Preporučujemo sudjelovanje na online konferenciji "Održivi razvoj - samoprocjena znanja"

Konferencija se održava u sklopu provedbe projekta “AGROS – AGRofood sustainable gOalS” financiranog od programa Erasmus+
(KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training), European Commission, a čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta znanja u obrazovanju i osposobljavanju stručnjaka u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, zaposlenika iz drugih  sektora, nezaposlenih diljem Europe i to uspostavljanjem inovativne metodologije i seta stručnih materijala temeljenih na ciljevima održivog razvoja (SDG) u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Provedbom aktivnosti projekta, cilj je stjecanje znanja o održivim prehrambenim sustavima, zdravoj prehrani, gubicima i otpadu od hrane te održivim lancima opskrbe hranom. Polaznici će moći razumjeti koncept održivosti u poljoprivrednim sustavima i spoznati moguća rješenja za razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora u održivom smislu.

Konferencija se održava u online formatu 2. lipnja 2021. od 13:00 do 15:00. Kratak opis projekta, glavni ciljevi i aktivnosti u sklopu istog te plan
programa konferencije nalazi se u Pozivu. U pozivu možete pronaći poveznicu na Zoom sastanak.


FranCro smart bundle - obrazovni materijal namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta

Teme održivog razvoja i klimatskih promjena nisu dostatno zastupljene u trenutnom školskom kurikulumu u Hrvatskoj. Nedostaju obrazovni materijali koji obuhvaćaju teme klimatskih promjena, a koji su namijenjeni učenicima nižih razreda i koji se mogu koristiti tijekom rada s učenicima ili za samostalni rad učenika kod kuće.

FranCro smart bundle ili pametni paketić obrazovni je materijal namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta.

Materijal se sastoji od 26 obrazovnih kartica na kojima se mogu pronaći ideje i prijedlozi mjera koje mogu doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena, a koje se mogu koristiti u nastavi kao interaktivni obrazovni materijal.

Naglasak u svakoj kartici je stavljen na aktivnost pojedinca, te pojedinac odabire hoće li i na koji način provesti aktivnost. Aktivnosti su usmjerene na gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost, odgovornu potrošnju, uštedu energije, zdravlje…Cilj ovih kartica je potaknuti učenike da sami promisle o svojoj ulozi u društvu i aktivnijem sudjelovanju i oblikovanju pojedinih aktivnosti koje imaju učinak na cjelokupno društvo.

Obrazovni materijal je izrađen u okviru projekta FranCro smart bundle koji financira Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj. Projekt provodi DOOR uz potporu francuske organizacije GERES. Cilj projekta je podići će svijest o klimatskim promjenama i jačanju svijesti o vlastitoj odgovornosti prema implementaciji mjera koje mogu pomoći u nastanku, ublažavanju, i prilagodbi na klimatske promjene.

FranCro smart bundle potražite ovdje: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/05/Francro-compressed.pdf


Održana je radionica “Akcijama za klimu do klimatskih heroja“

U srijedu, 26. svibnja 2021. godine, u online formatu održali smo radionicu “Akcijama za klimu do klimatskih heroja“.

Radionica je okupila mlade, učenike, studente, obrazovne djelatnike, organizacije civilnoga društva i sve ostale koje zanimaju klimatske promjene. Predstavljena je otvorena platforma za e-učenje o klimatskim promjenama kojoj možete pristupiti putem poveznice: https://www.climaltproject.eu/hr/resursi/platforma-za-e-u%C4%8Denje.

Tijekom radionice sudionicima je predstavljena igra Climate Hero. Nakon upoznavanja s konceptom i pravilima igre sudionici su imali priliku zaigrati igru ispunjavanjem jedne od klimatskih akcija. Igru Climate Hero potražite na poveznici: http://climateherogame.com/hr/how-to-play-hr/.

Ujedno, kroz gostujuća predavanja Sendy Osmičević iz ZMAG-a i Biljane Kulišić iz EIHP-a, sudionici su naučili o važnosti sjemena i kružnom gospodarstvu u kontekstu klimatskih promjena.

Ova radionica održala se u okviru projekta ClimAlt. Projekt financira Europska unija iz programa Erasmus+.

Poveznica na mrežnu stranicu projekta ClimAlt: https://www.climaltproject.eu/


Održana je radionica “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici” u sklopu projekta Buš Eko?!

Održana je radionica “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici” u sklopu projekta Buš Eko?!

U subotu 22.05.2021. u Društvenom domu Buševec održana je radionica “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici” u sklopu projekta Buš Eko?!

