U sklopu projekta POWERPOOR, kojeg DOOR provodi s još 13 partnera iz zemalja EU-a, izrađeni su materijali za edukaciju energetskih savjetnika i mentora koji će izvršiti jednostavne energetske preglede energetski siromašnih kućanstava i uz procjenu situacije davati prijedloge za promjene u kućanstvu vezane uz način potrošnje energije i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Materijali za obuku se sastoje od četiri modula koja su detaljnije opisani u nastavku.

Modul 1 – Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt

Cilj modula 1 je uputiti na važnost energetskog siromaštva u održivoj energetskoj tranziciji na globalnoj i europskoj razini te predstaviti alate POWER-TARGET, POWER ACT i POWER FUND, te na važnost identificiranja energetski siromašnih građana s ciljem fokusiranja na specifične mjere na lokalnoj razini i razini zajednice. Ciljna skupina modula su energetski savjetnici i mentori, donositelji politika, zaposlenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetski planeri, zaposlenici u komunalnim tvrtkama itd.

Glavni sadržaj modula 1 je:

 • uvod u energetsko siromaštvo – koncept, globalna i EU agenda, statistika, ključni indikatori za mjerenje energetskog siromaštva, izazovi energetskog siromaštva, višerazinsko upravljanje i ključni dionici;
 • opis projekta POWERPOOR – kratak uvod u ciljeve, opseg i očekivane rezultate projekta;
 • opis POWERPOOR alata i zašto su važni za ublažavanje energetskog siromaštva;
 • opis POWER-TARGET, POWER ACT i POWER FUND alata i njihova potencijalna upotreba, s fokusom na važnost identificiranja energetski siromašnih građana na temelju prikupljenih informacija.

Modul 2 – Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva

Cilj drugog modula je identificirati vrste politika i praksi za ublažavanje energetskog siromaštva koje su izradili različiti dionici, s naglaskom na njihove rezultate i koristi za energetski siromašne građane. Naglasak je na praktične mjere čiji se rezultati mogu replicirati diljem Europe, uključujući i tehnološke inovacije. Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori koji će poticati izradu energetskih mjera na lokalnoj razini. Stručnjaci koji rade izravno s energetski siromašnim građanima na lokalnoj razini i razini zajednice, npr.: socijalni radnici ili zaposlenici u organizacijama civilnog društva, društvenim centrima itd.

Glavni sadržaj modula 2 čine:

 • vrste i kategorije politika i praksi ublažavanja energetskog siromaštva (zaštita potrošača, financijska potpora, upravljanje potražnjom, itd.);
 • politike i mjere koje provode javna tijela poput općina, nacionalnih vlada (financijska potpora, subvencije, savjeti socijalnih službi itd.);
 • mjere koje provode organizacije civilnog društva i zajednice (energetska učinkovitost, obnovljivi izvori, ostale energetski održive mjere);
 • ostale mjere drugih dionika (komunalne tvrtke, nevladine organizacije itd.);

Modul 3 – Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva

Cilj modula 3 je objasniti i identificirati konvencionalne i inovativne financijske instrumente i metode za izradu mjera za ublažavanje energetskog siromaštva, uključujući energetske zadruge, crowdfunding kampanje i druge zajedničke energetske inicijative. Uz to, modul bi trebao osnažiti energetske savjetnike i mentore u promicanju energetskih zadruga i crowdfunding-a za energetski siromašne građane, kao i informiranje lokalnih dionika koji bi mogli podržati izradu ovih mjera (tj. općine, nevladine organizacije, komunalne tvrtke, itd.). Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori, s naglaskom na  mentore koji će raditi na lokalnoj razini i razini zajednice.

Glavni sadržaj modula 3 čine:

 • mehanizmi financiranja, instrumenti i inicijative za ublažavanje energetskog siromaštva (konvencionalni i inovativni mehanizmi);
 • energetske zadruge, crowdfunding kampanja i druge zajedničke inicijative (i kako se one mogu učiniti dostupnima energetski siromašnim građanima);
 • primjeri najboljih praksi i projekata za financiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva (poveznice na studije slučaja);

Modul 4 – Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj razini

Cilj modula 4 je objasniti važnost mjera za ublažavanje energetskog siromaštva kao ključnih inputa za održivu energiju na lokalnoj razini i procese klimatskih djelovanja na lokalnoj razini te identificirati ključne alate i metode za klimatske i društvene inovacije za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u SECAP-ima. Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori, donositelji politika i zaposlenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i stručnjaci koji će raditi na terenu sa zajednicama u sklopu projekta i na inicijativama.

Glavni sadržaj modula 4čine:

 • mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u gradovima i akcijski planovi energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP);
 • klimatski i društveni inovativni alati/mjere za integriranje energetskog siromaštva u lokalne planove energetske održivosti i planiranja u području klime (koncepti klimatskih i društvenih inovacija, participativni procesi, sheme zajedničkog stvaranja, ‘kutije s alatima’, itd.);
 • indikatori za procjenu utjecaja energetskog siromaštva na lokalnoj razini;
 • vodič kroz energetsko siromaštvo za planove energetske održivosti.