Europska komisija je pokrenula pet misija EU-a kojima će se u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor Europe za razdoblje 2021. – 2027. rješavati brojne izazove s kojima se EU zajedno sa ostatkom svijeta suočava.

18. i 19. siječnja 2022. održati će se Info dani o misijama EU-a, na kojima ćete moći saznati detalje o misijama EU-a:

  • Prilagodba klimatskim promjenama,
  • Obnova oceana i voda do 2030.,
  • Plan za tlo za Europu,
  • Borba protiv raka,
  • 100 klimatski neutralnih, pametnih gradova do 2030.

Pozvani su svi, od istraživača i inovatori do građana i svih zainteresiranih dionika.

Prethodna registracija nije potrebna.

Program Info dana možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en

Više informacija o EU misijama potražite na poveznici: https://door.hr/podrska-u-transformaciji-europe-u-zeleniji-zdraviji-i-otporniji-kontinent-u-obliku-misija/

Izvor slike: Freepik