Emisije metana se smanjuju, ali da bi se ispunili klimatski ciljevi EU-a smanjenja moraju biti efikasnija


Dok su se emisije metana diljem Europske unije smanjile tijekom proteklih godina, ukupno smanjenje emisija mora se ubrzati kako bi se ispunili klimatski ciljevi EU-a za 2030. i 2050. godinu. Povećani globalni napori za smanjenje emisija metana također bi bili potrebni kako bi se kratkoročno ublažilo globalno zatopljenje, navodi se u brifingu Europske agencije za okoliš (EEA) o trendovima i pokretačima emisija metana.

Brifing ‘Emisije metana u Europskoj uniji: ključ za trenutnu akciju u vezi s klimatskim promjenama’ pruža ažurirani pregled ključnih izvora metana (CH4) u EU i razmatra projekcije, politike i mjere koje se provode, kao i relevantno zakonodavstvo Europskoj uniji. Brifing također uključuje alat za vizualizaciju emisija metana, gdje korisnici mogu vidjeti emisije CH4 u zemlji prema njihovim registrima stakleničkih plinova.

Emisije metana su u opadanju

Prema posljednjim dostupnim službenim podacima, emisije CH4 pale su za 36% u EU u 2020. godini u usporedbi s razinama iz 1990. godine, čime se nastavlja 30-godišnji trend pada. Najveća smanjenja emisija dogodila su se u opskrbi energijom, što uključuje:

  1. energetske industrije i fugitivne emisije -65% (Ispuštene ili neuhvaćene emisije. Dio emisija metana nastaje tijekom procesa bušenja, vađenja i transporta. Takva izbijanja poznata su kao fugitivne emisije)
  2. otpad -37%
  3. poljoprivredu -21%

Smanjenja emisija metana bila su značajna i odražavaju sljedeće:

  • smanjenje broja stoke i povećanje učinkovitosti poljoprivrednog sektora;
  • rudarenja ugljena na nižim razinama i aktivnosti nakon rudarenja;
  • poboljšane mreže naftovoda i plinovoda;
  • manje odlaganja otpada na kopnu;
  • povećanje recikliranja, kompostiranja, oporabe odlagališnog plina i spaljivanja otpada s oporabom energije.

Uočena smanjenja emisija pridonijela su ne samo ublažavanju klimatskih promjena, već i boljoj kvaliteti zraka, zbog sinergije u smanjenju stakleničkih plinova i onečišćivača zraka.

Cijeli izvještaj EEA možete pričitati OVDJE.