Ana Klarić, mr.sc. – Magistrirala je i diplomirala na Ekonomskom Fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala na prestižnim međunarodnim poslovnim školama, dobitnica je međunarodne stipendija za Harvard Kennedy School of Government. U profesionalnoj karijeri radila je u financijskom sektoru, a kao međunarodna savjetnica vodila kompleksne projekte financiranja energetske infrastrukture EU fondovima kao i projekte razvoja i jačanja kapaciteta javnog i privatnog sektora.

Područja kojima se bavi u DOOR-u su: financijski instrumenti i zeleno financiranje, ESG standardi, energetska učinkovitost i klimatske promjene.

°°°

Anu možete kontaktirati na:

E. ana.klaric@door.hr

M. 099 4937 010