EEA objavila izvješće o prijetnjama za zdravlje tla u Europi


Tlo je suštinski važna prirodna komponenta koja čuva bogatu biološku raznolikost i pruža ključne faktore ekosustava, poput proizvodnje hrane, pročišćavanja vode i skladištenja ugljika.

Međutim, europska tla su pod sve većim pritiskom i nužno je sveobuhvatno praćenje za procjenu zdravlja tla. Novo izvješće Europske agencije za okoliš (EEA) predstavlja temeljni skup indikatora i kritičnih granica za zdravlje tla.

Europsko tlo je pod sve većim pritiskom zbog zaptivanja tla, onečišćenja, intenzivne poljoprivrede i klimatskih promjena. Istodobno, postoje mogućnosti za poboljšanje funkcija i zdravlja tla, uključujući izdvajanje ugljika, povećanje bioraznolikosti i sprječavanje erozije.

Skup pokazatelja za procjenu zdravlja tla

„Izvješće o praćenju tla” koje je objavila EEA predstavlja sveobuhvatan skup pokazatelja za procjenu zdravlja tla kao i gornju granicu rizika za tlo, s ciljem informiranja zaštite tla i potrebe za politikama koje se brinu o zemljištu u Europi.

Odabrani pokazatelji odnose se na organski ugljik u tlu, hranjive tvari, zakiseljavanje, onečišćenje, biološku raznolikost, eroziju, zbijanje i brtvljenje. Za svaki pokazatelj izvješće EEA identificira pragove iznad kojih oni negativno utječu na funkcioniranje tla – na primjer za pročišćavanje vode ili proizvodnju hrane. Ti se pragovi mogu smatrati kritičnim prekretnicama za zdravlje tla i točkama djelovanja za zaštitu tla.

Procjene koje je EEA iznijela o tlu podupiru strategiju EU-a za tlo za 2030. godinu, koja je sastavni element Europskog zelenog plana s općim ciljem osiguravanja zdravih ekosustava tla i održivog korištenja zemljišta EU-a.

Cijelo izvješće koje je objavila EEA možete pročitati OVDJE.