Održan je drugi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta POWERPOOR

Održan je drugi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta POWERPOOR. Sastanak je održan 23. i 24.3. s 14 partnerskih organizacija iz EU i zbog trenutačne epidemiološke situacije održan je online. Na dvodnevnom sastanku smo raspravljali o aktivnostima koje će se provesti do kraja 2021. godine ali i o provedenim aktivnostima.

Glavni ciljevi  projekta su osigurati platformu za razmjenu iskustava i znanja, olakšati provedbu manjih mjera energetske učinkovitosti i ugradnju obnovljivih izvora energije te povećati aktivno sudjelovanje građana. Kroz aktivnosti projekta uskoro ćemo u DOOR-u pokrenuti edukaciju za buduće energetske savjetnike i mentore, te ćemo pokrenuti dva ureda za energetsko savjetovanje.  Više informacija o projektu dostupno je na web stranici projekta.

Projekt se financira iz programa Obzor 2020.


Predstavljanje EmpowerMed projekta u Zadarskoj županiji

Prošli tjedan smo predstavili Empowermed projekt relevantnim dionicima u Zadarskoj županiji. Pilot područje u okviru EmpowerMed projekta obuhvaća cijelu Zadarsku županiju koja je organizirana u 34 jedinice lokalne uprave i samouprave. Budući da je opći fokus projekta energetsko siromaštvo na području Mediterana, ovaj projekt će dublje istražiti izazove uzrokovane energetskim siromaštvom s kojima se stanovnici Zadarske županije svakodnevno susreću.

Jezgru projekta čini implementacija praktičnih mjera protiv energetskog siromaštva poput posjeta kućanstvima, pristupa u kojoj sudionici samostalno nešto izrađuju (do-it-yourself approach), podupiranja manjih ulaganja i radionica o zdravlju.

Kroz predstavljanje projekta predstavnici Zadarske županije, Crvenog križa grada Zadra i Biograda, Volonterskog centra Zadar, Strukovne škole Vice Vlatkovića i udruge Eko-Zadar prepoznali su važnost projekta te su ustanovljeni potencijali za suradnju tijekom provedbe projekta.

Stanovnici Zadarske županije još uvijek se mogu prijaviti na besplatan jednostavni energetski pregled kućanstva ili za volontiranje na projektu.


Poziv na dostavu ponuda za obavljanje građevinskih radova u sklopu projekta Buš Eko?!

DOOR je objavio poziv na dostavu ponuda za obavljanje građevinskih radova adaptacije društvenog doma u Buševcu.

Adaptacija se provodi u sklopu projekta Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) financiranog od strane EU iz Europskog socijalnog fonda i uz sufinanciranje Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 08. travnja 2021. do 16:00 sati.

U dodatku su poveznice na sve prateće dokumente:


Provodimo istraživanje o inkluzivnoj energetskoj tranziciji

Društvo za oblikovanje održivog razvoja u ime Zaklade Friedrich Ebert provodi Studiju o inkluzivnoj energetskoj tranziciji u jugoistočnoj Europi 2020.-2021. Cilj ove studije je istražiti u kojoj je mjeri energetska tranzicija u Jugoistočnoj Europi inkluzivna, te koje su prilike i prepreke vezane uz inkluzivnu energetsku tranziciju.

S ciljem prikupljanja mišljenja građana o inkluzivnoj energetskoj tranziciji pripremili smo kratki upitnik čijim ispunjavanjem građani mogu doprinijeti Studiji koju izrađujemo. Cilj upitnika je prikupiti stavove i mišljena građana o pojedinim temama, te za ispunjavanje upitnika nije potrebno stručno znanje  u području energetike niti poznavanje termina vezanih uz inkluzivnu energetsku tranziciju.

Popunjavanje upitnika traje 10-ak minuta, a upitnik možete ispuniti preko sljedeće poveznice:  https://forms.gle/A4zwzk3qMqBpGj7EA.

Svi odgovori u upitniku su anonimni, te će biti obrađeni i pretvoreni u izvještaj koji će biti dio sveobuhvatne studije.

Rezultati istraživanja bit će formulirani kao preporuke za daljnje zagovaranje inkluzivne energetske tranzicije u Jugoistočnoj Europi. Studija obuhvaća tri države članice Europske unije: Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku te šest zemalja Zapadnog Balkana: Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju.


Pregovori o Europskom klimatskom zakonu

Jedan od ključnih ciljeva Zakona o klimi jest uključivanje u Zakon ciljeva za dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine te uključivanje ovih ciljeva u zakonodavni okvir EU. Budući da je u tijeku završna faza trijaloga, Vijeće i Parlament se napokon moraju usuglasiti oko ključnih, ali i kontroverznih pitanja, tvrdi Wendel Trio, direktor CAN Europe.