Sudionici su imali priliku saznati koji se obnovljivi izvori energije koriste za grijanje u kućanstvu te kako zamijeniti stare neučinkovite sustave grijanja, novima, učinkovitijima i ekološki prihvatljivijima. Voditeljica radionice Martina Krizmanić Pečnik iz REGEA-e predstavila je informacije o mogućim izvorima  sufinanciranja u RH odnosno kako se prijaviti na natječaje da bi ostvarili pravo na financijsku pomoć. Na praktičnom primjeru ugrađene dizalice topline u svojoj obiteljskoj kući mještanin Filip Rožić je predstavio informacije o samim troškovima ulaganja i koliko je kao korisnik zadovoljan s tim načinom grijanja. Na pitanje da li bi nešto promijenio, Filipov odgovor bio: ”Ne, jako sam zadovoljan i da ponovno gradim kuću ponovno bih napravio isto”.

U drugom djelu radionice pročelnica Ureda za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velika Gorica, Gordana Mikulčić-Krnjaja predstavila je i novi projekt za Energetski samoodrživo naselje u koji su osim Buševca, uvrštena i naselja Rakitovec, Turopolje, Ogulinec, Novo Selo i Lazi Turopoljski. Napravljen je prvi korak prema ostvarenju tog projekta, odnosno od strane EUCF su odobrena sredstva u iznosu 60.000,00€ za provođenje studije izvodljivosti.

Projekt Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?! ) financiran je iz Europskog socijalnog fonda i uz sufinanciranje Ureda za udruge Republike Hrvatske.


Natječaj za posao: Izvršni direktor (m/ž)

Tražimo izvršnog direktora/direktoricu koja je spremna preuzeti izazov vođenja rastućeg tima od trenutačno 13 zaposlenika.

Rok prijave: 14. lipnja 2021. do 12.00 sati

Mjesto rada: Zagreb

Opis posla:

 • Tražimo izvršnog direktora/direktoricu koja je spremna preuzeti izazov vođenja rastućeg tima od trenutačno 13 zaposlenika. Direktor ili direktorica će upravljati ljudskim potencijalima, raspodijeliti uloge i zadatke, planirati daljnji rast i razvoj te održavati postojeće i graditi nove odnose s članovima i partnerima udruge.
 • Tražimo odgovornu osobu koja će svojim vrijednostima i etičkim načelima podržavati viziju i misiju DOOR-a, te koja zna i želi voditi rastući tim te brinuti o poslovanju udruge, ujedno promovirajući udrugu i njeno djelovanje.
 • Od izvršnog direktora/direktorice očekuje se rukovođenje i planiranje poslovanja te učinkovita i pravedna raspodjela odgovornosti koji će poticati uspješan daljnji rast i prepoznatljivost DOOR-a.
 • Za ovu poziciju nužna je sposobnost motiviranja i vođenja tima, analitičkog i kreativnog mišljenja, brzog zaključivanja i donošenja odluka te razvijene vještine jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku. Organiziranost, sistematičnost i sposobnost upravljanja složenim i vremenski zahtjevnim aktivnostima, taktičnost i umijeće pregovaranja te sklonost suradnji i timskom radu važno je za obavljanje ovog posla.

Uvjeti zaposlenja:

 • Mjesto rada je Zagreb, a osoba se zapošljava na mandat od 4 godine (puno radno vrijeme) s probnim rokom od šest mjeseci.
 • Rad u ugodnom okruženju i kreiranje vlastitog vremena rada, uz odgovornost obavljanja zadataka. Moguće je pregovarati o plaći kao i stimulacijama i nagradama.
 • Predviđeni početak rada je što prije uz mogućnost dogovora.

Prednost će se dati kandidatima s:

 • iskustvom u uspješnom vođenju tima i upravljanju organizacijom
 • iskustvom u radu na projektima financiranim iz EU fondova
 • iskustvom u upravljanju promjenama u organizaciji
 • iskustvom u vođenju projekata i organizacija
 • kompetencijama u području rada DOOR-a.

Za prijavu na ovo radno mjesto potrebno je:

 1. poslati Europass životopis u PDF formatu na hrvatskom jeziku,
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (maksimalno 500 riječi),
 3. sken diplome

Prijave se mogu dostaviti putem e-maila prijave@door.hr najkasnije do 14. lipnja 2021. u 12.00 s naslovom „Prijava Izvršni Direktor“. Kandidati koji uđu u uži krug bit će obavezni dostaviti originalnu dokumentaciju  te navesti dvije osobe (ime i prezime, poziciju i kontakt) koje poznaju profesionalni rad kandidata i mogu ga preporučiti.

