i nikla dovelo je do prvog porasta cijena baterija za električna vozila, koje su skočile za gotovo 10% na globalnoj razini 2022. godine. Troškovi vjetroturbina izvan Kine također rastu nakon godina pada, a slični trendovi primjetni su i kada su u pitanju solarni paneli.

“Govorimo o novim tržištima tehnologije čiste energije vrijednim stotine milijardi dolara kao i milijunima novih radnih mjesta,” rekao je izvršni direktor IEA-e Fatih Birol. “Ohrabrujuća vijest je da je globalni niz projekata za proizvodnju tehnologije čiste energije velik i da raste. Ako se sve što je danas najavljeno ostvari, ulaganja koja teku u proizvodnju čistih energetskih tehnologija osigurat će dvije trećine onoga što je potrebno na putu do neto nulte emisije. Trenutni zamah približava nas ispunjavanju naših međunarodnih energetskih i klimatskih ciljeva”, rekao je Fatih Birol.

Cijeli izvještaj koji je objavila IEA možete pronaći OVDJE.

Izvor: https://www.iea.org/news/the-world-is-entering-a-new-age-of-clean-technology-manufacturing-and-countries-industrial-strategies-will-be-key-to-success