Učenici osnovnih škola uče o klimi i klimatskim promjenama

U srijedu, 29. rujna 2021., DOOR je održao predavanje u OŠ Lovre pl. Matačića u sklopu projekta Moja učinkovita škola 7. Šestim razredima objašnjeno je što su klimatske promjene, globalno zagrijavanje i na koje načine oni mogu biti doprinijeti u borbi protiv klimatskih promjena. Edukativnom vježbom ‘Odjeća čini čovjeka’, koju su učenici odradili s velikim zanimanjem, objašnjeno im je kako kupovina odjeće i obuće ima utjecaj na emisije stakleničkih plinova te na koje načine mogu iste smanjiti odabirom lokalnih proizvođača. Učenici su sudjelovali i u vježbi ‘Debata’ gdje su entuzijastično i međusobnom suradnjom pokušali svojim argumentima pobijediti protivničku ekipu. Vježbom se potaknulo učenike da kritički razmišljaju i samostalno istraže teme koje se odnose na ublažavanje klimatskih promjena. U sklopu projekta planiramo organizirati još dva predavanja do kraja godine, te se veselimo novim edukativnim vježbama koje ćemo zajedno prolaziti s učenicima s ciljem stvaranja čišće, zdravije i ljepše okoline.


Objavljeni su preporuke i smjernice načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu”

Možete pregledati nove preporuke i smjernice načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu” koji je ključan element energetske unije. Energetska učinkovitost je jedna od najučinkovitijih potpora u prijelazu na niskougljično gospodarstvo i stvaranju gospodarskog rasta, radnih mjesta i prilika za ulaganja.

Preporuke i smjernice dio su novog članka 3. u izmijenjenom prijedlogu direktive o energetskoj učinkovitosti. Člankom 3. se uvodi obveza državama članicama u razmatranju osiguravanja rješenja za energetsku učinkovitost u planiranju u energetskom i neenergetskom sektoru, politikama i odlukama o ulaganjima. Oba dokumenta mogu pomoći u reviziji direktive o energetskoj učinkovitosti, no nisu obvezujuća.

Smjernice su namijenjene donositeljima politika i regulatorima na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te su važne za reviziju Smjernica o državnim potporama za klimu, energiju i zaštitu okoliša koja je u tijeku. Prvi nacrt Smjernica uopće ne spominje načelo “energetska učinkovitost na prvome mjestu”, dok se istovremeno predlažu smjernice za državne potpore za različite tehnologije za opskrbu energijom i dekarbonizaciju.

Ključne točke u Smjernicama su:

  • provedba rješenja za energetsku učinkovitost je jedno od mogućih rješenja za primjenu načela;
  • postavljanje ciljeva i mjerila za energetsku učinkovitost odrediti će prioritete energetski učinkovitim projektima i definirati kriterij prihvatljivosti za financijsku potporu;
  • razmatranje potencijalnih negativnih utjecaja posebnih odluka koje dugoročno sprječavaju energetsku učinkovitost, poput infrastrukture fosilnih plinova;
  • smanjenje potražnje za energijom trebalo bi imati prednost u odnosu na proizvodnju energije iz klimatski neutralnih izvora;
  • primjenu načela “energetska učinkovitost na prvom mjestu” trebaju provjeravati i pratiti relevantni subjekti, kao npr. energetski regulatori;
  • Komisija je osnovala Radnu skupinu u kontekstu Grupe financijskih institucija za energetsku učinkovitost, čiji je cilj analizirati trenutnu praksu u financijskom sektoru s obzirom na održive financije radi izrade preporuka do 2023. godine.

Izvor slike: freepik


DOOR je održao Info dane o energetskom siromaštvu u sklopu festivala „KLIKni na održivo“

U gradu Križevci održan je festival „KLIKni na održivo“ u sklopu Europskog tjedna održivog razvoja koji se obilježava od 18. rujna do 9. listopada 2021. godine pod motom „Misli globalno, djeluj lokalno“. Cilj je promicanje održivog razvoja u lokalnoj zajednici, regiji, zemlji i Europi. U sklopu festivala DOOR je održao Info dan o energetskom siromaštvu u sklopu POWERPOOR projekta. Info dan je omogućio upoznavanje lokalne zajednice s budućima aktivnostima projekta kao što su otvaranje Lokalnog centra za energetsko siromaštvo te posjet energetski siromašnim kućanstvima s područja grada Križevaca.


