Možete pregledati nove preporuke i smjernice načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu” koji je ključan element energetske unije. Energetska učinkovitost je jedna od najučinkovitijih potpora u prijelazu na niskougljično gospodarstvo i stvaranju gospodarskog rasta, radnih mjesta i prilika za ulaganja.

Preporuke i smjernice dio su novog članka 3. u izmijenjenom prijedlogu direktive o energetskoj učinkovitosti. Člankom 3. se uvodi obveza državama članicama u razmatranju osiguravanja rješenja za energetsku učinkovitost u planiranju u energetskom i neenergetskom sektoru, politikama i odlukama o ulaganjima. Oba dokumenta mogu pomoći u reviziji direktive o energetskoj učinkovitosti, no nisu obvezujuća.

Smjernice su namijenjene donositeljima politika i regulatorima na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te su važne za reviziju Smjernica o državnim potporama za klimu, energiju i zaštitu okoliša koja je u tijeku. Prvi nacrt Smjernica uopće ne spominje načelo “energetska učinkovitost na prvome mjestu”, dok se istovremeno predlažu smjernice za državne potpore za različite tehnologije za opskrbu energijom i dekarbonizaciju.

Ključne točke u Smjernicama su:

  • provedba rješenja za energetsku učinkovitost je jedno od mogućih rješenja za primjenu načela;
  • postavljanje ciljeva i mjerila za energetsku učinkovitost odrediti će prioritete energetski učinkovitim projektima i definirati kriterij prihvatljivosti za financijsku potporu;
  • razmatranje potencijalnih negativnih utjecaja posebnih odluka koje dugoročno sprječavaju energetsku učinkovitost, poput infrastrukture fosilnih plinova;
  • smanjenje potražnje za energijom trebalo bi imati prednost u odnosu na proizvodnju energije iz klimatski neutralnih izvora;
  • primjenu načela “energetska učinkovitost na prvom mjestu” trebaju provjeravati i pratiti relevantni subjekti, kao npr. energetski regulatori;
  • Komisija je osnovala Radnu skupinu u kontekstu Grupe financijskih institucija za energetsku učinkovitost, čiji je cilj analizirati trenutnu praksu u financijskom sektoru s obzirom na održive financije radi izrade preporuka do 2023. godine.

Izvor slike: freepik