Više informacija potražite ovdje: Natječaj za izvršnog direktora (m/ž) DOOR-a


NECP Tracker alat: EU treba bolje planove za implementaciju poboljšanih klimatskih i energetskih ciljeva

Sveobuhvatna revizija i provedba nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica (NECP) igrat će ključnu ulogu u postizanju većih klimatskih i energetskih ambicija u EU do 2030. Iako se NECP-ovi još trebaju ažurirati kako bi se uskladili s klimatskom i energetskom ambicijom EU-a, potrebno je usmjeriti države članice prema provedbi njihovih trenutnih planova.

Alat NECP Tracker koji je pokrenut u okviru projekta Unify otkriva podatke za praćenje provedbe trenutnih NECP-ova 10 država članica. Alat pokriva Hrvatsku, Češku, Dansku, Estoniju, Francusku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Sloveniju i Španjolsku, a proučava smjer smanjenja emisije stakleničkih plinova, sektorske pokazatelje smanjenja emisije i neke pokazatelje energetske tranzicije za te zemlje. Usporedbom najnovijih objavljenih podataka (od 2018. ili 2019., ovisno o zemlji) s prikazanim putanjama u NECP-ovima, daje jasnu naznaku kako države članice stoje u pogledu provedbe ciljeva i putanja iz svojih trenutnih NECP-ova.

Nacionalno obvezujući ciljevi smanjenja emisija prema Uredbi o podjeli napora, kao i nacionalno obvezujući ciljevi zastupljenosti obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti igrat će presudnu ulogu u postizanju poboljšanog klimatskog cilja EU-a. NECP Tracker dokazuje ovu tvrdnju pokazujući koliko je teško nadgledati sektorske politike i držati države članice odgovornima kada ti ciljevi i smjerovi nedostaju.

Zélie Victor, iz Réseau Action France: „NECP tracker prilika je za praćenje i usporedbu učinka država članica EU-a na klimatskim akcijama. Rezultati pokazuju da su neke države članice očito u zaostatku za postizanjem svojih trenutnih ciljeva i daleko su od toga da budu usklađene s ciljevima Zelenog plana. Europska komisija trebala bi povećati nacionalne obvezujuće ciljeve u skladu s Uredbom o podjeli napora, ali također predložiti nacionalno obvezujuće ciljeve za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Također postoji jasna potreba za jačanjem strukture upravljanja klimom kako bi se osiguralo da se ažurirani NECP usklade s poboljšanom politikom EU o klimi i energiji. Sljedećih godina, NECP tracker nastavit će pratiti napredak kako bi spriječio vlade država članica da odugovlače s klimatskim djelovanjem. “

Wendel Trio iz Climate Action Network (CAN) Europe: „Nacionalni energetski i klimatski planovi igrat će ključnu ulogu u provedbi povećanih klimatskih ambicija u Europi. Predstojeći prijedlozi Europske komisije “Pogodno za 55” moraju postaviti scenu za jačanje nacionalno obveznih klimatskih i energetskih ciljeva u NECP-ima. Ovaj alat pokazuje gdje su države članice slabe i zašto očajnički trebamo održati nacionalno obvezujuće ciljeve prema Uredbi o podjeli napora koji pokrivaju emisije iz cestovnog prometa, zgrada i poljoprivrede. “

Kliknite ovdje za preuzimanje glavnih zaključaka iz NECP-ova država članica.

Službena stranica projekta.


Održali smo dvije radionice u sklopu projekta Empowermed

Ovaj tjedan smo sklopu projekta Empowermed u Zadru održali dvije radionice kao pripremu za nadolazeće posjete energetski siromašnim kućanstvima na području Zadarske županije.

U utorak (18.5.) smo volonterima koji će obilaziti kućanstva prezentirali upitnik kojim ćemo prikupljati podatke o energetski siromašnim kućanstvima na području Zadarske županije. Osim rješavanja energetskog siromaštva kroz praktično djelovanje, projekt će pružiti i preporuke za politike kako bi pomogao u borbi protiv energetskog siromaštva na sistemskoj razini koje ćemo kreirati na temelju prikupljenih podataka. Također smo volonterima demonstrirali kako primijeniti jednostavne mjere energetske učinkovitosti koristeći materijale koje će kućanstva dobiti u sklopu posjeta – brtve, metlice za sprječavanje propuha i LED žarulje. Volonteri će sudionicima pomoći instalirati besplatan paket opreme, ali i dati vodič s općim savjetima za smanjenje potrošnje energije i vode koje mogu pružiti podršku u daljnjim koracima.

