Na sjednici Upravnog odbora DOOR-a, održanoj 27. lipnja 2018., za Predsjednicu Upravnog odbora jednoglasno je odabrana dr. sc. Maja Božičević Vrhovčak.

Čestitke Maji i zahvale Draženu na dosadašnjem predsjedničkom radu i angažmanu!