Komisija predlaže novi instrument EU-a za ograničavanje previsokih cijena plina


U reakciji na energetsku krizu Komisija je danas predložila mehanizam za korekcije tržišta kako bi se poduzeća i kućanstva u EU-u zaštitila od previsokih cijena plina. Taj je mehanizam dopuna mjerama za smanjenje potražnje za plinom i osiguravanje opskrbe diversifikacijom dobavljača energije. Cilj je smanjiti nestabilnost na europskim tržištima plina, a ujedno zajamčiti sigurnost opskrbe plinom.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu i instrumentalizacije opskrbe energijom kao oružja cijene prirodnog plina u cijelom su EU-u bile izuzetno visoke, a u drugoj polovini kolovoza ove godine dosegnule su rekordne razine. Ekstremno povećanje cijena tijekom gotovo dva tjedna u kolovozu bilo je vrlo štetno za europsko gospodarstvo jer su zbog toga porasle i cijene električne energije i ukupna inflacija. Komisija iznosi prijedlog da se takve situacije ubuduće spriječe privremenim i ciljanim instrumentom za automatsku intervenciju na tržištima plina u slučaju ekstremnog povećanja cijena plina. 

Sigurnosna gornja granica cijena plina

Predloženi instrument sastoji se od sigurnosne gornje granice cijene od 275 EUR za izvedenice TTF-a s najkraćim dospijećem. Title Transfer Facility (TTF), koji je najčešće korištena referentna vrijednost za cijene plina u EU-u, ima ključnu ulogu na europskom veleprodajnom tržištu plina. Mehanizam bi se aktivirao automatski ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

  • cijena namire izvedenica TTF-a s nakraćim dospijećem viša je od 275 EUR tijekom dva tjedna
  • cijene TTF-a više su za 58 EUR od referentne cijene za UPP tijekom 10 uzastopnih dana trgovanja unutar ista dva tjedna.

Kad se ispune ti uvjeti, Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) odmah objavljuje obavijest o korekcijama tržišta u Službenom listu Europske unije i obavješćuje Komisiju, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europsku središnju banku (ESB). Sljedećeg dana mehanizam za korekciju cijena stupa na snagu i neće se prihvaćati nalozi za izvedenice TTF-a s najkraćim dospijećem koji premašuju sigurnosnu gornju granicu cijena. Mehanizam se može aktivirati od 1. siječnja 2023. 

Mjere zaštite sigurnosti opskrbe i stabilnosti tržišta

Predložena Uredba Vijeća sadržava zaštitne mjere kako bi se izbjegli poremećaji na energetskom i financijskom tržištu. Kako bi se spriječili problemi s opskrbom, gornja granica cijena ograničena je na samo jedan proizvod kreditne budućnosnice (proizvodi TTF-a s najkraćim dospijećem) kako bi tržišni subjekti i dalje mogli zadovoljiti potražnju i nabaviti plin na promptnim tržištima i na izvanburzovnom tržištu. Kako potražnja za plinom ne bi rasla, u prijedlogu se od država članica zahtijeva da u roku od dva tjedna od aktivacije mehanizma za korekcije tržišta Komisiju obavijeste o mjerama koje su poduzele kako bi smanjile potrošnju plina i električne energije. Kad Vijeće donese današnji prijedlog o upostavi mehanizma za tržišne korekcije, Komisija će predložiti i aktivaciju uzbune na razini EU-a u okviru Komunikacije „Štednja plina za sigurnu zimu” iz srpnja, čime će se uvesti obvezna štednja plina kako bi se smanjila potrošnja. Osim toga, situaciju će kontinuirano pratiti ESMA, ESB, Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER), Koordinacijska skupina za plin i Europska mreža operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG).

Kako bi reagirali na moguće neželjene posljedice ograničenja cijena, prijedlogom se predviđa da se mehanizam u svakom trenutku može suspendirati. To se može dogoditi:

  • automatskideaktivacijom ako njegovo funkcioniranje više nije opravdano stanjem na tržištu prirodnog plina, odnosno kad uvjet razlike između cijene TTF-a i cijene UPP-a nije ispunjen 10 uzastopnih dana trgovanja
  • odlukom Komisije o suspenziji kad se utvrde rizici za sigurnost opskrbe Unije, za smanjenje potražnje, za protok plina unutar EU-a ili za financijsku stabilnost.

Postoji i mogućnost da Komisija spriječi aktivaciju mehanizma u slučaju da relevantna tijela, uključujući ESB, upozore na takve rizike.

Predviđeno je da će Prijedlog na snazi biti godinu dana

Današnji prijedlog temelji se na širokom spektru mjera koje je Komisija poduzela kako bi riješila problem visokih cijena energije u protekloj godini. U proljeće 2022. proširila je paket mjera za cijene energije iz listopada 2021. Komunikacijom o kratkoročnim intervencijama na tržištu električne energije i dugoročnim poboljšanjima modela tržišta električne energije i planom REPowerEU. Predložila je i nove minimalne obveze skladištenja plina i ciljeve smanjenja potražnje za plinom kako bi se lakše postigla ravnoteža između ponude i potražnje u Europi, a države članice već su prije ljeta usvojile te prijedloge.

Cijene su dodatno porasle za ljetnih mjeseci, koje su obilježili ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani klimatskim promjenama. Stoga je Komisija u rujnu brzo reagirala predloživši dodatne hitne mjere za smanjenje potražnje za električnom energijom i iskorištavanje neočekivane dobiti energetskog sektora za raspodjelu dodatnih prihoda građanima i industriji.

Komisija je 18. listopada predložila dodatne mjere za rješavanje problema visokih cijena plina i jačanje sigurnosti opskrbe plinom zajedničkom kupnjom, zadanim mehanizmom solidarnosti u slučaju izvanrednog stanja, novom referentnom vrijednošću za određivanje cijena za UPP i privremenim okvirom kako bi se spriječili ekstremni skokovi cijena na tržištima izvedenica. Predložila je i pravnu osnovu za mehanizam za korekcije tržišta kako bi se riješio problem iznimno visokih cijena plina u kratkoročnom razdoblju.

Današnji prijedlog temelji se na člancima 23. i 24. prijedloga Komisije od 18. listopada. To je odgovor na poziv čelnika EU-a od 20. i 21. listopada nakon opsežnih savjetovanja s državama članicama. Komisija je dobila zadatak da hitno podnese konkretne odluke o dodatnim mjerama za rješavanje problema visokih cijena energije, uključujući privremeni dinamički cjenovni koridor za transakcije povezane s prirodnim plinom kako bi se smjesta ograničila pojava previsokih cijena plina, uz potrebne zaštitne mjere. Prijedlog mehanizma za korekcije tržišta sadržava elemente za očuvanje financijske stabilnosti, koje Komisija smatra ključnima.  Današnji Prijedlog uredbe Vijeća temelji se na članku 122. Ugovora, a treba ga donijeti kvalificirana većina država članica. Predviđeno je da će biti na snazi godinu dana, ali to se razdoblje može produljiti nakon preispitivanja koje se treba provesti do studenoga 2023.

Izvor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_7065