Otvorio se Energetsko - klimatski ured u Križevcima

U petak, 24. rujna 2021. godine, energetska zadruga KLIK i Grad Križevci otvorili su Energetsko – klimatski ured, ujedno i prvi takav ured u Hrvatskoj. Novootvoreni ured djelovat će na principu sve na jednom mjestu gdje će posjetitelji moći tražiti raznolike usluge (eng. one-stop shop). Ured se sastoji od izložbenog prostora „zelenih“ tehnologija, proizvoda i pruža usluge poput savjetovanja za prijavu na natječaje. Energetsko – klimatski ured služi kao mjesto susreta građana u sklopu energetske tranzicije i kao edukativni prostor za stvaranje društva otpornog na klimatske promjene. DOOR je na otvorenju predstavio svoj projekt koji radi na problemu energetskog siromaštva – POWERPOOR, na kojem će zajednički surađivati sa zadrugom KLIK i gradom Križevci kroz razne aktivnosti kao što je otvaranje Lokalnog centra za energetsko siromaštvo te posjet energetski siromašnim kućanstvima s područja grada Križevaca.


DOOR i ove godine educira učenike osnovnih škola u sklopu projekta „Moja učinkovita škola 7“

U srijedu, 29. rujna 2021. godine, u OŠ Lovre pl. Matačića održat ćemo predavanja šestim razredima i educirati učenike o klimi, načinima smanjenja potrošnje energije te ublažavanju klimatskih promjena pomoću edukativnih vježbi i debata koje će osnažiti učenike i potaknuti ih na primjenu kritičkih vještina prilikom samostalnog informiranja. Učenicima će se pokazati kako kupovina odjeće proizvedene u inozemstvu utječe na emisije stakleničkih plinova na način da će svatko popisati zemlje iz kojih je proizvedena odjeća koju nose te će se prikazati udaljenost tih zemalja i izračunati emisije CO2. Uz to, učenici će u manjim grupama imati prilike istražiti i prezentirati argumente za određene teme, kao što su: koji je najbolji način prijevoza, kako najučinkovitije uštediti energiju u svom domu, koji su najbolji načini educiranja drugih o ublažavanju klimatskih promjena i dr.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba od 1. travnja do 31. prosinca 2021. godine.


Nova konferencija na temu „Hrana i klimatske promjene“

Dana 15. i 16. listopada 2021. godine održat će se konferencija “Hrana i klimatske promjene” u suorganizaciji znanstveno istraživačkog projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ (PERSPIRE), financiranog sredstvima osiguranim putem poziva “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”.

Klimatske promjene mogu uzrokovati značajne promjene u okolišu koje bi posljedično mogle predstavljati ozbiljnu prijetnju proizvodnji i sigurnosti hrane. Cilj konferencije je okupiti vodeće znanstvenike iz Hrvatske i inozemstva koji se bave klimatskim promjenama i njihovih utjecajem na sve aspekte proizvodnje, distribucije, dostupnosti i sigurnosti hrane.

Prvog dana konferencije, 15. listopada, program će se održati u prostorijama Sveučilišta Sjever u Sveučilišnom centru Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, ali moguće je pristupiti konferenciji i u online formatu.

Drugog dana konferencije 16. listopada, konferencije će se provoditi samo u online formatu.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no zbog epidemiološke situacije maksimalan broj sudionika na predavanjima uživo je 50, dok broj sudionika na online predavanjima nije ograničen.

Prijava sažetka na hrvatskom i engleskom jeziku (maksimalno 250 riječi) je preko e-maila: preh@unin.hr. Svi prihvaćeni sažeci do navedenog datuma biti će objavljeni u Knjizi sažetaka.

Više o konferenciji možete pročitati u Pozivu.

Izvor slike: Pixabay


Novi online događaj: Zašto zelene teme aktiviraju mlade?

Dana 24. rujna 2021. godine organizira se online događaj, s početkom u 18:00 sati, na temu “Zašto zelene teme aktiviraju mlade?”.

Na događaju će se okupiti mladi koji se bave zaštitom okoliša, klimatskim promjenama, održivim razvojem i pravima budućih generacija kroz brojne projekte, inicijative i organizacije, te će nam približiti važnost ovih tema i pokazati kako se mladi mogu aktivirati i početi mijenjati zajednice u kojima žive.

Online događaj se organizira u sklopu redovne rubrike Udruge za društveni razvoj i neformalno obrazovanje DrONe, „(Dr)Onaj petak u mjesecu“, kojom se podiže svijest o temama važnim za društvo, a fokus je na mladima koje se osnažuje i potiče da se uključe u provedbu aktivnosti organizacija civilnog društva.

Više informacija o događaju možete pročitati u Pozivu (link) ili na poveznici: https://www.facebook.com/events/382115703368433?ref=newsfeed

Prijavit se možete OVDJE.

Izvor slike: https://www.facebook.com/events/382115703368433?ref=newsfeed


Saznajte nove informacije o rješenjima i preprekama za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma

U utorak, 5. listopada 2021. godine, od 12:30 – 13:10 CET održat će se prvi Lunch Talk o rješenjima i preprekama za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma. Cilj rasprave je prikazati rezultate istraživanja provedenog u sklopu projekta ENPOR o strukturnim čimbenicima koji utječu na politike ublažavanja energetskog siromaštva u Europi. Teme koje će biti u fokusu su financijski, politički i tehnološki izazovi i rješenja za provedbu politika implementacije mjera energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma, a imati ćete i prilike podijelite svoja iskustva i potencijalna rješenja.

