Anja Vulinec je na poziciji mlađe stručne suradnice. Diplomirala je 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno istraživački smjer na sociologiji). Nakon diplomiranja započela je stručno osposobljavanje u DOOR-u i nakon godinu dana je zaposlena u DOOR-u kao mlađa stručna suradnica. Trenutačno je u DOOR-u zadužena za digitalni marketing, upravlja web stranicom (www.door.hr) i društvenim mrežama (InstagramFacebookTwitterLinkedIn), organizira događanja i provodi projekte.

°°°

Anju možete kontaktirati na:

E. anja.vulinec@door.hr