U srijedu (19.5.) je održana radionica izrade solarnog sustavaSudionici su prije radionice imali priliku vidjeti razne solarne sustave instalirane u strukovnoj školi Vice Vlatkovića u Zadru, od jednostavnih pokaznih sustava do solarne punionice za električna vozila. Na samoj radionici sastavljen je jednostavan autonomni solarni sustav uz aktivno sudjelovanje polaznika. Unatoč upornoj kiši solarni sustav je uspješno sastavljen i testiran.

Solarni panel, baterija i ostale komponente će uskoro biti postavljeni u jednom od kućanstava koje sudjeluje u projektu, a koje nema pristup električnoj mreži, čime će se omogućiti napajanje električnih uređaja manje potrošnje.

Zahvaljujemo volonterima, nastavniku Branimiru Vukiću i učenicima strukovne škole Vice Vlatkovića na sudjelovanju.


Online događaj "Rješavanje problema energetskog siromaštva i zagađenja zraka"

Pravilno izgaranje goriva neophodno je kako bi se utjecaji na kvalitetu zraka smanjili te za učinkovitu upotrebu energije. U velikim dijelovima Europe kućanstva s niskim primanjima često pate od kombinacije loših sustava kućnog grijanja, nedovoljne izolacije i ograničenih financijskih sredstava za pristup održivim energetskim uslugama. Online događaj “Rješavanje problema energetskog siromaštva i zagađenja zraka” fokusira se na uske veze između kvalitete zraka, energetskog siromaštva i višestrukih prednosti koje energetske obnove kućanstava imaju za ranjive potrošače energije. Događaj organizira Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) kao partnerski događaj Zelenog tjedna EU-a 2021 (EU Green Week).

Potvrđeni govornici su:

 • Ina Karova, stručnjakinja za održivi razvoj iz Energetske agencije iz Plovdiva, Bugarska.
 • João Pedro Gouveia, viši istraživač, dr. Sc., CENSE, FCT-NOVA Sveučilište u Lisabonu.

Registrirajte se za online event koji će se održati 3. lipnja 2021. u 13:30 CEST.

EPAH je EU inicijativa koja okuplja pet partnera i sedam nacionalnih organizacija s vizijom iskorjenjivanja energetskog siromaštva i ubrzanja pravedne energetske tranzicije europskih regija, gradova, naselja i sela.


Otvorene su prijave za online radionicu "Akcijama za klimu do klimatskih heroja"!

U srijedu, 26. svibnja 2021. godine, u online formatu održat će se radionica “Akcijama za klimu do klimatskih heroja“.

Cilj radionice je okupiti mlade, učenike, studente, obrazovne djelatnike, organizacije civilnoga društva i sve ostale koje zanimaju klimatske promjene i predstaviti otvorenu platformu za e-učenje o klimatskim promjenama.

Tijekom radionice sudionici će dobiti priliku zaigrati igru Climate Hero u kojoj će moći provjeriti koliko su naučili o klimatskim promjenama.

Ujedno, kroz interaktivna predavanja naučit će o važnosti sjemena i kružnom gospodarstvu u kontekstu klimatskih promjena.

Prijava je obavezna putem poveznice: https://forms.gle/Xx7QnQ2crUc8H6qS9
Program: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/05/Program-radionice-projekta-ClimAlt.pdf

Ova radionica će se održati u okviru projekta ClimAlt. Projekt financira Europska unija iz programa Erasmus+.

Organizator: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)
Poveznica na mrežnu stranicu projekta ClimAlt: https://www.climaltproject.eu/


Nova radionica “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici” u Buševcu

Ako ste sljedeće subote 22.05.2021. u blizini Buševca i zanimaju vas obnovljivi izvori energije, prijavite se na radionicu “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici” 

Radionica će se održati u 16:00 sati u Domu kulture Buševec.

Na samoj radionici posjetitelji će moći čuti i pitati sve što ih zanima o:

 • obnovljivim izvorima energije , što su to i koje nam prednosti donosi šira uporaba OIE
 • kako zamijeniti stare neučinkovite sustave grijanja, novim učinkovitijim i ekološki prihvatljivijima
 • primjeri korištenja obnovljivih izvora energije (dizalica topline, sustavi pripreme potrošne vode, sustavi proizvodnje električne energije, sustavi grijanja)
 • kako se prijaviti na natječaje i ostvariti novčane poticaje vezane uz energetsku obnovu obiteljskih kuća i korištenja OIE

Pozivnica za radionicu.

Svi sudionici se OBAVEZNO moraju prijaviti kod koordinatora projekta Buš Eko?!:

Irena Rožić

mob:098/971 22 73