U sklopu projekta ENPOR, kojem je opći cilj skrenuti pozornost na energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma, uzimajući u obzir potrebe najmodavaca i najmoprimaca te ih uključiti u širi politički kontekst, izrađeno je izvješće pod nazivom „Report on Energy Poverty in the PRS – Overview & Framework“.

U Izvješću je dan pogled na povijesni, zemljopisi i regulatorni kontekst za daljnje djelovanje u ublažavanju energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma. Preko 120 akademskih članaka i politika, uključujući i podatke Europskog opservatorija za energetsko siromaštvo, analizirani su kroz dvije ključne sekcije. Prva sekcija sadrži detaljni pregled, koji sagledava i ističe posebne izazove koji utječu na sektor privatnog najma u Europi, što uključuje povijesni pregled, od 1970. do danas, ističući sve veći pomak od vlasništva nad stanom i socijalnog stanovanja prema privatnom najmu za šire društvo. U drugoj sekciji, pod nazivom „energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma“, koriste se zaključci iz prve sekcije. U obzir se uzimaju povijesne i političke promjene koje su analizirane kako bi bilo što jasnije na koji način energetsko siromaštvo nastaje i koja su iskustva u sektoru privatnog najma. Zatim se identificiraju prepreke i pokretači za povećanje energetske učinkovitosti u stambenim prostorima koji se iznajmljuju.

Prema Eurostatu, u 2019. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 89,7% (u EU 69,8% – podaci iz 2020. godine) osoba koji su vlasnici nekretnina u kojima žive, dok je 10,3% (u EU 30,2%) bilo u najmu.