Ovo je prvi događaj takve vrste u sklopu projekta ENPOR, nakon čega će se 2. studenoga održati drugi (s novim interaktivnim mrežnim alatom) i 7. prosinca treći s naglaskom na to kako će paket „Fit for 55“ utjecati na ublažavanje energetskog siromaštva.

Registrirati se možete OVDJE.

Izvješće o preprekama koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://door.hr/novo-izvjesce-o-preprekama-koje-sprjecavaju-ulaganje-u-mjere-energetske-ucinkovitosti-u-sektoru-privatnog-najma-u-europi/.


Pogledajte zanimljivosti u novom biltenu u sklopu projekta ENPOR

Izašao je drugi bilten u sklopu projekta ENPOR u kojem možete pročitati što sprječava provedbu politike energetske učinkovitosti u europskom privatnom sektoru najma, kako energetsko siromaštvo utječe na žene, kako Grčka rješava problem energetskog siromaštva te hoće li novi paket “Fit for 55”, koji predviđa ugljičnu neutralnost do 2050., pomoći energetski siromašnima. Također, možete sudjelovati u nizu online razgovora o znanosti i o praksi politike vezane uz energetsko siromaštvo u kojem će biti uključeni stručnjaci, kreatore politike i akademici te poslušati konferenciju o energetskom siromaštvu, kao i forum na kojem će se raspravljati o prvim rezultatima u sklopu projekta ENPOR. Ove i ostale zanimljivosti u sklopu projekta ENPOR možete naći na sljedećoj poveznici:

https://nl-enpor.klimabuendnis.org/index.php?id=229.


Svjetski dan bez automobila

Danas se obilježava „Svjetski dan bez automobila“ kojem je cilj podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti promovirajući promjene u ponašanju u korist „čišćih“ rješenja koja su pogodna za okoliš i zdravlje građana poput: javnog prijevoza, biciklizma, pješačenja i dr. Promicanjem održivog kretanja i povećanja kvalitete života u urbanim sredinama obilježiti će se pretvaranjem širih središta europskih i svjetskih gradova u pješačke zone. Na primjer, u nedjelju cijeli Pariz je bio zatvoren za vozila, u Londonu će biti moguće pješačiti ili voziti bicikl po zatvorenim cestama u središtu grada duljine 20 km, dok će se u Bremenu nekoliko površina za parkiranje transformirati u proširenja trotoarima gdje će se građani moći družiti, baviti sportom ili razgovarali o gradskoj mobilnosti. Također i u Zagrebu će danas od  8 do 20 sati biti zabranjen promet motornih vozila u užem središtu grada.

„Svjetski dan bez automobila“ obilježava završetak inicijative Europski tjedan mobilnosti koja se svake godine održava u razdoblju 16. – 22. rujna, a ovogodišnja tema za 20. godišnjicu je “Sigurno i zdravo uz održivu mobilnost”. Povodom tjedna mobilnosti ove godine organizirat će se niz aktivnosti u gotovo 3000 gradova iz oko 50 zemalja.

Prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku (DZS), broj registriranih cestovnih vozila u 2020. u Hrvatskoj iznosio je 2.312.280, što je u odnosu na 2019. više za 1,6%, dok je broj registriranih osobnih vozila u 2020. iznosio je 1.746.285, što je u odnosu na 2019. godinu više za 1,2%. Međutim, broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 132.572, što je u odnosu na 2019. pad za 31,8%, dok je broj prvih registracija osobnih vozila 2020. u odnosu na 2019. bio manji za 35,9%.

Sektor prometa odgovoran je za gotovo četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU, prema tome EU želi do 2050. za 60% smanjiti emisije stakleničkih plinova iz prometnog sektora u odnosu na razine iz 1990. godine.

EU Uredbom o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila nastoji cestovni promet učinit čišćim, te želi ostvariti ciljeve o smanjenju emisija stakleničkih plinova za razdoblje 2021. – 2030. i ciljeve Pariškog sporazuma. U usporedbi s 2021. godinom, Uredba nalaže smanjenje godišnjih prosječnih emisija CO2 za cijeli vozni park EU-a u pogledu novih osobnih automobila i kombija:

  • za 15 % tijekom razdoblja od 2025. do 2029.;
  • za 37,5 % za nove automobile i 31 % za nove kombije od 2030. godine.

Nadamo se da će današnji dan sve nas potaknuti i ohrabriti da promijenimo navike te da više pješačimo i bicikliramo kako bi smanjili buku, onečišćenje i opasnost koju donosi korištenje automobila, te stvorimo zdraviju, čišću i sigurniju okolinu.

Izvor slike: pixabay