Objavljeno je novo izvješće Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (EPAH) kojem je cilj korisne informacije i znanje usmjeriti prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama kako bi bili bolje informirani u provođenju lokalnih mjera i inicijativa za borbu protiv energetskog siromaštva.

U Izvješću su istraženi, identificirani i analizirani različiti podaci, skupovi podataka i korištene su metode iz znanstvenih studija koje se bave procjenom energetskog siromaštva i identifikacijom energetski siromašnih kućanstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Često su lokalne inicijative podržane lokalnim podatcima koje neformalno prikupljaju jedinice lokalne samouprave, a daju vrijedan doprinos. Znanstvenim studijama se nadopunjuju i „jačaju“ izvori podataka dostupni jedinicama lokalnih samouprava što omogućava procjenu problema energetskog siromaštva i identificiranje različitih profila ranjivih ljudi na lokalnoj razini.

Rješavanje problema energetskog siromaštva trebao bi biti prioritet za mnoge jedinice lokalne samouprave. Bez obzira na njihovu sposobnost i otpornost da se suoče sa složenim društvenim, ekonomskim i institucionalnim problemima, energetsko siromaštvo predstavlja složeni izazov na koji utječe nedostatak podataka. To je problem koji je utječe na sve faze implementiranja mjera za borbu protiv energetskog siromaštva, što značajno ometa kvalitetnu procjene učinka tih mjera.

Nadalje, poteškoće u razvoju ili odabiru adekvatnih metričkih vrijednosti za procjenu problema energetskog siromaštva otežava usporedbu razine energetskog siromaštva između različitih lokacija unutar država članica.

Uz ova dva problema, nije moguće izraditi politike temeljene na znanstvenim dokazima. Jedan od uzroka ove situacije je nepovezanost između istraživača i donositelja odluka te ljudi na terenu (npr. socijalne službe). Taj problem je posebno istaknut na lokalnoj razini koji Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo, a posebno ovo Izvješće, nastoji riješiti.