Naime, u prosincu 2020. čelnici Europske unije dogovorili su ambiciozniji klimatski cilj – smanjenje neto emisija od najmanje 55% na razini EU. Međutim, ni ovaj novi ambiciozniji cilj, nije dovoljno ambiciozan da ostvari cilj Pariškog sporazuma – ograničavanje porasta temperature na 1,5 ° C. Stoga bi Zakon o klimi morao postaviti ambiciozniji cilj od cilja usuglašenog u prosincu, a kako bi se porast temperature zaista i ograničio na dogovorenih 1,5 ° C. Otkako je Europska komisija predložila Zakon o klimi, Parlament je bio aktivan u izmjeni prijedloga s nekoliko konstruktivnih i inovativnih elemenata, dok su države članice bile suzdržanije. S obzirom da su pred Vijećem i Parlamentom posljednji mjeseci trijaloga, potrebno je pažljivo uspostaviti ravnotežu između brzog završavanja pregovora s ciljem osiguravanja paketa zakonodavnih prijedloga koji je prikladan za cilj od 55%, a  koji je planiran za lipanj, i brzog donošenja odluke kojom se ne uspijeva ispuniti potencijal Zakona da uspostavi čvrsti i jasan zakonodavni okvir. Važno je naglasiti da Europski parlament zagovara cilj od 60% smanjenja emisija i uključivanje emisija iz međunarodnog zrakoplovstva i brodarstva u izračun cilja. Emisije iz međunarodnog prijevoza djelomično su bile uključene u izračun cilja od najmanje 40% za 2030. i nema valjanog razloga da ih se sada ne uključi.

Zakon o klimi predstavlja priliku za uspostavljanje znanstveno utemeljenog mehanizma odlučivanja, uspostavljanjem neovisnog znanstvenog savjetodavnog tijela. Sukladno prijedlogu Europskog parlamenta, ovo bi tijelo okupljalo vrhunske znanstvenike iz različitih relevantnih disciplina, kao što su ekonomija, klimatologija, sociologija… iz različitih država članica, dajući pri tom neovisne, stručne i transparentne savjete donositeljima odluka na EU razini. Na taj bi način doprinosili kvaliteti javne rasprave, ali i povećanju odgovornosti donositelja odluka. Sve dok se bi ovo tijelo bio uistinu neovisno, bez ikakvog utjecaja interesa različitih dionika, ono bi uvelike moglo ojačati okvir upravljanja EU-om.

Ključno je da Zakon o klimi uspostavi okvir kojim bi se zainteresiranoj javnosti omogućilo sudjelovanje u njegovu donošenju, ali i implementaciji i to ne samo na deklarativnoj razini već i u praksi. Europski parlament predlaže da se u tekst Zakona doda i odredba koja bi omogućila nevladinim organizacijama i pogođenim pojedincima mogućnost žalbe nacionalnim sudovima u onim slučajevima u kojima država članica narušava EU zakonodavstvo. Primjerice država članica bi mogla odlučiti da da nema savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ili bi mogla u potpunosti propustiti razmotriti zahtjeve koje pred vladu pojedine države članice stavlja Klimatski zakon ili odredbe nacionalnog energetskog i klimatskog plana odnosno nacionalne dugoročne strategije. U takvim bi slučajevima nevladine organizacije i ugroženi pojedinci imali mogućnost žalbe pred nacionalnim sudovima.

Stoga je upravo sada kada je u tijeku završna faza trijaloga oko prihvaćanja konačnog teksta Zakona o klimi, ključno postizanje jedinstvenog mišljenja oko njegove važnosti za budući razvoj EU, ali i zagovaranje ambicioznijeg cilja na razini EU.

Tekst i infografika preuzeti su od CAN Europe.


Uredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

Primjena Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga koju je Europski parlament usvojio u studenom 2019. godine, započela je jučer 10. ožujka 2021.

Cilj Uredbe je povećati količinu i kvalitetu informacija o održivim ulaganjima te potaknuti promjene u obrascima ponašanja u financijskom sektoru, obeshrabrujući greenwashing i promičući odgovorna i održiva ulaganja. Uredba će doprinijeti ispunjavanju Agende održivog razvoja Europske unije kao i ispunjavanju obveza prema Pariškom sporazumu, a sve s ciljem da se financijski sektor u većoj mjeri uključi u borbu protiv klimatskih promjena.

Uredba uspostavlja zajednička pravila za sve države članice Europske unije o:

  1. načinu na koji proizvođači financijskih proizvoda i financijski savjetnici trebaju informirati krajnje ulagače o rizicima održivosti,
  2. na koji način je potrebno prikazati i objaviti utjecaj ulaganja na okoliš i društvo i
  • kako financijski proizvodi koji se prodaju kao proizvodi koji su povezani s održivošću zapravo ispunjavaju taj kriterij.

