EU direktive i planovi za energetsku obnovu zgrada


Smanjenje potrošnje energije odavno je cilj Europske unije, a energetska kriza koja je udarila tijekom 2022. godine samo je dodatno naglasila potrebu za energetskom samostalnošću Europe, ali i potrebu za pojačanim korištenjem obnovljivih izvora energije.

Da bi se to sve postiglo, mora postojati pravni temelj- uredbe i direktive. Hrvatski savjet za zelenu gradnju, partneri projekta Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo zajedno, izradio je priručnik ‘Putokaz za dekarbonizaciju zgrada u RH‘ u kojem je, između ostalog, napravljen i detaljan pregled Uredbi i Direktiva EU koje su ucrtale smjer dekarbonizacije u Europi.

Potrebno je donošenje sveobuhvatnog zakonskog okvira

Europska Komisija predstavila je svoj prijedlog za prvi Europski zakon o klimi u ožujku 2020. godine, a njegova primjena je ozakonjena u srpnju 2021. godine u sklopu Europskog zelenog plana, s ciljem postizanja klimatski neutralne Europe do 2050. godine, prenosi portal Zgradonačelnik. Ispunjavanje ambicioznog plana potpune dekarbonizacije Europske unije podrazumijevadonošenje sveobuhvatnog zakonskog okvira koji bi sustavno izmijenio način na koji se prometuje, koristi i proizvodi energija, kupuju i koriste proizvodi te kako se gradi i upotrebljava infrastruktura. Kako bi postigla ove ambiciozne ciljeve, Komisija se obvezala na:

  • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 55 posto do 2030. godine
  • potpunu ugljičnu neutralnost do 2050. godine
  • prekid ovisnosti gospodarskog rasta o potrošnji neobnovljivih izvora energije do 2050. godine

Europski zeleni plan i Europski zakon o klimi pružaju opću sliku važnosti postizanja cilja klimatske neutralnosti. Kako bi različiti sektori gospodarstva imali konkretniju sliku što moraju napraviti kako bi postigli te ciljeve, Europska Unija donijela je niz prijedloga izmjena specifičnih direktiva te inicijativa kojima se žele dati jasne upute kako postići te ciljeve:

Direktiva o energetskom svojstvu zgrada (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD)

EPBD pokriva širok raspon politika koje pomažu nacionalnim vladama poboljšati energetska svojstva zgrada i unaprijediti postojeći fond zgrada. Iako su inicijalni planovi postavljeni u ovoj direktivi bili ambiciozni, Komisija je prepoznala da je potreban snažniji zamah u promjenama koje je potrebno napraviti.

Zbog toga je krajem 2021. godine pokrenula proces izmjene direktive i stavila snažniji naglasak na modernizaciju zgrada prema konceptu zgrada nulte energije, poboljšanje kvalitete zraka u zgradama, digitalizaciju energetskih sustava i poboljšanju infrastrukture koja će podržavati održive načine transporta ljudi i robe te postupno uvođenje minimalnih standarda energetske učinkovitosti. Također uvodi i plan za usklađivanje i harmonizaciju energetskih certifikata svih članica do 2025. i uvođenje putovnice za obnovu zgrada do kraja 2024.

Više o direktivama i planovima za energetsku obnovu zgrada možete pročitati na portalu Zgradonačelnik.hr.