O NAMA

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Naši članovi su pojedinci posvećeni energetici, okolišu i održivom razvoju te korištenju energetike kao poluge društvenog razvoja. Radimo u dva strateška područja: ublažavanje klimatskih promjena i suzbijanje energetskog siromaštva. Više informacija o nama i našem radu možete saznati u godišnjim izvješćima i našem Statutu.

Skupština je najviše tijelo DOOR-a i okuplja sve članove. Članstvo u DOOR-u članovima omogućava povezivanje s istomišljenicima, mogućnost predlaganja projektnih ideja i tema za raspravu te sudjelovanje u aktivnostima DOOR-a. Članovi DOOR-a imaju DOOR kao zajedničku platformu na kojoj mogu iskazati vlastito mišljenje koje će, ako je prihvaćeno od većine članova, DOOR javno zagovarati. Ako želite postati članom, preuzmite i ispunite prijavnicu.

Naša misija je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike, a naše vrijednosti su stručnost, okolišna prihvatljivost, sudjelovanje građana, društvena odgovornost, društvena angažiranost, ekonomska stabilnost i mjerljiva korisnost.

DOOR Brošura >>