Modernizacijski fond je u svojoj prvoj godini rada stavio na raspolaganje 898,43 milijuna eura za osam država korisnica kako bi pomogli u modernizaciji njihovih energetskih sustava, smanjenju emisija stakleničkih plinova u energetici, industriji, prometu i poljoprivredi i ispunjavanju njihovih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine. Sredstva Fonda su se investirala u Češku (320 milijuna eura), Estoniju (24,59 milijuna eura), Hrvatsku (2,15 milijuna eura), Mađarsku (34,28 milijuna eura), Litvu (28 milijuna eura), Poljsku (346,40 milijuna eura), Rumunjsku (22,99 milijuna eura) i Slovačku (120 milijuna eura).

Modernizacijski fond podržao je 26 investicijskih prijedloga u područjima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, modernizacije elektroenergetskih mreža i energetske učinkovitosti u energetskom sektoru, industriji, zgradarstvu, prometu kao i poljoprivredi. Primjeri prijedloga su:

  • energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj;
  • implementacija fotonaponskih instalacija u Češkoj;
  • povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u Estoniji;
  • osnivanje energetskih zajednica u Mađarskoj;
  • povećanje energetske učinkovitosti u poljoprivredi u Litvi;
  • razvoj elektroenergetskih mreža za buduće stanice za punjenje električnih vozila u Poljskoj;
  • modernizacija elektroenergetskih mreža u Rumunjskoj;
  • modernizacija elektroenergetskih mreža u Slovačkoj.

Rok za podnošenje prijedloga ulaganja zemalja korisnika za potencijalnu potporu Modernizacijskog fonda za sljedeći ciklus je 27. siječnja 2022. za neprioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja ne spadaju u prioritetna područja Fonda, te 24. veljače 2022. za prioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja spadaju u prioritetna područja.

Modernizacijski fond je financiran prihodima od dražbe emisijskih jedinica iz EU-ovog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Cilj Fonda je podržati deset zemalja EU-a s nižim prihodima u njihovoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti modernizacijom njihovog elektroenergetskog sektora i ostalih energetskih sustava, povećanjem energetske učinkovitosti i olakšavanjem pravedne tranzicije. Zemlje korisnice su Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Modernizacijski fond podržava ulaganja u proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost, skladištenje energije, modernizaciju elektroenergetskih mreža, uključujući grijanje na daljinu, cjevovode i mreže, te pravednu tranziciju u regijama koje ovise o ugljiku. Fond nadopunjuje druge europske instrumente kao što su kohezijska politika i Fond za pravednu tranziciju.

Izvor teksta: https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/modernisation-fund-invests-nearly-eu900-million-during-first-year-operation-2021-12-16_hr

Izvor slike: Freepik