Ova povećana transparentnost povećat će svijest o vjerodostojnosti financijskih proizvoda. Iako se sve više prepoznaje važnost održivosti i svijesti o klimatskim rizicima i mogućnostima, vrsta informacija koje se pružaju ulagačima u financijskom sektoru do sada je bila ograničena, a zahtjevi su se često razlikovali u državama članicama.

Uredbu možete pronaći ovdje.


Javno savjetovanje za Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)

Danas je objavljen poziv na javno savjetovanje za SECAP Grada Zadra koji je DOOR napravio zajedno sa Gradom Zadrom i lokalnim dionicima.

Plan je napravljen u sklopu projekta #Compete4SECAP, a glavni cilj je smanjiti emisije na području Zadra za 41% do 2030. godine i potaknuti provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12. travnja 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje. 


Posjetite novu službenu stranicu ENPOR projekta

Službena stranica projekta ENPOR je objavljena! 🙂

Na stranici možete pronaći novosti vezane uz energetsko siromaštvo i projekt, ali i korisne informacije, publikacije i preporuke za politike. Stranicu možete pronaći na linku. 

Stranica će se kontinuirano dorađivati, u rujnu ove godine će biti objavljen alat u obliku nadzorne ploče za energetsko siromaštvo. To će biti prvi alat, koji će prostorno identificirati energetsko siromaštvo u privatnom sektoru iznajmljivanja širom Europe i moći će se koristiti za pristup informacijama o energetski siromašnom stanovništvu te najboljim praksama i politikama za rješavanje ovog problema.


Otvorene su prijave za volontiranje na projektu EmpowerMed. Uključite se u društveno korisni rad u Zadarskoj županiji!

Želite steći dodatna znanja o mjerama energetske učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i unaprijediti svoje vještine u komunikaciji s ljudima?
Želite dati svoj doprinos zajednici i pomoći u provedbi projekta koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života građana?
Želite učiti o provedbi jednostavnih mjera energetske učinkovitosti u kućanstvu?

Ako je odgovor na jedno od navedenih pitanja DA, prijavite se za volonterskih angažman u DOOR-u ispunjavanjem formulara ovdje.

Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba uz podršku Zadarske županije kreće s terenskom provedbom projekta EmpowerMed. Glavni cilj ovog projekta doprinijeti dokidanju energetskog siromaštva na Mediteranu. U Hrvatskoj se Empowermed projekt provoditi na području Zadarske županije, a okosnicu projekta čini podučavanje i implementacija praktičnih i jednostavnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti kućanstava putem besplatnih jednostavnih energetskih pregleda kućanstava.

Energetski siromašna kućanstva su ona koja troše više od 10% svojih prihoda na račune za struju, plin, vodu. Energetsko siromaštvo nastaje kada kućanstvo ne može postići minimalnu razinu potrošnje energije potrebne za zadovoljenje osnovnih potreba. 57 milijuna ljudi živi u energetski siromašnim kućanstvima, posebice žene.

Slijedi nam posjet tih kućanstava u kojem ćemo u timovima implementirati jednostavne mjere energetske učinkovitosti (montiranje LED žarulja, samoljepljivih gumenih brtvila za prozore i vrata, produžnog kabela sa sklopkom itd.) i tako poboljšati njihove uvjete stanovanja. Kako bi to ostvarili potrebna nam je pomoć volontera.

Više informacija o volontiranju na projektu EmpowerMed potražite na pozivu. 


Krećemo s provedbom projekta "Održivim poslovanjem do bolje klime"

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i zamjenik ravnateljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan svečano su uručili 15 ugovora u ukupnoj vrijednosti gotovo 16 milijuna kuna za projekte kojima je cilj ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća i poduzetnika.

Zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan, istaknuo je kako je društveno poduzetništvo jedan od formalnih modela povezivanja solidarnosti i poduzetništva koji može biti vidljiv svaki dan, a ne samo u krizama.

DOOR je jedan od potpisnika dodijeljenih ugovora i to za projekt “Održivim poslovanjem do bolje klime”. Opći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva DOOR-a, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti osigurati društveni utjecaj na polju borbe protiv energetskog siromaštva i klimatskih promjena. Specifični ciljevi projekta su edukacija i kapacitiranje zaposlenika za jačanje poduzetničkih aktivnosti i transferiranje u socijalno poduzetništvo, uspostava poduzetničkih aktivnosti i promocija društvenog poduzetništva.

Jedna od planiranih aktivnosti projekta je i uspostava pilot savjetodavnog centra kao dio Programa borbe protiv energetskog siromaštva, već planiranog u Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu.

Potpisali smo ugovor i krećemo s provedbom projekta koji će trajati 30 mjeseci.

Ugovori su sufinancirani sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vijest o potpisivanju ugovora potražite ovdje.