Kristina Godec je zaposlena od listopada 2021. na poziciji mlađe stručne suradnice. Diplomirala je 2021. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva,smjer elektroenergetika te se bavila niskougljičnim tehnologijama i pametnim kućama.

°°°

Kristinu možete kontaktirati na:

E. kristina.godec@door.hr