Daniel Rodik pridružio se DOOR-u kao član udruge i vanjski suradnik 2007. godine, a trenutno je na poziciji starijeg stručnog suradnika. Radi na projektima izrade studija i analiza, edukacije i savjetovanja za ciljne skupine s fokusom na teme lokalnog energetskog razvoja, sustavnog upravljanja energijom, energetske učinkovitosti u kućanstvima i energetskog siromaštva.

Diplomirao je 2002. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, smjer zračni promet, a dodatnu edukaciju stekao je na stručnom studiju Energetska učinkovitost i zaštita okoliša na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

°°°

Daniela možete kontaktirati na:

E. daniel.rodik@door.hr

M. 091 4655 402