Klara Krkalović diplomirala je 2021. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu na smjeru elektroenergetike s područjem interesa na obnovljivim izvorima energije te održivosti.  

U DOOR-u je zaposlena na poziciji mlađe stručne suradnice od veljače 2022. godine.

 

°°°

Klaru možete kontaktirati na:

E. klara.krkalovic@door.hr