Ervin Gold na poziciji je mlađeg stručnog suradnika. Zaposlen je 2019. godine, po završetku stručnog osposobljavanja. Ervinova posljednja razina u obrazovanju stečena je 2017. godine kada je diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša.

U DOOR-u, Ervin je zadužen za grafički dizajn, te za provedbu i sudjelovanje u aktivnostima projekata kao što je ClimAlt.

°°°

Ervina možete kontaktirati na:

E. ervin.gold@door.hr

M. 091 4655 405