Objavljena publikacija s preporukama za stambene politike


Pravo na grad pbjavilo je policy preporuke na temelju istraživanja o strukturi stambenih statusa i stambenim potrebama za različite društvene skupine u gradu Zagrebu.

Stambena se prava u Hrvatskoj vrlo slabo štite, a pravo na stan je u praksi, kao i u javnom diskursu, prepoznato tek kada je povezano s vlasništvom. Sigurnost stanovanja izjednačava se isključivo s vlasničkim pravima nad stambenim prostorom, a mehanizmi koji bi ju osigurali i u drugim stambenim statu- sima onemogućeni su ili se ukidaju, stoji u publikaciji.

Na taj je način regulacija stambenih odnosa neprovediva, kontinuirano se smanjuje broj javnih stambenih jedinica kojima upravljaju gradovi ili država, a mjere stambene politike su gotovo isključivo orijentirane na pomoć pri kupnji stana uz kreditno zaduživanje. Donositelji odluka ovakvo usmjerenje politike argumentiraju polazeći od tvrdnji da Hrvati vole imati vlasništvo nad svojom nekretni- nom, a ta paušalna argumentacija dodatno je potkrijepljena izostankom relevantnih istraživanja i postavljanja adekvatnih istraživačkih pitanja koja bi potom ispravno informirala i poli- tike ili barem stvorila prostor rasprave, pišu autori.

Publikacija je izrađena u okviru projekta “Prava u praksi – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava” koji provode Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, IPE – Institut za političku ekologiju, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Pravo na grad uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo.

Cijelu publikaciju možete pronaći OVDJE.