Danas je objavljen poziv na javno savjetovanje za SECAP Grada Zadra koji je DOOR napravio zajedno sa Gradom Zadrom i lokalnim dionicima.

Plan je napravljen u sklopu projekta #Compete4SECAP, a glavni cilj je smanjiti emisije na području Zadra za 41% do 2030. godine i potaknuti provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12. travnja 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje.