Objavljeno je novo izvješće u sklopu projekta ENPOR pod nazivom „Strukturni čimbenici koji utječu na provedbu politike energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi“.

U izvješću se ispituju strukturne prepreke koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi. Analiza sadrži osvrt na šire trendove u privatnom iznajmljivanju, trenutni regulatorni okvir i potrebu smanjenja socijalne ugroženosti i siromaštva. Analiza se sastoji od uvoda koji detaljno opisuje povijesne i geografske trendove u Europi, koristeći studije slučaja i elaborirajući istraživanje i analizu politike iz prethodnih izvješća koji su izrađeni u sklopu projekta ENPOR. Partneri iz ENPOR konzorcija također su iznijeli svoja stručna razmišljanja koja su zajedno obuhvaćena kako bi pružili cjelovit pregled čimbenika koji pridonose ključnim preprekama, te nudeći moguća rješenja dopunjena rezultatima istraživanja.

Malo je podataka o sektoru privatnog najma u postkomunističkim zemljama Srednje i Istočne Europe. U Mađarskoj je izrađena studija u 2000. godini koja pokazuje da ne postoje statistički podaci o sektoru privatnog najma, iako su stope bile ispod 10% (Erdosi i sur., 2000.), dok je u Hrvatskoj, prema izvješću “Reforme stambene politike u postsocijalističkoj Europi“, sugerirano da sektor funkcionira u okviru neformalne ekonomije, i to u velikoj mjeri.

Kao rezultat nedostatka podataka o sektoru privatnog najma, nedostatka fokusa nacionalnih politika i općeg jaza u podacima, sektor nastavlja djelovati uglavnom neformalno i s “negativnim atributima aktivnosti na sivom tržištu”. Ako se ne zna koliko ljudi je u privatnom najmu ili ako se politikom ne rješava taj problem, bit će teško definirati ranjive stanare u sektoru privatnog najma ili izraditi politike koje će odgovoriti na njihove posebne potrebe, općenito ili u pogledu energetske učinkovitosti, jer su politički i strukturno nevidljivi.