Europska komisija pokrenula je razvoj novog Europskog opservatorija za energetsko siromaštvo (European energy poverty observatory – EPOV), u okviru kojeg je DOOR-ova programska direktorica, Slavica Robić, odabrana za ulogu sazivatelja savjetodavnog odbora. Očekujemo da će nam ovaj projekt omogućiti skretanje pozornosti na našu regiju i ostvarivanje većeg i boljeg utjecaja na nacionalne i EU politike.

Provedba projekta EPOV trajat će 40 mjeseci, do ožujka 2020., a razvijat će ga paneuropski konzorcij organizacija: Sveučilište u Manchesteru, Ecofys, European Policy Centre, Intrasoft International, National Energy Action, Wuppertal Institute, uz podršku Alphéeis, Asociación de Ciencias Ambientales, ECODES, Energy Action Project (EnAct), Energy Action Ltd, Housing Europe, Centre for Renewable Energy Sources and Saving i EU Fuel Poverty Network (EUFPN).

Cilj projekta je povećati dostupnost informacija vezanih uz socio-ekonomske dosege energetskog siromaštva u Europi, a u sklopu projekta predložit će se mjere za borbu protiv navedenog problema. EPOV će nastojati poboljšati transparentnost; jednostavnim izvorima s otvorenim pristupom promovirat će angažman javnosti; omogućit će umreženost i prijenos znanja između zemalja i dionika; širit će važne informacije i povezivati postojeće inicijative u području energetskog siromaštva; pružit će tehničku pomoć zainteresiranim dionicima.

Za više informacija posjetite sljedeću stranicu: EPOV.