Danijela Špišić je na poziciji voditeljice ureda. Završila je srednju Grafičku školu 2000. godine u Zagrebu, smjer Grafički tehničar. Dvije godine je pohađala engleski jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i završila B 1.2 stupanj. Ima bogato iskustvo u administraciji, prodaji i marketingu te na EU projektima.

U DOOR-u, Danijela je zadužena za vođenje općih i kadrovskih poslova, arhivu, te skrbi za opremu i potrošni materijal. Također je zadužena za praćenje troškova i financijsko izvještavanje za određene projekte.

°°°

Danijelu možete kontaktirati na:

E. danijela.spisic@door.hr

T. 01 4655 441

M. 098 465 640